Categorieën
LAIS lyriek

punt

Er is de tijd, voorwaarde voor het zijn;
Er is het zijn, dat af wil van de tijd;
& Dan jullie die zichzelf willen zijn,
Maar zich van ik vergissen, & vol nijd
De planeet bekleden met een laag spijt.
  Er is geen tijd, ’t  is altijd  al gedaan
Het kent geen liefde, het wil hier vandaan,
Het is gebeurd, de datum wacht u op,
Het doet zich lachend met uw lijden aan.
  Er is er: als u er komt, bent u top.

LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.