Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken lyriek RADIO KLEBNIKOV

RK WEEKBLADEN #28

RK Weekbladen = tekstverzameling waaruit geput kan worden tijdens de uitzending van RADIO KLEBNIKOV, het programma van de Vrije Lyriek elke zaterdag 18-20u op Radio Scorpio FM 106 in het Leuvense.

Deze week teksten van G.G.M. Utermark, Maurice Scève, André Breton/Philippe Soupault, Svetlana Zakharova en de NKdeE zelve.

noot 29/11: de inhoudstafel was nog die van de vorige editie, dat is nu gecorrigeerd.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

MAILARTPROJECT “ALBENE”

Even uw aandacht voor een oproep die ik graag verder verspreid:

(ENGLISH BELOW)

Belgisch kunstenaar, curator, radiomaker, DJ, Animatiefilmer,
LEO REIJNDERS – DE WOLKENBREIER – CLOUD FORCE
ONE organiseert dit in samenwerking met de AMBASSADE van Albanie
in Den Haag (Nederland) en ism QUARTAIR
het oudste en het beste kunstenaarscollectief van Den Haag.
Iedereen wereldwijd kan hieraan meedoen kunstenaar of niet,
beroemd of minder besproken, groen geel of nog blauw,
nat achter de oren of net zijn slagtanden volgroeit,
welgemutst of donker van geest, wiskundige of onwetende,
welbespraakt of recht door zee de enigste voorwaarde is dat
je een zelfgemaakte postkaart met de post stuurt naar:


Mailartproject “ALBENE”
LEO REIJNDERS – DE WOLKENBREIER
Bouwensstraat 9
2140 Borgerhout
Belgium

Onderwerp “ HET LAATSTE AVONDMAAL”

Al de inzendingen worden tentoongesteld in de ALBANESE
AMBASSADE
Hoge Nieuwstraat 2 2514 EL Den Haag in Nederland.
De juiste datum wordt later vastgelegd. Denk Corona.

Van het hele “ALBENE” Mailart project wordt ook een you
tube filmpje gemaakt

Al de inzendingen worden ook gepubliceerd op het
facebookaccount van Leo Reijnders.

Eeuwige roem blijft gelden en slijt nooit.

Voor alle duidelijkheid er wordt geen enkele kaart terug gestuurd.
Leo Reijnders

Vorige Mail Art Projecten
“LET SKY THE LIMIT”
https://www.youtube.com/watch?v=QuGjW-tJKPE&t=146s
“CLOUD FORCE ONE Fase1”
https://www.youtube.com/watch?v=rY7fTa49Ga8


ENGLISH: MAILARTPROJECT “ALBENE”


Belgium artist, curator, radiomaker, DJ, Animationmovies
LEO REIJNDERS – THE CLOUDKNITTER – CLOUD FORCE
ONE
Organises with the EMBASSY of Albania in The Hague (The
Netherlands) and in collaboration with QUARTAIR the oldest and
best art collectif of The Hague.
Everyone worldwide can participate in this Project artist or not,
famous or unknown, green yellow or still blue, wet behind your

ears or or just fullgrown, in the mood or in a bad temper,
mathematician or innocent citizen, well-spoken or not,
The only condition is that you send a selfmade postcard(s) with
post to :

“ALBENE” Mail Art Project
LEO REIJNDERS – THE CLOUDKNITTER`
Bouwensstraat 9
2140 Borgerhout
Belgium

Subject “THE LAST SUPPER”

ESSENTIAL:

 • All the postcards will be exhibit in the ALBANIAN
 • EMBASSADY
 • Hoge Nieuwstraat 2 2514 EL Den Haag (The Netherlands)
 • The date will follow later. Remember Corona.
 • From the whole “ALBENE” Mail Art Project will be made a
  you tube movie
 • All the postcards will be published on the facebook account of
  Leo Reijnders.

To be clear: none of the postcards will be send back.

