Categorieën
101Aanroepingen asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek

de klasse Jij

Jij bent afwezig als een veld van ongebruikt geheugen.
Jij bent een al met niets nog opgevuld en vlak en leeg.
Jij zet het afgedane op als initiële boord van het verlangen.
Ik schrijf jou neer en af om jou te zien en wil dan meer.

Jij zuigt mijn woorden aan en gomt werktuiglijk alles uit.
Jij breekt het zuchten als een muffe aanslag uit mijn keel.
Jij sluipt mijn zinnen in en stelt er elk begin van uit tot nooit.
Ik stamel en ik stotter, ik zoek jouw lichaam jankend in geluid.

Jij trekt mijn vingerspieren in een letterlijk verband.
Jij zet mijn ogen af en steekt mijn hand in ijs en brand.
Jij jaagt het stromend bloed naar een ondraaglijk bestand.

Jij houdt mij van je einder weg omdat mijn sterven jou voltooit.
Jij stelt jouw lichaam in zodat ik alles als een vaststaand feit herschrijf:
ik snoer jouw op en aan mijn geest, mijn ziel, dit hunkerende lijf.

noot: deze klasse is een onderdeel van het protocol benodigd voor een geldige lezing van de Aanroepingen en andere packages van de NKdeE lyrische codebibliotheken. Elk gebruik van de desbetreffende klasse in die pakketten instantieert, vervolledigt en/of overschrijft deze klasse of gebruikt haar methodes.

inputtekst 

dv 2019 – AR van ‘de klasse Jij’ – A4

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.