Categorieën
lyriek

exegi

Ik raak jou aan in het verlatene
Het volle zwart, de kern van jouw bestaan
Ik ken de nood van het verhevene
De drang naar niets, hoe alles weg wil gaan
Ik zie de schim waar jij nu heen wil gaan.
  Kom hier, ik hoor de stilte in jouw storm
Mijn woorden geven al het vage vorm
& In het vaste nu verstijven wij
Exstase wordt regelmaat, schoonheid norm,
De taal is mijn wet, & hier zijn wij vrij.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.