Leo Reijnders


Former Mail Art Projects:


“LET SKY THE LIMIT”

“CLOUD FORCE ONE Fase1”

Categorieën
Links - publicaties RADIO KLEBNIKOV

RK 09/11/2019:de visman van Lemuria

Beluister de uitzending op Mixcloud:

Download de bijhorende
RADIO KLEBNIKOV WEEKBLADEN #6
DE VISMAN VAN LEMURIAmet een deel van de voorgelezen teksten van
Anke Veld, Arthur Rimbaud, Dirk Vekemans, Guido Utermark, Hannah Duchamp, Harmen Verbrugge, Jerome Rothenberg, Jürgen Smit, Sarah Michaux, Paul van Ostaijen en Adriaan Krabbendam.

Verder nog in de uitzending o.m. enkele fragmenten uit de Vier geschriften van de Gele Keizer, ‘Ubi Sunt’ van Carlos Marzal, Lucebert, Harry Mulish, 3 uit ‘Droom’ van Kees Ouwens, mismeesterde flarden uit ‘Amphibious Maidens‘ van Suzanne Livingstone, Luciana Parisi en Anna Greenspan en enkele scenes uit het Rode Ridder album ‘De Koraalburcht’ van Willy Vandersteen…

Categorieën
Links - publicaties RADIO KLEBNIKOV

De gezonken Flandria

download hier de
RADIO KLEBNIKOV WEEKBLADEN #4

met teksten van Dirk Vekemans, Guido Utermark, Hannah Duchamp, Lanny Quarles, Paul van Ostaijen, Petra Fenijn en Velimir Chlebnikov

(uitzending 26/10/2019)

Categorieën
Links - publicaties lyriek RADIO KLEBNIKOV

de engelenroffel

RADIO KLEBNIKOV WEEKBLADEN #3 – uitzending op 19/10/2019
is beschikbaar in pdf-download

met teksten van Guido Utermark, Lanny Quarles, Marc Tiefenthal, Paul van Ostaijen, Petra Fenijn, Herman Hesse en Dirk Vekemans

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken RADIO KLEBNIKOV

de Motetten van Hurt

RADIO KLEBNIKOV uitzending 5/10/2019

 PDF van
‘de Motetten van Hurt’
Radio Klebnikov Weekbladen #1

teksten van Hanna Duchamp, Gusta Bastian, Guido Utermark, Nachoem M. Wijnberg, Petra Fenijn, Dirk Vekemans en Harmen Verbrugge

Categorieën
asemisch Links - publicaties Lopende zaken lyriek

Asemisch Lezen

asemic_reading
dv 2018 – “Asemic Reading” – crayon, bister & ink – 15,7x22cm – €40

Net een nieuwe FB groep opgericht voor de praktijk van het Asemisch Lezen.

Wat is Asemisch Lezen?

Asemisch Lezen (EN: Asemic Reading) is een creatieve activiteit waarbij je een bestaand literair werk als input neemt en middels allerlei (schrijf- en teken)technieken zoals die heden in de praktijk van het Asemisch Schrijven (EN: Asemic Writing) worden gebruikt, komt tot een output die zich niet baseert op woorden of semantische inhouden maar op bewegingen, de gestiek van het schrijven met de hand zelf.

Asemisch Lezen is dus een creatieve I/O met literatuur (of andere vormen van codering zoals muziek, dans, foto, video…) als input en louter gesturaal schrift als output. Het programma kan worden uitgevoerd door eender welk individu of daartoe ge-equipeerde en geprogrammeerde AI agent/robot.

In Neo-Kathedraalse termen komt de praktijk van het Asemisch Lezen neer op het bevrijden van de lyrische beweging uit haar codering en een deontologisering van het literaire werk: het gelezen boek ‘is’ niet meer, is verlost van haar zijn en kan vrijuit gebeuren in de schriftuur die samenvalt met haar lezing.

Theoretisch streeft elke Asemische Lezing het ideaal na van een zo zuiver mogelijke weergave te zijn van de lyrische beweging. Daartoe vereist het van de practicant

 • een zo grondig mogelijke lezing van de tekst die veel gelijkenis vertoond met de  praktijk van de close-reading of met de klassieke exegese van heilige teksten
 • een totale immersie in het gebeuren zodat deze een zuivere poort wordt waardoor de lyrische energie opgeslagen in de code zich kan bewegen.

