Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS LXI

De wilg rilt en stort zijn bladeren neer.
Zijn takken wijzen naar beneden, grond
waarop het oordeel wordt gevormd, verkeer
van leesbaarheid op kale ondergrond.
Het leven heeft zich aan de dood verwond
en trekt zich af van wat gaat sterven:
Het ideaal wil alles bederven,
stilstand, met dingen die alleen bestaan
opdat wij zouden iets daarvan verwerven,
het Zijn dat zich dan ons heeft aangedaan.

invoertekst (2011)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.