Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #284

vooruitgang: verergering van het Rot

//elk verval vervalt in een meer besmettelijk verval

284 – vooruitgang: verergering van het Rot

hexagram 55  (fēng) – “Overvloedig”

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

input:

https://dirkvekemans.be/2018/11/29/harusmuze-164/

22B76
commentaar dv@YCS:

de Zijnsleer is de dogmatiek van het humane Rot.

de ontologie is de expressie van het menselijke drift om het Gebeuren te infecteren met het eigen Rot: de code, de lopende programma’s van het Zijn en van de Dingen.
daarbij zijn de talige uitingen van de zijnsleer in de filosofie maar de tijdelijke korstjes op de woedende zweer van het Zijn die haar etter tot in de fijnste filamenten van het menselijk handelen doet vloeien.

de mens zingt, bezingt zijn verval.
sinds 80 generaties gebeurt dat binnen de occidentale cultuur hoofdzakelijk als een fallisch zingen tot de waarheid van het Zijn, een beweging waarin het zijn haar ware aard van compulsieve penetratiedrang, van wil tot infecteren toont.
het Zijn is een agressieve Viraliteit, het verschil dat viraal gaat.

verder onderzoek moet nog uitwijzen of deze Viraliteit een degradatie is van een hoger verval, een rottingsproces en desintegratiebeweging die dan eerder als een passief, ontvankelijk en bemoederend geven moet worden gedacht.
pas dan kunnen de eerste prognoses naar de aard van het volgende stadium (dat uiteraard al lang is ingezet en onstuitbaar haar gang gaat) worden geformuleerd

het weze ondertussen sowieso wel duidelijk (“klaar tot in den treure”) dat er binnen het verval als noodlottige voortzetting van de entropie geen sprake kan zijn van een terugkeer naar een eerder stadium (cfr. de recente clowneske nostalgie en compleet ridicule pogingen om de mannelijke suprematie en ‘grootsheid’ – ‘make America/Holland great again ‘: men grijpt met eigen strontklauwen in een tot eigen modderpoel herdacht verleden):
je kan als ‘beschaving’ of ‘samenleving’ nooit terug naar een minder ver gevorderd verval, tenzij iemand plots het tijdreizen ontdekt, maar ook dan zou je onherroepelijk het verleden met het rot van het heden infecteren.

er is geen weg terug.

de darwinistische evolutieleer moet in die zin ook dringend ontdaan worden van haar fallische ontologiseringsdrang die maakt dat elke ‘stap’ in de gedachte wordt geïdentificeerd met een ‘echte’ stap die dan meteen de kwalificatie van ‘stap in de goede richting’ moet krijgen, terwijl het in werkelijkheid een geheel onverschillig verder verval betreft.

de weg omlaag en omhoog zijn één en dezelfde maar om dat inzicht (dat veel ouder is dan Herakleitos die het slechts bracht in een dergelijk verrot stadium zodat de Grieken het konden begrijpen) om te zetten in bruikbare wijsheid, om het van een inzicht te doen degraderen naar kennis, noodzaakt de verdere groei van de NKdeE Bewegingsleer haar de-ontologie, die hier middels het Harusmuze-programma haar eerste werkbare expressie lijkt te verkrijgen.

hoe zeggen de Engelsen dat ook al weer?
this is where the shit hits the fan.

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.