Categorieën
ekphrasis Kathedraalse Leer lyriek

NKdeE Instructie Tablet 001

instructietablet_001_zij
T 001, zijdelings genomen

// NkdeE Instructietabletten worden gebruikt in de Kristineacademie ter instructie van de Novicen in de Kathedraalse Leer. Het zijn plaatjes in triplex waar langs beide zijden kunstig ingekleurde Leesnotities van de Kathedraalauteur zijn gekleefd. Voor de duurzaamheid (die Novicen toch) worden de tabletten minstens driemaal gevernist met bootvernis.
De Kristineacademie is een Participatief Educatief Proces  (PEP) in de Kathedraal, thans, zoals van bij haar opening, gesloten. Er gaan geruchten dat de Academie de afgelopen jaren enkele maanden open is geweest, maar enig bewijs is daar niet van. Sowieso is de Academie des winters gesloten.

Korte Explicatie der Tabletkanten van T 001

instructietablet_001_kanta

“NKdeE Instruction Table 001 – A-side”
dv 2016, ink and water color on paper glued on wood, varnished, A5

Kant A

// een beetje zoals de singles op vinyl in de Jaren Stillekens, hebben de NKdeE Instructietabletten een A-kant en een B-kant. Op de A-kant vind je meestal een hapklare brok Kathedraalse Leer uit één van de Hoofdrichtingen waarin deze zich beweegt. De B-kant geeft wat info over iets nuttigs of interessant, een vlugge Bouwtip…

De A-Kant van dit tablet geeft een afbeelding van, in Neo-Kathedraalse termen, de Werkelijkheidsgangen tussen de Consistentievelden Woord, Beeld en Schrift in het Deiktische Oponthoud van het humaan waarneembare/kenbare. Het geheel is in feite een opgave, een oefening voor de Novice. De opdracht is simpel: teken de ontbrekende pijl. De opgave schematiseert de gang van het Zichtbare naar het Leesbare, maar aangezien geen enkel Kathedraals beschreven proces een stasis kan zijn (ophouden in het ‘zijn’) , moet er een volgende stap zijn, ergo: teken die pijl.

De Consistentievelden worden aangeduid door de dubbel gestreepte R’en. Het zichtbare verheft zich in het Humaan kenbare als Beeld (ℝ). Het Beeld wordt in het Deiktische Oponthoud getrokken (=tijdelijk bespreekbaar gemaakt, de grens van het Deiktische wordt aangegeven door de horizontale “IND”) door het Woord (ℝ’). Het Woord wordt in de ‘magische’ handelingen van het schrift gevangen in het woord als ‘geschreven beeld’ (ℝ”) (cfr. L’Image écrite van Anne-Marie Christin ISBN 978-2-0812-2890-0 ). Van zichtbare vluchtigheid naar schijnbaar vereeuwigde code in het leesbare.

De recursieve Sluiting van het proces is natuurlijk de terugkoppeling van het schrift naar het zichtbare (Visible).

Dit lijkt complex en onbegrijpelijke nonsens maar  is allemaal poepsimpel en perfect te vatten eens je de illusie van het Zijn en het Er opgeeft. Het past hier om de Aanhef van [de Kathedraalse Leer] te citeren, een episch leerdicht van 3003 verzen (in voorbereiding):

Geen zijn bestaat,  geen wereld is, geen ding is iets
& Alles wordt pas duidelijk & klaar als niets.
Vergeefs is elk verplaatsen van hier naar daar:
hier is niets& niets is daar, de tijd brengt alles bij elkaar.
Mijn woorden zijn mijn woorden niet, het is een hek
Van loze tekens, afgedaan gebeuren. Er is geen plek
Verborgen in hun letterlijke staan, hun stem is lang al
Heen van hen gegaan, & zij blaken, zwart als as
Van vuur dat uitgeraasd ooit hemels leven was.
Plaats vinden deze verzen bij jouw lezing pas.

Van beweging, Muze, breng ik onbewogen het relaas
& Van gebeuren afdruk slechts & vaag helaas.
Maar hoor: ik ben alweer een trilling in jouw oor
Jij geeft mijn sterven in jouw adem nieuw gehoor,
Verstrengelende streling,  vernieuwend de toon
Van het schone, dit uur waarin ik al eeuwen woon,
Waar jouw ster mijn stof met zulk ’n helder licht beschijnt,
Dat verlangen in verlangens doel onmiddellijk weerlicht
En verdwijnt. (…)

instructietablet_001_kantb

Kant B

Kant B is een simpele Bouwinstructie te gebruiken bij het ontwerpen van een Grafische gebruikersomgeving (G.U.I.). Uiteraard brengt het gebruik van de zgn. Gulden snede evenwicht en klaarheid in de opbouw. Hoe dat zulks dan daadwerkelijk gerealiseerd kan worden is na het doorgronden van deze B-kant nog steeds de Vraag.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.