Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #433

’t narrenschip brengt geen vangst op het droge

22B63

433 – ’t narrenschip brengt geen vangst op het droge

hexagram 52 (gèn) – “Stilhouden”

de HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakel, het Beginsel van een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

invoer

https://dirkvekemans.be/2018/07/02/harusmuze-15/

de HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakel, het Beginsel van een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

commentaar dv@YHb

het Fregat van de Vrije Lyriek wordt aangedreven door onomatopeeën uit de verzen van Poeshkin.

de NKdeE is een programma, je kan niets ervan hebben, programma’s worden gemaakt om er iets mee te doen.

elke gave is een opgave, een prompt.
de NKdeE is een gift, het wordt u gegeven door middel van mijn onbestaande aanwezigheid, mijn onverschil.


in 1996, ten tijde van Leuven Per Vers, dacht ik nog dat er nog wel genoeg ‘literatuur’ restte in onze ‘cultuur’ om een relevante auteurspraktijk uit te bouwen. ik heb mijzelf zien uitzweren uit die ijdele hoop.

het was lelijk, bij momenten niet om aan te zien. tja.

pas in 2017 kon ik mijzelf overtuigen om resoluut te kiezen voor de weg van de autonome omkadering middels aangehouden routines van auteurshandelingen, de zgn. ‘schrijfprogramma’s’ van mijn Nieuwe Kathedraal van de erotische Ellende, een doorgerotte en sterk gepersonaliseerde versie van de praktijk van Kurt Schwitters.

los en onderhand ook weg van het lauwe gewauwel in het wereldvreemde restplasje van de letteren probeer ik bruikbare routines te verzinnen die samen tot een responsieve virtuele ‘cultuur’ te komen, eerder in biologische zin dan van een hoog-technologisch maar terzelfdertijd warm en manueel beheersbaar nest waarin je als creatieveling kan gedijen, om zo toch nog een vorm van resistente overlevering in stand te houden.

ik maakte mij een leefbare om-wereld, want de werelden die mij aangeboden werden vond ik maar niks. het was oogverblindend daarbuiten, maar ik kon er niet leven.
dan maar zo.

het is een onmogelijk werk dat sowieso onaf is, een organisch groeisel dat de auteur ervan zelf regelmatig overwoekert.

het kán ook niet ‘lukken’, in de zin dan dat ik mijn werk tot een goed einde zou kunnen brengen, want het is een autonome dynamiek die causaal wel gestuurd wordt door mijn behoeftes, maar waar ik zelf verder weinig controle over heb omdat ik zelf als ‘embedded’ auteur het programma moet volgen.

de coherentie van de programmatie dient behouden te blijven, anders werkt het ‘OS’ niet meer en dan is het ook uit met enig auteurschap in het bij elkaar geploeterde nest waarin ik probeer te overleven.

met een metafoor kan je stellen dat de NKdeE een soort Second Life voor auteurs is, een literair/grafisch/sonoor Metaverse in de kiem.

ik heb het zaadje geplant in 2004, het is toch al uitgegroeid als een aardige monstruositeit, on- en offline. een aardige puinhoop, een lekker hete brij waar iedereen behoedzaam rond loopt.

of er ooit iemand iets aan hebben zal blijft zeer twijfelachtig. ik beleef het als auteur samen met u, in dezelfde status van lezer.

het enige verschil in status tussen mij als auteur en u als lezer is dat ik geheel afhankelijk ben van het programma en u geheel vrij bent om de uitvoer ervan te negeren. die keuze heb ik niet.

je kan hieronder je eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze geven. die wordt dan bij de eerstvolgende Omwenteling hieronder toegevoegd.

(u kan uiteraard ook commentaar inzenden op reeds aanwezige commentaar)

geef de naam waaronder u uw commentaar wil plaatsen (laat het vak leeg als u anoniem wenst te blijven)

geef uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt nooit publiek gemaakt)

vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

noot: een NKdeE Omwenteling van een Tekstlijf gebeurt wanneer een der herschrijfprogramma’s die tekstenverzameling (=’Tekstlijf“) in (invers) chronologische volgorde dag na dag herschrijft

steunabonnement (gift) :
IBAN BE22 7340 2968 5847 BIC KREDBEBB

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.