Categorieën
Het Pad lyriek

GGGWOOUOUUEEEEUAAAIIRIIIIEIEK

Afdrukbaar haloweengezang van izeganz in pdf-formaat

 

 

Wijl Izeganz’ Halo Weent

(neo-vomitaanse zang in twee bewegingen, opus 84,
op de wijze van as time goes by)

 

van Ramsgate, actually
Alfred North Whitehead
(Ramsgate 1861 – Cambridge USA 1947)

 

GGGWOOUOUUEEEEUAAAIIRIIIIEIEK

(FGu FGuu FGu FGuu Puwie puwiiiieeeh)


Satz A

Het pad is het pad & op het pad is Izeganz
de zanger & Izeganz de zanger murmelt na
tot uit het niets ópkomt het Doverse*** Witkopje


Izeganz de zanger murmelt
in mollig beblazen barstlipbellen
na het in-in-intense vomiteren

na

avondlik bij altaarlicht
na het vomiteren van de geestesslierten
die de maagwand infesteerden, eilaas

belt zich het na al weerom om
tot de protuberans voor van het volgende:

avidja avenika dosa, dwz
de solitaire onwetendheid is onbestaande
& het waterverlichten een hele klus

& dra neemt ook van de hele Izeganz
het veilig in het in der kanunniken
ingeblikt gedachte
maar nu al woest uitslaande
Doverse Witkopje bezit.

Het Doverse Witkopje is alle spijs omdraaiende medogenloos:

het vult hem onmachtig
het rekt hem onwillig
de slaafse krachtenmond,
de slappe huigpotentie
met spraak & talmend taalgelik
in niets van hem geheel & al
toch overlopend dáár te zinderen.

De ogen halfwit
in het grauwe purper
van het populair verGIFte
gelaatsvel wegggedraaid

als Ware het dat van een met After Effects gecoloriseerde derderangsduitser
onder de acteurs van het vierde seizoen van Heroes, trillend
als een wufte rosse bij het prononceren
van de woordjes bifidus activia, zo

vervalt de zanger wederom de door mystieken verzochte
maar opaards kapitaal vervloekte vlucht in
van het bovenzinnelijk geprevel
bij de Vuurrode Spuug- & Hemelmond.

Mmm

mmMMMEUH

mEUH

M.O.N.I.D.V.L.D.**

 

* *
*

 

Satz B.

de bevrijde geest verpulvert het gewetene tot lijst
& biedt het kopje een weids kwetteren
als betrof het een rozhdestvensky uitvoering
van shostakovich´ Derde


de ongehinderde Geest*
springt het woord
dat woord wasbij
op
de

in-
springende regel:

“hier, zo davert hij zich in den stenen
vloer van importantie] […] [..] [.],

“mijn uitgereikte handkommetje 1((((((((((((

waarin Jij”- de verheven hemeltekenstem sist
nu toch al in vellen slijm & vette rafels
langs de wanden af ter vlugge
bedekking van de lang niet meer zo talrijke
ongeschonden exemplaren engelenvlees –

“Je gewijde krampvingers
)))))))))))))
met het bevoelen belast
van de te ramen quota elan vital

in het wapperzog van de geopende poort
ter volle zaligmaking nog 1 maal klemmen kan:

GEDENK ONS MIJN ZOON, HOE WIJ
primordiaal de letters Zijner Naam pas
strikken kunnen wijl het Laatste Uur
haar voortgang kruipt & dan nog slechts
middels het rigiede excluderen
der storende verlokkingen van klankschalen
& de valselijk oorbindende ritmieken der
genotspatronen [untsoweiter: de scheiding
der divinale machten is helaas een al te langdurige vertoning voor de uitgeshopte & platgestreken jurk- of jukdragers in dit moedwillig
ontijdig gehouden ledenbestand.]

Kan vervolgens aanvangen ( afhankelijk van het aantal beschikbare stemmen):

 • het gesidder in de corpusculaire nexus
 • het jammeren der erfelijk belasten
 • de zegetocht der uitverkoren
 • het wangedrag der bestialen
 • de winstopnamen der wellustigen
 • het louterbergbeklimmen der martelaren
 • het bewieroken der vette potentaten
 • het insnijden der jongste slachtoffertjes
 • de uitbouw van het verzet
 • de fundering der nauwgezette onderzoeken
 • het onfeilbaarheidsbeginsel in zijn scherpste wieken
 • het aanspannen der vezels van de vierschaar
 • het vodje ruiken der bloedhonden aan het afgeworpen vodje der gezochte voortvluchtigen
 • het ijle kopstemmetje in de doodstrijd der gekruisigden [dolby]
 • het afstoffen der opgestelde LCD- & Plasma schermen
 • het opsouperen der pensioenen in de vakantieoorden
 • het aanspoelen (massaal) der bootvluchtelingenlijken
 • het verscherpen van het spreekverbod ter verdoezeling
 • het verhevigde aanwakkeren der angsten
 • het schuimbekkend ontkennen van enige medeschuldigheid
 • de cycli van nieuwe remediën met het denonceren van de vorige
 • het optimaliseren van de net-op-tijd-sterfte der producten
 • het promoten der rood-met-witte paddestoelen
 • het opwarmen der oude kliekjes haatcampagne en vernedering
 • het zich verstoppen achter het ijzeren masker van het humane
 • het allitererende schoonschrift, met rijm en spitsvondigheden
 • het huiselijk gekanker op de vergankelijkheid der oubolligheden
 • het aanschrijven der bankinstellingen om sponsoring
 • de experimenten met 3D & andere hoog-technologische visualisatietechnieken
 • het uitzetten der doelstellingen tussen & bovenop de uitgezette doelstellingen
 • het urenlange uitrafelen ( bij onstelpbaar verdriet) van de keukenhanddoeken
 • het aanvragen der bestekken ter voorlegging aan de geijkte subsidiekanalen
 • het verspreiden der geruststellende geruchten
 • het verspreiden der onrustbarende geruchten
 • het ontkrachten der geruchten door beter ruisende geruchten binnen de eertsgevormden
 • de genadeloze aanklachten in het wanhopige gezicht gespuwd van de moegetergde werkers
 • het stilzitten, solitair of in groep
 • het opnaaien der oude politica d.m.v. synex
 • het vingerwijzen der laatst-ingewekenen
 • het opspuiten der geestesverruimende opiumderivaten
 • het onbenut laten van de mogelijkheid tot een schier eindeloze verderzetting van de eenmaal aangevatte lijst

aldus de niet-temporele akt van het alomvattende & ongehinderde opwaarderen
die terzelfdertijd (?) een creatuur is van de creativiteit als haar (?) voorwaarde.

Finaal: het Doverse Witkopje kan men dus in één volle mannenhand makkelijk met vleugel & borstje & hoofdje omvatten, & aldus geblindeerd als een bolletje van de klippen keilen: het zal quasi onmiddelijk die unieke fladderbewegingen maken die het in de strakke wisselwinden opwaarts brengt, & veilig in de hoge lucht te zaligkwetteren.


(dv, uit Izeganz, of Het Pad van de Wenende Nacht, een illegale Patch voor het
Zangezi programma van Velemir Chlebnikov, Moskou 1922)

———————————————————-

*** Dover? Whitehead is in Ramsgate geboren, da´s een heel andere ferry.

* unfettered mind, cfr. Alfred North Whitehead, Process and Reality – Corrected Edition, ISBN 0-02-934570-7, p. 31

** Menigeen Overigens Nog In De Veronderstelling Leefde Dat ? -apocriefe oerschriftinzage

**** avidja avenika dosa: (incorrecte transliteratie!) cfr Asanga’s MAHAYANASAMGRAHA uitgegeven door Etienne Lamotte, Tome II Fascicule I, Louvain 1938, p.17

Noten[+]

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.