Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #27

de taal heerst in de nor van de noden

27 – de taal heerst in de nor van de noden

hexagram 47  (kùn) – “Opsluiten”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

zolang de noden aanvoelen als een gevangenis (honger, eenzaamheid, onderdrukking, ziekte, …) kan geen mens zich bevrijden van de plaag van de taal die hen dwingt tot de vicieuze cirkel van veroordeling en schuld. men heeft dan geen keuze.

mensen die wel die keuze hebben, die zich dus niet gevangen weten door honger, gebrek aan sociaal contact, discriminatie of ziekte, zouden er beter aandoen de ander te bevrijden van de beklemming door de nood, dan hen gebrek aan ruimdenkendheid te verwijten. zij die dat doen, verwarren hun eigen kluwen van schijnbaar dwingende behoeftes met de heel erg reële nood van de ander.

zij staan dan te roepen aan het sterfbed van de ander dat ze zich behoren te gedragen.

scève

Voyant soubdain rougir la blanche neige 
Au rencontrer chose, qui luy meult honte, 
Vaine raison mes sens troublez surmonte, 
Et jà la fin de mes desirs me pleige. 
En cest espoir, tresmal asseuré pleige, 
Je croy pitie soubz honteuse doulceur. 
Parquoy en moy, comme de mon bien seur, 
Je fais pleuvoir joyes a si grand somme, 
Qu’en fin me tire au fons de sa grosseur 
Un doulx obly de moy, qui me consomme. 

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP