Categorieën
Grafiek

Harusmuze #405

22B101

405 – om zichzelf te begrijpen moet het verstand het verstand verliezen

hexagram 21 噬嗑 (shì kè) – “Doorknagen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

invoer

https://dirkvekemans.be/2018/07/30/harusmuze-43-reconstructie/

commentaar

we begrijpen ons begrijpen niet. we doen ons best maar ons verstand zit in de weg van het verstaan. het is zelfs zo, vermoed ik, dat het ons onbegrip is voor ons eigen begrijpen dat verhindert dat we tot een een gemaakte natuurkundige theorie kunnen komen. dat ik dat vermoed en niet weet ligt vooral aan mij omdat ik niet uitgelegd krijg wat het probleem is, maar ik denk dat niemand dat kan of ooit zal kunnen, omdat het probleem nu net er een is van onbegrip, van het onvatbare.

over het onvatbare, het onzegbare, the ineffable zijn zovele boeken volgeschreven dat je 20 levens nodig hebt minstens om er een deftige index van op te maken: er bestaat meer geschreven prul over het onzegbare dan dat je ooit gelezen krijgt. het onzegbare is dus ineens ook onleesbaar. lap.

misschien is het onzegbare gewoon wat er gebeurt als je met begrip het begrip probeert te vatten, gewoon omdat iets nou eenmaal niet twee keer tezelfdertijd kan gebeuren (bezwaar A) maar ook omdat je geen afstand kan nemen tot het begrijpen zelf terwijl het begrip nou net die afstand nodig heeft: je geraakt niet naar het Buiten van het begrip (bezwaar B).

het feit dat bezwaar A en bezwaar B door toedoen van de relativiteit in elkaar haken tot bezwaar A-B (je hebt geen tijd of geen plaats om het begrip te begrijpen) bewijst eigenlijk al dat je er ook met de hedendaagse fysica niet uitgeraakt.

in de meeste klassieke epistemologische stelsels, die allemaal gebaseerd zijn op het Zijn van de Dingen wordt het begrip in zoverre het begrepen is dan ‘bewaard’ als een Zijnde in de kennis dat vervolgens slechts dient aangevuld te worden door het Ontbrekende.

maar ja: al die bewaarde kennis ‘begrijp’ je niet è want elke lezing ervan zorgt voor limietsgewijze sprong in de graad van ingewikkeldheid: terwijl je de lezing begint te begrijpen verdwijnt het begrip in het begrijpen van de lezing. ge kunt het begrip niet laten gebeuren terwijl je aan het begrijpen bent, è.

slimmeke.

de oplossing zou natuurlijk zijn: onze ‘intelligentie’ elders en voldoende anders laten gebeuren zodat we die kunnen begrijpen en vervolgens ‘het’ ons laten begrijpen door die intelligentie.
helaas moeten we het daartoe eerst eens raken over wat ‘verstand’, ‘intelligentie’ en ‘begrip’ nu eigenlijk, euh ‘zijn’, en dat zal alleszins niet voor voor morgen wezen…


elkwegs: voor de Kathedraal is het onzegbare ook dat wat het niet nodig heeft om gezegd te worden: een vorm van (pre)sensiviteit die nog niet zodanig verrot is dat ze een taal nodig heeft om te functioneren. wij hebben allemaal nog zo’n ‘kernel’ van voortalig hagedissenverstand waarop we terugvallen als de taal het laat afweten (na een psychose bv.) of wanneer we iets intens beleven (vrijen, extreme ervaringen).
deze kernfunctionaliteit staat nog in direct, animaal contact met het Echte (de dieren spreken niet omdat zij dat niet nodig hebben) en wanneer we zoveel mogelijk van onze ‘behoeftige’ hogere cognitie buiten werking laten (meditatie, dans, asemisch schrijven, ..) kunnen we ook komen tot een expressie van het Echte.
dit is de hypothese van de ‘Ecriture du Réel’ zoals we die delen met Gerald Morales maar dan zeer pragmatisch want de Kathedraal wil dat Schrift van het Echte aanwenden in haar poging om te komen tot een geheel van saneringstechnieken voor de creatieve ontplooiing van het individu.


Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #376

22B18

376 – elk wijzen bewijst alleen maar zichzelf

hexagram 21 噬嗑 (shì kè) – “Doorknagen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

input

https://dirkvekemans.be/2018/08/28/harusmuze-72/

commentaar

als je wat doorkauwt (‘sjikken’ zegt men wel ’s bij ons) op de flard van Herakleitos van vandaag (” Wie het onverhoopte niet verhoopt, zal het niet vinden, onvindbaar en onbereikbaar als het is. “), kom je (ev. via de wijsheid van Dupin in Poe’s Purloined Letter ) al vlug uit bij de gedachte dat elke vorm van verbergen in een diepere wending van de beweging, eerder een tonen is, een aanwijzen: hoe meer moeite men doet om iets te verbergen, hoe zekerder men kan zijn dat het ooit gevonden zal worden. de daad van het verbergen is immers een wegwijzen van, een poging om de blik af te wenden van het gezochte, dat daardoor net (meer) het gezochte wordt, de nieuwsgierigheid wekt.

we komen hier in een grijze zone waar de cryptografie omslaat in een ‘grafein’ tout court en de informatie zich autonoom lijkt te gaan gedragen om zich af te zetten van de data t.o.v. dewelke het net informatie is. wat is wanneer nog ‘informatie’ en en wat is er ‘sleutel’ in een autonoom proces van versleuteling?
een soortgelijk ‘autonoom pseudo-intelligent’ gedrag duidt men in de biologie aan met de protodiacrisis, de oervorm van onderscheidend vermogen. hoe ‘slim’ is een virus dat de T-lymfocyte cellen aantast (hiv), waar haalt het dat soort onderscheidend vermogen vandaan? hoe lang blijft ‘random‘ toeval als de bepaler van de contingentie zelf een contingent agglomeraat van een lagere orde is dan de intelligentie die nood heeft aan een randomizer in zijn simulatieproces?

elke fictie creëert ook op dergelijke wijze ook haar ‘waarheid’, een waarheid die echter altijd lokaal blijft, en omgekeerd. de terrorist is de held die terrorist was, de held de misdadiger die verafgood wordt.

het zit ‘m natuurlijk in de beweging zelf want wanneer Herakleitos ook zegt dat de natuur de neiging heeft, ervan houdt om zich te verbergen, dan begrijpen wij meteen dat de natuur zich net wil tonen ook.

zoals de aspirant-hermeticus (de verworpene die zijn thuis dan maar in zichzelf maakt?) maar al te goed weet, ‘weet’ ook de natuur dat je ’t moet verstoppen omdat men het anders niet kan vinden. elk kennisobject moet verlangd worden als onbereikbaar om ‘waar’ te zijn, hoe kan het anders waardevol worden?

de natuur ‘kent’ ons omdat wij zelf de natuur ‘zijn’, die ontologische grens is iets wat ‘wij’ nodig hebben om onze individualiteit in stand te kunnen houden. maar hoe meer autonomie wij onze ‘intelligente’ processen verlenen, processen die almaar meer voor onszelf onbegrijpelijk worden, hoe vager al deze grensgebieden worden, en hoe minder legitiem, hoe minder vanzelfsprekend onze aanname van de causaliteit omdat elke causaliteit berust op de ontologische fictie, een tijdelijk bestand van Zijn in het Rot dat energie vraagt om ‘in stand’ te houden. het Zijn houdt op als er niks meer te krijgen valt, de fameuze bovengrens van onze planetaire draagkracht. existentie vraagt expansie, maar als we dat niet als natuurwet erkennen, verklaren we onszelf tot virus, on est tous corona.

