Categorieën
LAIS lyriek

er

Er is geen god die hier voor ons bestaat. Er zijn geen wetten die ons leiden kunnen. Er is geen vijand, geen duivel die ons haat. Er zijn geen woorden die ons redden kunnen. Er is leed dat wij met wrok verdunnen. Er is spijt, verdriet dat wij niet willen. Er is weelde die wij […]

Categorieën
LAIS lyriek

er

Wanneer ik mij richt naar het bestaande Vindt de wereld plaats in mij. Er ontstaat Gelegenheid, tijd voor wat er gaande Is. Mijn gedachte is dan wrede daad: Geboren woorden hebben immers haat Voor wat hen van het onbestaande scheidt Omdat hun zin niet naar het ware leidt. Pas wanneer jij dit ook klank & waarde Geeft, horen zij zichzelf […]

Categorieën
LAIS lyriek

voorbij

voor N. L. Deze wereld is de onze niet, mijn lief, Wij beven niet in vreze voor de nijd: Wij hebben aan elkaar genoeg gerief & In een kus is hier de eeuwigheid. De Kathedraal bevrijdt ons van de tijd, Ons zoeken dat nu vinden, bouwen is: Licht doorkruist ons, dwars door duisternis, Jouw klare zingen […]

Categorieën
LAIS lyriek

rij na rij

voor N. L. Schaduw van het licht komt altijd te laat & Het gebrek is geen gebrek van jou, Jouw zijn is wat er daar in hen vergaat: Hun duister kleurt jouw hemel hemelsblauw Hun zwart is klaar, ik zie slechts licht in jou. De tekens van de tijd verarmen mij, Daden, onleesbaar rij na […]

Categorieën
LAIS lyriek

versmelting, ochtendlijk

voor N. L. Jij bent de diafane dageraad Een weerschijn die de ganse nacht optilt, Een rode sluier die in wit vergaat Aurora die mijn wilde hart verstilt. Ik zie het schone dat jij voor ons wilt, Jouw licht dat dwars door tijd & plaats bestaat De stille liefde ver van alle haat Hoe wij […]

This website uses the awesome plugin.