Categorieën
LAIS Links - publicaties Lopende zaken

LYLIA 1.0

Door op de link hieronder te klikken kan u de eerste gecompileerde code van het LYLIA-programma downloaden, een pdf-bestand met een 50-tal dizains:

LYLIA 1.0

Over dit bestand

Dit bestand bevat de huidige stand van zaken wat betreft de tekstuele output van het Neo-Kathedraalse Creatieve Research & Developement programma dat de naam LYLIA meegekregen heeft.

Het is tot stand gekomen na een eerste revisie van de middels de blog op http://vilt.wordpress.com verspreidde teksten, tienregelige gedichten van telkens 10 (soms 11) lettergrepen, in het rijmschema ABABBCCDCD met als alternatief ABBABCCDCD. Hoewel dat duidelijk in de initiatie van het programma als regel stond, werd daar vooral in den beginne, mede door de tomeloze schrijfwoede van de auteur, zwaar tegen gezondigd. Deze eerste revisie, LYLIA 1.0, stelt daar paal en perk aan.

Voor de bruikbaarheid van de code in latere cycli van dit programma is een strikte naleving van het in Maurice Scève’s DELIE gehanteerde keurslijf immers van primordiaal  belang. Zonder dat kan je net zo min een update maken van die DELIE als dat je dat zou willen doen van zeg maar Word zonder alinea’s te gebruiken. De vorm is met andere woorden een validatie-criterium, zonder die vorm is er geen geldige LYLIA-code.

De eerste revisie gebeurt chronologisch (time is all we have) in twee richtingen: eentje vertrekt en ‘stijgt’ van het allereerst verschenen dizaintje richting ‘heden’, het andere daalt af van 23/02/2011 tot het de andere richting ’tegenkomt’, waarna beiden gewoon verder gaan met reviseren, zodat de ene richting de andere ten tweede male zal reviseren, met dien verstande dat de ‘stijgende’ richting vruchteloos dat ‘heden’ zal najagen, enfin, soit, het is een kluwen van jewelste dat mij aan de befaamde Terminator-paradoxen doet denken.

Per pagina treft u drie dizaines aan, met telkens

  • rechts uitgelijnd een link naar de oorspronkelijke post op de vilt-blog (ik geef ook de titel daarvan mee omdat die soms relevant is voor de inhoud)
  • het dizain zelf
  • een vermelding van de onstaansdatum van het origineel en data van de subsequente  revisies.

Latere versies van dit bestand (LYLIA 1.01, 1.02 etc) zullen allicht documentatie van de geproduceerde code bevatten alsmede relevante zaken  uit de LYLIA-FORSCHUNG, een offspin van het LYLIA-programma.

Zoals vermeld op de titelpagina wordt dit bestand wie immer vrijgegeven onder een by-no-sa Creative Commons licentie.
Gelieve u, gezien ons precair milieu, wat in te houden met het afdrukken ervan.

Dit bestand zal, overigens, regelmatig worden ge-update, conform het gebruik in de releases van reguliere software,  onder de benamingen LYLIA 1.01, LYLIA 1.02, LYLIA 1.1,  untsoweiter.

Bugmeldingen (spelfouten e.d.) zijn uiterst welkom via commentaar op dit bericht, Facebook of per mail naar dirk@vilt.net.

Enjoy.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.