het is pas wanneer we ten volle beseffen hoe waanzinnig onze rationaliteit is dat we ons op een gezonde manier rationeel kunnen gaan gedragen. het besef van de fictie maakt de ervaring van de waarheid mogelijk, er moet leegte zijn om een gevoel van volledigheid te verkrijgen, afschuw om lust te kennen: als het niet kan verschuiven gebeurt er niets, en het referentiepunt is altijd een afwezigheid.

in feite ‘bestaat’ er nooit iets want alles staat op alles en dus nergens. dus als je staat te wijzen naar iemand van helaba jij daar, dan wijs je enkel naar jeelf, en dat is dan ook het enige waar je toe gerechtigd bent, gezien de geheel fictieve status van de ‘stand der dingen’…

de mens is inderdaad de maat van alle dingen, maar als alle dingen slechts bestaan in de ogen van de mens is het cadeautje nogal vlug uitgepakt.

ta dam ta dam ta dam ta dam.

ritme.

scève

Tu es le Corps, Dame, & je suis ton umbre,
Qui en ce mien continuel silence
Me fais mouvoir, non comme Hecate l’Umbre,
Par ennuieuse, & grande violence,
Mais par povoir de ta haulte excellence,
En me movant au doulx contournement
De tous tes faictz, & plus soubdainement,
Que l’on ne veoit l’umbre suyvre le corps,
Fors que je sens trop inhumainement
Noz sainctz vouloirs estre ensemble discords.

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #238

// l’univers s’ inscrit en uniforme

238 – je bent een jas rond het niets van je zelf

hexagram 21 噬嗑 (shì kè) – “Doorknagen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

invoer

https://dirkvekemans.be/2019/01/12/harusmuze-208/

uitvoer

Ta cruaulté, Dame, tant seulement
Ne m’à icy relegué en ceste Isle
(Barbare a moy,) ains trop cruellement
M’y lye, & tient si foiblement debile,
Que la memoyre, asses de soy labile,
Me croist sans fin mes passions honteuses:
Et n’ay confort, que des Soeurs despiteuses,
Qui, pour m’ayder, a leurs plainctes labeurent,
Accompaignant ces fontaines piteuses,
Qui sans cesser avec moy tousjours pleurent.

Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #128

128

128 – de handige denkster heeft een neus voor bloemen.

hexagram 21 噬嗑 – SHIH HO – ‘knagen en doorbijten’

verhaal

orig.: de handige denkster heeft een neus voor de liefde van bloemen. zij meet het gepaste af, zoals gepast is: van de harde knie weg naar de zachte schoot. het zachte glijden echter van heur blauw-satijnen kleed misleidt haar keer na keer.

scève

Ce bas Soleil, qui au plus hault fait honte,
Nous à daingné de sa rare lumiere,
Quand sa blancheur, qui l’yvoire surmonte,
A esclercy le brouillas de Fourviere:
Et s’arrestant l’une, & l’aultre riviere,
Si grand’ clarté s’est icy demonstrée,
Que quand mes yeulx l’ont soubdain rencontrée,
Ilz m’ont perdu au bien, qui seul me nuict.
Car son cler jour serenant la Contrée,
En ma pensée a mys l’obscure nuict.

1.Ce bas Soleil: =Délie
5. l’une, & l’aultre riviere : de Rhone en de Saone

Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #114

114

114 – je zoekt jezelf waar jij niet bent

hexagram 21 噬嗑 – shì kè – ‘doorknagen’

commentaar

doenaii is het tweede NKdeE Verbigram gebruikt in de praktijk van het Neo-Kathedraalse Meditatief Schrijven en het omvat ‘de revelatie van het ego als dat wat is waar het niet is’

scève

O ans, ô moys, sepmaines, jours, & heures,
O intervalle, ô minute, ô moment,
Qui consumez les durtez, voire seures,
Sans que lon puisse appercevoir comment,
Ne sentez vous, que ce mien doulx tourment
Vous use en moy, & voz forces deçoit?
Si donc le Coeur au plaisir, qu’il reçoit,
Se vient luy mesme a martyre livrer:
Croire fauldra, que la Mort doulce soit,
Qui l’Ame peult d’angoisse delivrer.

r.3 seures: ‘scherp, zuur’

Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #84

84 – een wijze zonder hoop is een wijzer

hexagram 21 噬嗑 (shì kè) – “Doorknagen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

een wijze die niet hoopt dat wat zij/hij/het zegt ook geldt voor zichzelf, wijst alleen maar naar een vermoeden.de taal speelt ons weer parten hier.
je kan je bv. wel trouw voelen als je de trouw aanbeveelt in wat je aan anderen mededeelt, maar over de toepasselijkheid van die benaming op jezelf, kan je onmogelijk zelf oordelen.

voor sommigen is de trouw al geschonden bij een blik of een aanraking. anderen vinden dat trouw enkel in de hoofden heerst, en de gesepareerde lijven naar hartenlust kunnen slonzen, neuken en bonzen. dus wie zal het zeggen dat jij dan zelf trouw bent in je gedragingen als je ‘trouw’ aanbeveelt? of ga je dan jouw verkoren vorm van ‘trouw’ opleggen aan alle anderen, opdat die zou overeenkomen met hoe je je gedraagt?

de Harusmuze heeft daar geen last mee. in een programma valt de code van het programma sowieso samen met hoe ‘het zich gedraagt’. misschien hebben al die wijzen wel hun tijd gehad en zoeken we best ons heil bij een programma dat nooit ontmaskerd kan worden als de zoveelste ‘wijzer’.

zelf ervaar ik dagelijks dat zo’n programma’s echt wel werken en nog veel beter zou kunnen werken als mij de tijd gegund is om ze verder te ontwikkelen. en ik hoop vurig dat mijn gedrag met wat ze mij leren in overeenstemming mag blijven, maar eigenlijk weet ik dat al, want ik voel nog veel heftiger in mij branden het geloof dat ik het miraculeuze geluk heb gehad om nog tijdens mijn leven de levende diamant van het hart te mogen aanschouwen.

eens je dat soort geloof hebt voelen door gans je lijf gaan als een onhoudbare siddering, dan duurt het wel effen voor je het beseft, een paar dagen zelfs, want je kan het eerst niet geloven, maar dan smelt zienderogen en onherroepelijk en overweldigend als een vloedgolf alle twijfel als sneeuw voor de zon.

je kan hieronder je eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze geven. die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

scève

Ou le contraire est certes verité,
Ou le rapport de plusieurs est mensonge,
Qui m’à le moins, que j’ay peu, irrité,
Sachant que tout se resouldroit en songe:
Bien que la doubte aucunesfois se plonge
Sur le scrupule, ou ta bonté demeure
Vray est, qu’alors, tout soubdain, & sur l’heure
Je ris en moy ces fictions frivoles,
Comme celuy, que plainement s’asseure
Tout en ta foy, thresor de tes parolles.

r.6: scrupule: aarzeling, de Minnaar is soms geneigd om de aarzeling die Delie’s welwillendheid maskeert verkeerd te interpreteren
r.8: ris: ‘mok, bespot’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #49

49 – het vluchtige verwatert, het vochtige verdampt

hexagram 21 噬嗑 (shì kè) – “Doorknagen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

het levende sterft en het stervende rot
het rotte wordt aarde, de aarde vat vuur
het vuur vreet de lucht het hout en de mens

(de barman wou schenken, maar ’t volk was te duur).

je kan hieronder je eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze geven. die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

scève

Tant je l’aymay, qu’en elle encor je vis: 
Et tant la vy, que, maulgre moy, je l’ayme. 
Le sens, & l’ame y furent tant ravis, 
Que par l’Oeil fault, que le coeur la desayme. 
Est il possible en ce degré supreme 
Que fermeté son oultrepas revoque? 
Tant fut la flamme en nous deux reciproque, 
Que mon feu luict, quand le sien clair m’appert. 
Mourant le sien, le mien tost se suffoque. 
Et ainsi elle, en se perdant, me pert. 

