Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS LII

Het is te vroeg, er heerst vertwijfeling:
de tijd zoekt zelf een rake metafoor,
een afscheidswoord bij de vernietiging.
De straten staan te dik, het is te goor,
apocalyps is geen muziek voor koor.
Geld bezet de plaats die god ons liet. Hel
beweren de media, onze hemel
blaft ons de maffia. Toch gaat het door.
Een plein is geen vallei, men voelt te fel
de redding nog, de wanhoop klinkt niet door.

inputtekst (2011)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

dv 2019 – A.L. van LAIS LII

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.