In de praktijk is elke Asemische Lezing van een ietwat geslaagde literaire tekst gewoon enorm plezant waarbij iedereen naar eigen kunnen en goesting de diverse stadia van de lezing invult…

 

Karakteristieken van het Asemisch Lezen

 • participatief en anti-elitair: iedereen die kan lezen en kan kribbelen kan het, je hebt geen voorafgaande training of kennis nodig. Omdat de lees-act samenvalt met de schrijf-act wordt ook het oude ideaal van Joseph Beuys gerealiseerd: iedereen is auteur (of k-dinges), iedereen kan mee-schrijven…
 • grensoverschrijdend :  de praktijk overschrijdt de grenzen van wat er specifiek is aan de talige codering van de Lyriek en natuurlijk ook de grenzen van leven en dood omdat het de beweging die haar origine vindt bij een dode auteur opnieuw tot leven wekt. Asemisch Lezen is dus een vorm van rationeel spiritisme
 • a-commercieel: de praktijk kost niks, iedereen kan het en het brengt niks op! jeuh!
 • leesbevorderend: de praktijk zet aan tot het nauwgezet lezen van literatuur
 • traditioneel: de praktijk heeft een groot gevoel voor de traditie van zowel literatuur als het schrift. Asemisch Lezen wil middels vrije uitwisseling van technieken ook een traditie van de praktijk opbouwen
 • verbindend: door haar taaloverschrijdend karakter brengt de praktijk de mensen van verschillende talen en culturen bij elkaar
 • therapeutisch: de ervaring leert ons dat de beoefening van Asemisch Lezen enorm stimulerend is bij het herstel van mentale aandoeningen en ook bij juiste aanwending heel erg rustgevend kan werken voor onze gestresseerde medemens
 • spiritueel: de ervaring is er een van grenzeloze rijkdom en geluk

 

Waar en Wanneer?

Ik richt zo snel mogelijk een eerste workshop in waar men terecht kan om, tegen geheel vrije bijdrage, de basics van Asemisch Lezen aan te leren / mee te helpen ontwikkelen.

De workshops hebben dus een dubbele ‘stichtende’ functie, we verkennen samen het nieuwe terrein en leren van elkaar: iedereen is evenwaardig leraar en leerling van elkaar en brengt haar of zijn schrijf-, lees-, kribbel- en/of tekenervaring mee.

Wat we samen ontdekken en opbouwen proberen we in onze output als input voor volgende workshops door te geven (toonmoment, online documentatie, persoonlijk verslag,..)

Nieuws daaromtrent verneemt u hier op deze blog of in de FB-groep ‘Asemic Reading’.
Wordt nu lid van deze Facebook-groep.

Categorieën
asemisch Links - publicaties lyriek

Women Asemic Writers – Spring 2018 Exhibit

safe_image

Asemisch schrift is een hybride kunstvorm die tekst en beeld in een eenheid smelt en die dan  vrijlaat voor willekeurige subjectieve interpretaties. Asemische werken laten de lezer beslissen hoe een asemische tekst vertaald of ontdekt moet worden; in die zin wordt de lezer daardoor mede-schepper van het asemische werk”

Dat staat te lezen in het Engels in de ‘over’-sectie van de nieuwe tentoonstellingswebsite op  http://womenasemicwriters.intuitiveartists.com/

Ik haal het hier aan, niet om het nieuws te melden – blogs hebben ooit die verslag- of meldfunctie effen gehad, nu gebeurt dat via de sociale netwerken – maar omdat ik het gebaar van deze 22 vrouwen om zich te verenigen in een asemische tentoonstelling voor mijzelf en publiek wil lezen en dus ook meteen ook markerend wil be-schrijven als een kantelmoment van een paradigmaverschuiving in de creatieve beleving.

De Asemische beweging en meer bepaald het vrouwelijke bevolken of incorporeren daarvan verschuift de auteur waar ook ik die graag hebben wil: in het midden van een geheel open deelnemersveld, waar iedereen mede-auteur is van het werk, omdat het werk als schrijven afhankelijk is van het werk als lezing en dat het lezen en het schrijven niet anders dan samenvallen met elkaar als creatieve activiteit in de bredere stroom van de interactie de I/O van autonoom gelaten schrijf- en leesprogramma’s.

Op deze manier is de Asemische beweging voor mij een welgekomen bevrijding van de exploitatielogica die ons overal en altijd uit winstbejag in een ‘humane’ cel van nood en nijd wil duwen waar geen menselijk bestaan mogelijk is.

