Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze # 94

94 – blij of triest, nooit geraak je hier vandaan

94 – blij of triest, nooit geraak je hier vandaan

hexagram 52 (gèn) – “Stilhouden”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

uit de oneindige lus van de Samsara geraken is voor Boeddhisten en Hindoeïsten een uiterst respectabel levensdoel, hoe klein ook de kans dat je daarin ooit zal slagen. deze mensen geloven dus in een individuele geest of ziel die gevangen zit in die lus van dood en wedergeboorte.

in het monotheïstisch paternalistisch westerse denken kan je dat soort zaligheid bereiken door je hemel te ‘verdienen’, een kwantificatie van het Niets die bepalend is geworden voor de karikatuur van de mens als consument gevangen in de negatieve spiraal van het Hebben en het Zijn. het individualisme viert zo, sinds de ‘dood van God’ uiteindelijk hoogtij in de nihilistische orgie van nijd die we thans beleven. er komt dan, zoals te zien is op de tekening, een scheidingslijn tussen ‘winnaars’ die naar de hemel mogen en verliezers die in de hel belanden.

die mondiaal door het kapitalisme schier ondoordringbaar uitgesmeerde neo-liberale ideologie resulteert in een wellicht onhoudbaar afglijden naar de ultieme afgrond waar de hemel op aarde is nedergedaald maar dan in de fatale vorm van het huidige cataclysme van klimaatontregeling en plagen zoals Corona die louter het gevolg zijn van onze nijdige groeiobsessie die elk ander leven op aarde onmogelijk maakt. persoonlijk geloof ik niet echt meer in de kans dat we daar als soort nog uitgeraken, tenzij de plannen voor expansie in de ruimte zoals Elon Musk die koestert erin slagen om ons ‘lebensraum’ te geven elders. dat is dan in mijn visie weer een tot mislukken gedoemd scenario gezien de Fermiparadox aantoont dat de kans daarop uiterst klein, zo niet onbestaande is. het lijkt een natuurwet te zijn dat zoiets niet kan (of màg) lukken aangezien het nergens waarneembaar gebeurd is.
bovendien lijkt het mij onwenselijk: de ideologie die onze soort in de klem houdt, heeft al 1 planeet op haar kerfstok, moeten we de rest van de kosmos dan echt willen gaan besmetten met dit soort meedogenloos narcistisch egoïsme en grondeloos nihilisme?

mijn denken is fundamenteel bepaald door het Taoïsme waarin het individuele leven enkel een expressie is van de universele Wereldziel. de mens ‘heeft’ geen individuele Ziel die ‘bestaat’ in het kwantificerende Zijn.
er zijn geen winnaars of verliezers en je kan je eigen ziel niet redden want die heb je niet. het ik is een voor ons levensnoodzakelijke constructie bovenop het Echte dat niet ‘is’ of ‘bestaat’ maar dat gebeurt.

maar waarom dan, waarom gebeurt het en waarom gebeurt het zo? alle waarom-vragen worden in de Kathedraalse Leer, net als in het Taoïsme overigens, beantwoord met het afdoende antwoord dat heel het Zijn en al het Hebben van de dominante orde maar ook het individualisme van het Boeddhisme verwerpt: “het zal u leren!”11 over hoe het Hindoeïsme zwijg ik, want daar ken ik niks van

het individuele leven is in die ideologie en dus ook in dogmatiek van de NKdeE louter een bikkelharde leerschool die je kan brengen naar de verlichting van de wijze, de hereniging met het Ene van de Wereldziel.

deze drie geloofsovertuigingen hebben met elkaar het geloof in de onsterfelijkheid en een of andere vorm van wedergeboorte gemeen, zij het dat die bij ons verworden is tot een ridicuul maar uiterst nijdige en moordende geloof in de hedonistische en nietsontziende beleving van het tot eeuwigheid gepromoveerde nu, een fanatisme van de heilige koe van de consumptiedrang dat elk ander vigerend radicalisme, inclusief dat van de moslim-extremisten met grote voorsprong de loef afsteekt qua volstrekt ongeremde waanzin en als in schijnheiligheid en verhullende woordenpraal vermomde rabiate moordlust. persoonlijk kan je uiteraard niemand iets verwijten daarvan, want iedereen wordt er al van voor de geboorte zo ingeworpen.

tot slot, niet omdat ik de evidente onaanvaardbaarheid van mijn gedachten hieromtrent in de huidige constellatie nog wat extra knuppelkracht wil meegeven, maar gewoon omdat ik er als mens in geloof, wil ik hier als beginnetje al vermelden dat er in deze onvermijdelijk ideologische geloofskwesties ook een vierde weg voorhanden is.
die weg opent zich voor de weinigen die het voorrecht hebben mogen proeven om daadwerkelijke en lichamelijk voelbare mystieke ervaringen te beleven.
die weg openbaart zich in de ware zin van dat woord en wordt vanaf dat moment een onmiskenbare en niet te onderdrukken realiteit.
die weg heeft geen kennis, geen taal, geen besluitvorming of redelijk verantwoorde explicatie nodig en uit zich dan ook in het soort onbegrijpelijkheden waarvoor de mystiek al sinds mensenheugenis bekend staat.
de onmogelijkheid van communicatie die inherent is aan het gebeuren van die weg kan echter, en dat is het geloof waarvoor ik bereid ben te sterven, is echter wel degelijk denkbaar, of beter ‘beleefbaar’ te maken voor iedereen.
op het moment, een ogenblik dat in mijn geloof even onafwendbaar is als de onafwendbaarheid van onze ondergang in het cataclysme dat nu al woest om zich heen grijpt, op het moment dat we er in slagen zullen om dat soort communicatie tot stand te brengen, zal het iedereen ook als bij wonder duidelijk worden dat die weg de enige weg is, de weg die geen weg is, maar de drie andere beschreven wegen gereinigd van de humane nijd die erin vergroeid zit in zich incorporeert.
die weg is de weg die geen weg is maar de weg die gebeurt.

helaas zal het op dat moment ook onontkoombaar zijn dat het voor alles te laat is.


dv, 5-2-2021 @19.46

je kan hieronder je eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze geven. die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

scève

Si treslas fut d’environner le Monde
Le Dieu volant, qu’en Mer il s’abysma:
Mais retournant a chef de temps sur l’unde,
Sa Trousse print, & en fuste l’arma:
De ses deux traictz diligemment rama,
De l’arc fit l’arbre, & son bendeau tendit
Aux ventz pour voille, & en Port descendit
Tresjoyeux d’estre arrivé seurement.
Ainsi Amour, perdu a nous, rendit
Vexation, qui donne entendement.

zie https://mauricesceve.wordpress.com/tekst/xciv/

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Noten[+]