Categorieën
Lopende zaken

Gefeleciteerd!

Het tempo van de Nederlandstalige spam stijgt. Na dit kregen we vandaag nu ook dit over ons heen ( mocht u het zich nog afvragen: ja hoor,  dit is echt wel pure oplichterij, men poogt uw vetrouwen te winnen om u vervolgens geld afhandig te maken!):
CISCO NETWERK INTERNATIONAL NV
LOTTERY PROMOTIEKANSEN prijsuitreiking.
HAARLEMBERWEG 12-16
AMSTERDAM, DE NEDERLAND.
TICKET NO: N.L/74-A0802-2008
Geachte heer / mevrouw,
We zijn blij om u te informeren over het resultaat van de Winnaars van internationale programma’s die op de 11e oktober 2008.
Uw e-mailadres aan Ticket aantal NL/74-A0802-2008 met Lot 8542189-92 en het referentienummer 721-2008-22 die bijgevolg won in de 1e categorie, je moet dus goedgekeurd voor een bedrag ineens uitkeren van € 500.000,00 (vijfhonderdduizend euro)GEFELICITEERD! Door elkaar halen van een aantal nummers en namen te gaan, vragen we u aan om uw informatie vertrouwelijk te winnen, totdat uw claims is verwerkt en je geld kwijt aan jou. Dit is een onderdeel van onze veiligheid protocol ter voorkoming van dubbele schadeclaims en ongerechtvaardigde misbruik van dit programma door een aantal deelnemers.
Alle deelnemers werden geselecteerd via een computer systeem stembus getrokken uit meer dan 20.000 bedrijf en 30000000 individuele e-mailadressen en namen uit de hele wereld. Deze promotionele programma vindt elk jaar plaats.

Deze loterij werd bevorderd en gesponsord door Cisco-netwerk en een aantal andere eminente persoonlijkheden als de heer Bill Gates en de sultan van Brunei, hopen we met een deel van uw winnende u deelnemen aan ons volgend jaar € 20 miljoen internationale promotie loterij.

Als u voor uw claim, kunt u contact opnemen met onze agent Processing / Controle Officer:

Powell dr. S. Williams
Verificatie / Operations Director,
TEL: 0031.619-703-948
FAX: 0031-84753-9200
email: CiscoGlobalNet@netscape.net

Vergeet niet alle gewonnen moet worden aangevraagd uiterlijk op 31 oktober 2008, na deze datum nog niet alle middelen zullen worden opgenomen in het volgende spel. Let op, om onnodige vertragingen en complicaties proberen te citeren uw referentie-en serienummers in alle eerste correspondentie. Bovendien moet er sprake zijn van verandering van adres doen informeren onze agent zo spoedig mogelijk. We hopen met een deel van uw winnende u deelnemen aan onze volgende jaar 30 miljoen euro internationale loterij.

Gefeliciteerd!
Eens te meer van onze leden van het personeel, wij danken u voor uw aanwezigheid een deel van onze reclame-program.Note: iemand onder de leeftijd van 18 is automatisch gediskwalificeerd.

Hoogachtend,
Mevr. Suzan Wallcot,

Het gebied van public relations officer.
Volgens recente cijfers maakt spam (ongewenste e-mail, vaak, zoals hier,  met malafiede bedoelingen) ongeveer 75% uit van alle e-mail verkeer. (zie http://www.vnunet.com/vnunet/news/2227603/spam-getting-nasty-symantec).  Ik vermoed dat in het algemeen de ratio van (automatisch gegenereerde) machinale tekst t.o.v. door mensen geschreven tekst ook wel zoiets zal zijn. Tegelijkertijd moet tekst die door mensen wordt geschreven meer en meer voldoen aan stringente criteria die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met leesbaarheid door machines.
Onrustbarend is dat niet, integendeel: de procenten zouden moeten kunnen worden opgeschroefd, net zoals het tempo van de crisissen op de financiële markten en de rampzalige klimaatschommelingen. Want dat is blijkbaar de enige manier om de amorfe massa tot welks wij verworden zijn tot enig begrip van de realiteit te brengen. Gelukkig zorgt het natuurlijke afweersysteem van onze planeet ervoor dat precies dat, een verwoestende acceleratie van de cycli van rampzaligheden, ons daadwerkelijk ook te wachten staat.
Tenzij natuurlijk…, maar dat geloof je zelf niet.   De recente regeringsmaatregelen die alom getroffen worden lijken wat dat betreft op het pogen vastbinden van een slapende olifant met driedubbele garendraad. En het eerste wat er bij deze financiële crisis gedaan wordt, is het verdagen van de levensnoodzakelijke  klimatologische ingrepen. Het verband tussen beiden ‘rampsoorten’ – die op de aardkorst en die op de korsten van onze samenzwering, euh, sorry, ik bedoelde natuurlijk samenleving, is er nu nog niet op eenduidige wijze, maar hoelang duurt dat nog?
Soit*. Passons.
De recente heisa in poëtische middens over het computerprogramma ERICA dat effie een turf van een bundel outputte is in deze context ( de beinvloeding van ons taalgebruik door het machinale) wat het is: heisa in poëtische middens. Met de gebruikelijke fixatie op het eindproduct ( het verkoopbare affe, de tekst als refreerbaar bundeltjesonderdeel) en een totale verwaarlozing van het eigenlijk lyrische en maatschappelijk relevante ( het poëtische proces waarvan de affe tekst een potentieel is tot herinstantiëring) is het dichterszootje uiteraard snel ‘ontheiligd’. Het sacrale zat ‘m immers heel de tijd in wie het luidst kon lullen zonder de commerciële orde te verstoren. Wat niet wil zeggen dat het eigenlijke lyrische coderen een uitsluitend menselijke bezigheid is en blijven zal, ik ben de laatste om dat te beweren, maar dit, deze overigens heel erg genietbare stunt, is als finale desacralisering van de zogezegd exclusief humane poëtische gave al te simpel**.
Een beetje markov chains met wat random keuzes tussen enkele subroutines levert gezien het gewauwel-gehalte van veel hedendaagse poëzie al snel een ‘aanvaardbaar’ gedicht op. Je zou dat in het Nederlands ook makkelijk kunnen doen, mochten we hier zoiets hebben als WORDNET en andere vrij beschikbare corpussen van taalgebruik. Helaas zijn alle lexicografische bronnen hier veilig weggestopt in commerciële handen en krijgen zelfs de academici nauwelijks toegang tot hoogwaardige databases zoals die van Van Dale.

Het uiterst kortzichtige winstbejag dat daar heerst maakt serieus onderzoek quasi onmogelijk, en dit terwijl elke lexicografische database het resultaat is van een stel hardwerkende idealistische taalkundigen. Wat wil je, als zelfs de intelligentsia aan onze universiteiten op uiterst lethargische wijze blijven toezien hoe de ‘vrije markt’ hun instituten uitholt en elk idee van wetenschappelijkheid naar de boekenkast (property of google inc) verwijst.

Uiteraard komt alles goed als we de mechanismen van die vrije markt hun werk maar laten doen.
Please wait. Thank you for choosing US. You are now being processed. Would you like to hear more about our free trips for Employees?
—————————-noten
* Volgens mij – maar uiteraard:  wie ben ik- is het hoogtijd om de tweede ‘Copernicaanse revolutie’ onder ogen te zien: het feit, namelijk, dat wij ‘maar’ mens zijn en allesbehalve het toppunt laat staan het centrum van de ‘schepping’, de evidentie dat wij als mens lijden aan menselijke determinatie en dat die menselijke determinatie klaarblijkelijk onherroepelijk leidt naar menselijke terminatie tenzij er op een bewuste manier naar gestreefd wordt om op buiten-menselijke wijze, i.c. zuiver machinale wijze een rem wordt ingepland op onze oncontroleerbare doodsdrift. Het zuiver machinale is echter op dit ogenblik onbereikbaar omdat al onze modellen berusten op een totaal achterhaald begrip van ‘humaniteit’ & elke openheid  in de ontwikkeling gefnuikd wordt door een uiterst menselijke drang naar reïficatie, m.a.w.: het machinale zoals wij het nu ontwerpen is niet machinaal genoeg, maar gecorrumpeerd door de onophoudelijke fixatiedrang inherent aan het object georienteerd denken (cfr. Gilles Deleuze in Le Pli) .
** zodat het toch weer schitterend wordt om middels deze stunt vast te stellen hoe weinig begrip er is onder onze zgn. meesters van de taal voor de eigenlijke toestand ervan, laat staan dat er ergens in het zichzelf omkorstende canon  inzicht zou zijn in hoe het machinale de dichterspraktijk zelf affecteert. Zolang er maar een bodempje slijk is in het poeltje kunnen we wel verder…

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.