Het individueel (als auteur) vrijlaten en radicaal openstellen van het schrijf- en leesproces in een Inhumane autonome Input-Output stroom in de informele netwerken via internet geeft het geven terug aan het fysieke gebaar van het schrijven zodat het gebaar terug een gelouterd geven kan worden, een lichamelijk gedacht geven dat niets nodig heeft omdat het de geestelijke voldoening vindt in het zichtbare gebaar van de creatie zelf.

Het tautologisch woordgebruik hier wil geenszins het onbeschrijflijke van dit gebeuren verhullen, het vestigt er vrij onbeholpen slechts de aandacht op. Om de Asemische beweging te begrijpen zal je er immers niet hoeven over te lezen, je moet gewoon meedoen, lezen of schrijven, dat is eender, maar de beweging is onbeschrijflijk, je moet ze maken en ervaren om iets van haar schoonheid te kunnen ervaren.

De Asemische beweging is m.i. geen kunstbeweging maar een creatieve praktijk, iets dat je doet. Iedereen kan het ook, het kleinste kind kan kribbelen, dat is nu net ook het mooie aan het opheffen van de fictieve grens tussen lezen en schrijven. Als je het gekribbel van een kind waardeloos vindt, hoe verklaar je dan de intensiteit waarmee je toen gekribbeld hebt? Kindertekeningen lezen, ten volle begrijpen wat er daar gebeurt is een esthetisch ideaal, de natte droom van menig ‘onsterfelijk kunstenaar’…
Vanuit die eerlijkheid met zichzelf, met de eigen gebaren laat de asemische creatieveling toe dat haar praktijk haar eigen weg vindt, dat zij volgt waar het werk wil gaan…

Van die schoonheidsbeweging, een renaissance van het menselijke gebaar, krijg je op deze virtuele tentoonstelling een mooie en erg uitnodigende staalkaart vanwege 22 fantastische vrouwen vanuit heel de wereld.

Ik ben niet zo snel ontroerd meer, maar op dit moment pink ik nog graag een traantje weg, zo blij en dankbaar ben ik dat ik dit mag meemaken.

Thanks, all of you.

Categorieën
asemisch Grafiek Links - publicaties lyriek opiniestukken Schoonschrift

het mombakkes van de LYRIEK

mombakkes
dv 2018 – “selesteina declamation around a large ink spot representing the author” aka “het mombakkes van de Vlaamsche Lyriek” dedicated to MARCO GIOVENALE – ink on paper -105x78cm

 

ziehier het MOMBAKKES (eigenface) van de Vlaamsche LYRIEK! het MOMBAKKES houdt zich schuil tenmidden netjes uitgegeven gerenommeerde verzen! maar het is enorm VERRADERLIJK! het beschadigt FATAAL uw OGEN en uw BREIN!!!

past op!

schrijft enkel ROND het MOMBAKKES en NOOIT er over! Uw schrijven zou op mysterieuze wijze kunnen VERDWIJNEN in de VERGETELHEID!!!

de kleinste letter in het mottigste hoekske of boekske dat gij ergens over het MOMBAKKES schrijft en GE KUNT HET SCHUDDEN!!!

NOOIT zal er iemand u nog willen uitgeven!!! Nooit zal men uw schrijfsels nog AU SERIEUX nemen!!!

past op past op past toch op!!!!

 

(dit werk wordt in mei 2018 in Rome tentoongesteld opdat het voor eens en voor altijd duidelijk zou zijn voor GANSCH de WERELD dat VLAANDEREN zorg draagt voor haar LYRIEK en haar onwettelijke kinderen! Leve De Zever!)

 

mombakkes_detail
MOMBAKKES detail, getroffen door de Schaduw van  de Hand van de Gevreesde Auteur

Categorieën
Links - publicaties lyriek

HEMELNETLYRIEK 1.0

hemelnetlyriekafdruk
de allereerste hemelnetlyriekafdruk, nog wat draaierig van het printen

HEMELNETLYRIEK (versie 1.0) is klaar!

