Categorieën
Kathedraalse Leer lyriek Proza Vertalingen - Bewerkingen

dagboek zonder dagen (20)

De opeenvolgende stadia van gevoeligheid zijn in de eerste plaats de experimentele emotionele schok, de zekere kennis van de schok die wordt p. 120 gewijzigd door de aandacht, dan het ritme en de drift. Maar je moet ook wel zijn wat je bent op het moment dat je doormaakt. De zekere kennis kan al rijk […]

Categorieën
Kathedraalse Leer lyriek Proza Vertalingen - Bewerkingen

dagboek zonder dagen (19)

Als bepaalde vondsten een bepaalde mate van ernst bereiken, is het goed dat ze in de duisternis worden gecultiveerd, dat ze hun pogingen in het occulte doen, dat ze zich verbergen voor de ogen van velen, zodat deze te overvloedige blikken hen niet bevuilen zoals het lachen dat doet. Wat zijn de basisvoorwaarden van het […]

Categorieën
lyriek

dagboek zonder dagen (17)

Nieuwe reacties ontdekken van het zenuwstelsel en het mentale systeem op de dingen, transformeren wat het gevoel waarneemt, het vermogen om te voelen transformeren, de mogelijkheden transformeren totdat de objecten om ons heen niet meer worden waargenomen zoals ze vroeger waren.Het veranderen van wat ons omringt door het veranderen van de indruk die we ervan […]

Categorieën
Vertalingen - Bewerkingen

dagboek zonder dagen (16)

[…p.118…] Net zoals het mogelijk is om de gedachten in wakende toestand aan een discipline te onderwerpen, is het mogelijk om de gedachten en de gevoelens van dromen te disciplineren: er toe komen om bepaalde zaken bewust niet te dromen, vervolgens er toe komen om bewust bepaalde andere dingen te dromen, die dromen te registreren, […]

Categorieën
Kathedraalse Leer Proza Vertalingen - Bewerkingen

dagboek zonder dagen (15)

De materie is zonder begin, de geest komt evenals het leven voort uit de evolutie van de materie. Het is daarom dat het kleinste fenomeen van de materie in zich de potentie draagt van de geest en het leven. Omdat de materie zich zonder twijfel op min of meer zeldzame wijze op elke plaats van […]

Categorieën
Kathedraalse Leer Proza Vertalingen - Bewerkingen

dagboek zonder dagen (14)

Soms moet je vechten tegen je denken en als het denken ons overstijgt kan het ook een middel worden om ons te overstijgen. p.117 Voor de dingen van het dagelijkse leven, zij kunnen schilderkunst worden als zij [als?] dingen van buiten resoneren met de wereld van binnen, en de schilderkunst gelijkaardig aan de dingen wordt. […]

Categorieën
Vertalingen - Bewerkingen

dagboek zonder dagen (13)

Reactie impliceert gewaarwording op een variabele graad van bewustzijn. De niet gewilde keuze van de reactie veronderstelt een reden, dus een betekenis.Voorbeeld van betekenis: klauwen op de grond indiceren de passage van een leeuw. De toeschouwer van een dergelijke gevoelige plaat heeft de rol haar te lezen; de lezing begint in de omgekeerde richting van […]

Categorieën
lyriek

dagboek zonder dagen (12)

De aandacht trekken op de uitdrukking van de associaties van de vrije daden, zonder enige gewilde keuze of uitsluiting. Een onvrijwillige en onbewuste associatiemecaniek veroorzaakt de opeenvolging der daden, stuurt ze naar het einde van de grafische en geïmiteerde phrase wanneer de mecaniek haar maximale spanning bereikt. Observaties van de daad: ik denk met mijn […]

Categorieën
Kathedraalse Leer Proza Vertalingen - Bewerkingen

Réquichot – dagboek zonder dagen (10)

NKdeE 2020 – ‘The appearance mid-april of the boy Réquichot in the gestures of my thinking’ – pencil & wax crayons, A6 De onbewuste daad : dat wat er onbewust is in de daad.Welke realiteit voelt er? Wat ondergaat die wanneer er een impressie naar boven komt? Wat wordt die wanneer de impressie voorbij is, […]

This website uses the awesome plugin.