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #33

33 – ploeter in het purper maar duld geen schuld

hexagram 21 噬嗑 (shì kè) – “Doorknagen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

iedereen maakt uiteindelijk zijn eigen ploeterbad aan, met een unieke tint van het purperen leed, maar weiger het oordeel van de ander over wat je hebt aangericht. spijt is gezond en dat kan je best duidelijk tonen aan de ander, op het moment dat je beseft dat je verkeerd zat, een besef dat altijd te laat komt. maar niemand heeft het recht om de ander met gevoelens van schuld te belasten door een oordeel te vellen.

het ‘schuldgevoel’ zelf heeft geen basis in het echte, het is een louter verbale constructie om iets aan te duiden wat je zou moeten voelen omdat je je behoort te schamen bij het net (on)uitgesproken oordeel over jou.

dat ‘schuldgevoel’ veroorzaakt wel enorm veel echte gevoelens: angst, afschuw, verdriet en veelal ook woede en haat. niemand heeft daar wat aan, want de veller van het oordeel die wel aan macht over de ander wint, maakt zich schuldig aan het veroorzaken van al die ellende en houdt daardoor de vicieuze cirkel van schuld en boete in stand.

alleen rechters mogen en moeten in hun verdicten oordelen over de schuld van de ander, zij worden daarvoor betaald. die schuld dient eenieder die zich binnen de samenleving wil houden, te aanvaarden en aan te wenden om het gedrag bij te sturen tot binnen de grenzen van het acceptabele.

als iemands gedrag inacceptabel is voor jou, kan je die persoon dat wel duidelijk maken en de voor jou gepaste ‘strafmaat’ bepalen: neem afstand of verbreek het contact volledig tot de ander beseft dat wat hij deed ontoelaatbaar is voor jou en de kans heeft om zijn spijt te betuigen. maar aan een veroordeling, een beschuldiging heeft niemand wat, dat heeft enkel negatieve effecten. zonder het besef van de gemaakte fouten kan er immers geen sprake zijn van echte spijt, alleen maar van afstoting naar een oord van angst, afschuw, verdriet, woede en haat.

als je angst, afschuw, verdriet, woede en haat wil opwekken is een beschuldigend oordeel uitspreken de meest efficiente weg daartoe.
voor iemand die echt om je geeft is afstand nemen al erg genoeg als straf.

scève

Pictura of Scève, Maurice: Délie (1544): PLUS L'ATTIRE PLUS M'ENTRAINE.

embleem IV : L’Homme et le Boeuf – motto: ‘Plus l’ attire plus m’ entraine’

Tant est Nature en volenté puissante, 
Et volenteuse en son foible povoir, 
Que bien souvent a son vueil blandissante, 
Se voit par soy grandement decevoir. 
A mon instinct je laisse concevoir 
Un doulx souhait, qui, non encor bien né, 
Est de plaisirs nourry, & gouverné, 
Se paissant puis de chose plus haultaine. 
Lors estant creu en desir effrené, 
Plus je l’attire & plus a soy m’entraine. 

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #32

32 – hier moet je roeren tot het donker wordt

hexagram 21 噬嗑 (shì kè) – “Doorknagen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

want het nu is een weg.

geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

scève

Soit que l’erreur me rende autant suspect, 
Que le peché de soy me justifie, 
Ne debvois tu au Temps avoir respect, 
Qui tousjours vit, & qui tout verifie? 
Mais l’imposture, ou ton croire se fie, 
A faict l’offence, & toy, & moy irrite. 
Parquoy, ainsi qu’a chascun son merite 
Requiert esgal, & semblable guerdon, 
Meritera mon leger demerite 
D’estre puny d’un plus leger pardon. 

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP