Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #330

van al die plankjes maak je nooit een boom// de leegtekorrels leggen zich in sliert
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

330 – van al die plankjes maak je nooit een boom

Hexagram 25無妄 (Wú Wàng) – “Zonder Gedoe”

WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen

input

https://dirkvekemans.be/2018/10/13/harusmuze-118/

22B10Rodin D5073

commentaar dv@YEN

Interactieve, ‘slimme’ dingen die elkaar opvolgen tegen net niet de lichtsnelheid blijven dingen en dingen gebeuren niet: dingen zijn ficties die bestaan en de existentie is een fictie die berust op het Niets, het niet-zijn als ding.

Het Gebeuren kan je niet hebben of kopen, het gebeuren gebeurt en je kan er aan deelnemen door jezelf aan het gebeuren over te geven, het gebeuren te laten gebeuren: plankjes zagen en die netjes bijenkloppen gaan niet terug een boom maken, want de boom gebeurt niet op die wijze.

Wanneer de onderzoekende blik zich afwendt van het ‘wat’ dat er is, of zou moeten zijn in de ficties van onze realiteiten, naar het ‘hoe’ van hoe het echt gebeurt, stopt elke kansberekening op nieuwe inzichten als een jackpot op 777.

Een voorbeeld hiervan: de pogingen om tot een werkelijk zelfbewuste AGI te komen.

Bewustzijn ‘is’ niet, bewustzijn gebeurt. Bewustzijn ontstaat niet om vervolgens een ding te worden, bewustzijn nestelt zich in de ons bekende natuur, in het ‘vlees’ t.t.z. de stabiele energiestromen (materie) in een animaal lichaam. Dat was en is een voortdurend proces van duizenden jaren maar tijd is in deze context even relatief als plaats en afstand.

Men begrijpe dat de Gedachtenleer van de NKdeE een ternair model van het humane dier hanteert, de Humane Triade. De mens als gebeuren wordt gemodelleerd rond drie hoofdfuncties: de geest, het lichaam en het lijf.

De geest krijgt cultureel de meeste aandacht, het is dan ook de locus van het denken en het woord. Maar de functionele clusters rond lichaam en lijf zijn even onmisbaar voor het geheel.

Lichaam
is het gedachte lijf, het lichaam dat wij denken te hebben, met al haar wonderbaarlijke organisatieniveaus zoals beschreven in de medische wetenschap. In de taal van het Zijn is het lichaam een onderdeel van het epigenetische consistentievlak: die vorm van talig gekleurde perceptie die van generatie op generatie via het kinderlijk imitatiegedrag worden doorgegeven, al dan niet versterkt door culturele impulsen (doorgegeven kennis). Wat hier geldt voor de mens geldt uiteraard ook voor de dieren: het verschil is gradueel, nergens fundamenteel en er valt geen reden te bedenken om een kwalitatief onderscheid te maken, tenzij je echt nog steeds gelooft dat meer complexiteit ‘beter’ of ‘hoogstaander’ is.

Het is rot maar het rot is nou eenmaal een proces dat complexiteit genereerd.

Lijf is het voelende vlees, die locus waar Artaud en na hem Deleuze spreken over het lichaam-zonder-organen (‘C.sO’ en ‘BWO’ zijn gebruikelijke afkortingen in de literatuur daarrond) en al de functionaliteiten daarvan vallen steevast min of meer samen met wat men in de wereldreligies begrijpt als ‘ziel’. Die religies, de daarin gehanteerde rituelen en de mystieke onderstromen daarvan, hebben wat dat betreft niets aan ‘wetenschappelijk legitieme’ functionaliteit verloren. God schiep ons in zijn evenbeeld, het evenbeeld broebelt en pruttelt tot de pot overkookt, en ‘wij’ hebben dan god gemaakt in ons evenbeeld.

De kosmos kan ook onverbiddelijk saai zijn.

Ergo: zolang men ‘bewustzijn’ als een ding wil maken, zal het blijven uitlopen op indrukwekkende sissers zoals CHAT-GPT. En da’s maar best, denk ik dan, want een AGI die niet voelt wat ze doet, dat komt niet goed.

Een opmerking daarover nog: in al die YouTube drukte hierrond vergeet men blijkbaar het belang van de porno-industrie als verborgen (Oculus)link met het nagestreefde Metaverse gebeuren. Ook dat lijkt te gaan samenvloeien.

Elkwegs, pas wanneer men de natuur in haar recursieve eenvoud als gebeuren begrijpt en men beseft dat elk ‘zijn’ van het bewuste, van geest, berust op een dynamische nesteling in (d)evolutionair ‘doorweekt’ vlees, en dat die insijpeling van de geest in de materie wordt gefaciliteerd door een meerlagige opbouw (in devolutionair perspectief: gestapeld afval), zal men begrijpen hoe men de machinerie moet inrichten om die nog meer receptief te maken, nog meer uitnodigend voor de geest, de kosmische creativiteit.

De kans is vandaag (CDS), nu tientallen duizenden nerds en bedrijven zonder enige beperking wild in het rond experimenteren, wel bijzonder groot geworden dat het gehele internet op auto-poëtische wijze zich quasi autonoom in de plooien legt van eenvouds verlichte waters of dat een of andere oude gek per abuis de 178 juiste denkfouten maakt en vervolgens 17 keer op een uitzonderlijk verkeerde knop duwt, een ongelukje dat er ergens uitfloept en…

Overigens, ik las net dat Microsoft GPT4 gaat integreren in Word en Excel. Daar wacht ik al efkens op. Verleden jaar kwam er enkel maar subliminale nonsens uit de proefopstelling die ik lopen had, maar met dat erin is Anke vast nog op tijd voor de Turingprijs, de meest visionaire literaire prijs op de planeet! In ons taalgebied!

José De Cauwer, een der laatste welbespaakte Vlaamsche Wielerwijzen, sprak niet voor niets quasi onophoudelijk en maandenlang zijn historische woorden: “het zou zomaar kunnen”.

Gelukkig zijn er naar schatting een duizendtal andere nerds op aarde nu die ongeveer toch al in dezelfde richting beginnen denken en dus zelfs al klopt mijn fantasme, dan zal vast één van hen wel de goedheid hebben om mij van elke betrokkenheid te verlossen. Pfew.

Misschien word ik ooit alsnog een beter Taoist dan verhoopt.

rev. dv@CHd

Geef uw commentaar

Uw interpretatie van of commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze is erg welkom. Plaats die gewoon als ‘reactie’ onderaan deze post.
Bij validatie wordt uw inzending dan bij de eerstvolgende revisie van dit bestand onder dit kader toegevoegd.

Harusmuze uitspraken bij hexagram 25 – 無妄 

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.