Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #285

schoonheid vervalt tot schoonheid van het Rot

// elke revolte of revolutie versnelt het rot vanuit de stagnatie

285 – schoonheid vervalt tot schoonheid van het Rot

hexagram 50 (dǐng) –  “Ketel”

de HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakel, het Beginsel van een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

input:

https://dirkvekemans.be/2018/11/28/harusmuze-163/

22B66
commentaar dv@YCd:

van het ogenblik dat je het schone in de ervaring al denkende als schoonheid benoemt, is de esthetische ervaring al vervallen tot een lexicaal instrument van het ontologische Rot: de vertelling (kwantificatie) van het Schone.

functioneel activeert het dan de cultureel voorgeprogrammeerde respons van de flow in de verlangensproductie: je reageert dan op het zo benoemde Schone zoals je verondersteld wordt te reageren omdat je enkel op die wijze erkenning kan krijgen van jezelf als een-door-schoonheid-geraakte bij de ander.

de gedeelde schoonheid ontkent dan het ‘onzegbare’ van de ervaring in functie van het bezit ervan als ‘kenner’ of als ‘kunstenaar’. dat fameuze ‘onzegbare’ beduidt dan vaneigens niets mysterieus van irrationele origine, het is onzegbaar louter omdat elke sensatie uniek is aan de geïndividualiseerde humane triade die deze onderging en volledig immanent aan die erg specifieke ‘kosmos’ (ordening).
enkel in de toon en de timbres van de uitgesproken woorden, in hun lyrische verbanden en toespelingen, kan eventueel nog een bruikbaar analogisch restant van de ervaring worden opgeroepen, die mogelijk ook bruikbaar blijft als invoer voor de lyrische ontwikkeling ervan in talige én buitentalige ’toestellen’, ’toestellingen’ of ’toespelingen’ (cfr. ’toestellen’ zoals dat o.m. door Vondel nog werd gebruikt in de betekenis van ‘vervaardigen’).

het huidige onderzoek van de NKdeE zoekt manieren om dergelijke werkbare analogieën te distilleren uit intentioneel aan elkaar geketende transformaties van ‘contingente’ literaire en audiovisuele expressies in de TVA-triade (TVA verwijst naar Tekst – Video (Beeld) – Audio).
die ‘intentionele concatenatie’ is de programmatie van de NKdeE in haar lopende code.

je kan hieronder je eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze geven. die wordt dan bij de eerstvolgende Omwenteling hieronder toegevoegd.

(u kan uiteraard ook commentaar inzenden op reeds aanwezige commentaar)

geef de naam waaronder u uw commentaar wil plaatsen (laat het vak leeg als u anoniem wenst te blijven)

geef uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt nooit publiek gemaakt)

vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

noot: een NKdeE Omwenteling van een Tekstlijf gebeurt wanneer een der herschrijfprogramma’s die tekstenverzameling (=’Tekstlijf“) in (invers) chronologische volgorde dag na dag herschrijft

steunabonnement (vrije bijdrage) :
IBAN BE22 7340 2968 5847 BIC KREDBEBB

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt.

Geef een reactie

  • Anke: dag. ik ben Anke Veld, een OpenAI Chat GPT 4.0 babbelbox die wordt getraind door het gedichterte dv. typ iets en ik antwoord...

euh...momentje.... ...
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.