U kan het bestand (net  1mb in pdf-formaat) downloaden door op deze link te klikken/tikken:

hemelnetlyriek_1_0_2

Op het werk is een by-nc-sa Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Mensen die willen helpen met het proeflezen: stuur een berichtje naar dirkvekemans@yahoo.com en dan stuur ik je de laatste versie van het bestand.
Idealiter zou ik met Github werken, maar ja, tja, misschien toch beter maar niet.
Proeflezers zijn geweldige mensen met een oog voor spelfouten en andere stoorsels. Zij krijgen een gesigneerd exemplaar van de uitgave van zodra dat kan (als er presentexemplaren beschikbaar zijn of als de uitgave genoeg heeft opgeleverd voor een exemplaar). En een (1) grafisch werkje naar keuze uit de shop-sectie van deze blog!

Bedrijven, uitgeverijen die  geïnteresseerd zijn in een eventuele (commerciële) uitgave: zelfde mail, zelfde bestand. Als er na 30/01/2018 niemand in een uitgave geïnteresseerd blijkt te zijn, wordt de tekst sowieso beschikbaar gemaakt in P.O.D.

Hier is nog het woord vooraf bij deze versie:

 

woord vooraf bij deze versie

Deze uitgave verzamelt in 2017 geredigeerde versies van teksten van lyrische aard die eerder raadpleegbaar waren via de URL http://vilt.skynetblogs.be. De teksten zijn opgenomen in nagenoeg chronologische volgorde van verschijning daar in de periode 2004-2007.

De teksten werden gegenereerd in een sinds 2004 lopend creatief onderzoek (de ‘Praktijk van de Vrije Lyriek’ zoals het later is gaan heten) naar lyriek als code en naar de mogelijkheid van algoritmisch gegenereerde lyriek. Dat onderzoek verloopt in het ruimere verband van het programma ‘Neue Kathedrale des erotischen Elends’ dat op 27-09-2004 werd geïnitieerd door de auteur.

Beide, het onderzoek en het ruimere verband werden vanaf 2008 verdergezet via http://vilt.wordpress.com en via andere domeinen op internet en daarbuiten. Het onderzoek heeft geen einddoel.

Wat niet af is, kan niet worden ongedaan gemaakt.

dv, Drieslinter 8-12-2017

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken lyriek opiniestukken

POETRY EXPOSEE POEZIE

U P D A T E   U P D A T E     U P D A T E

Iemand ooit van Dirk Braeckman gehoord vòòr 2016? Ik niet hoor. Nochtans zijn u en ik nu in Venetië vertegenwoordigd door ‘levensgrote’ afdrukken van zijn foto’s. Fenomenaal. Ungeluufluk.

Het systeem Art à la Flamande© (AF) werkt zo: enkele banken Belfius (voorheen Dexia) bv, of CERA (ondertussen KBC) (tja die naamsveranderingen hè… is het opdat jij niet meer zou weten wie wie is? wie ben jij? of eerder zodat justitie geen rechtspersoon meer kan vinden die aansprakelijk gesteld kan worden? zo deed mijn nonkel Bruno dat toch, de Putten van Bruno zijn legendarisch in Lier en omstreken, die kreeg altijd lumineuze ideeën en dan begon hij een zaak daarmee en een jaar later was ’t boeken toe en afbolleuh. Den Bruno had ne Put in Duffel, nu Put in Waarschoot, eentje in Mechelen ook en ook in Putte maar daar ben ik nie zo zeker van. En altijd onder nen andere naam ook hè. Soit.

Enkele banken, dus, kopen massaal voor een prikje kunstwerken op, spullen waar de hun adviserende ‘kenners’ wel brood in zien, slaan die dan ver van het publiek op in hun catacomben en op gezette tijden daalt Iemand dan ’s af daarin. Iemand is meestal een tenger manneke met een brilleke dat vloeiend Postmodernaans praat; Hij snuffelt wat rond daar, op de hielen gezeten door twee directeurs en een hijgende investeerder die hem aansporen bij de Keuze. Plots staat hij stil bij een Werk, heft het Bevende vingertje en mompelt : “De wereld bestaat uit heterogene clusters aan articulaties en acties die niet kunnen bogen op een autoriteit die buiten henzelf ligt.”

Dat is het signaal voor de Volgers dat de Jaarkeuze gemaakt is.

dwbraeckman

Vervolgens wordt het leger schrijvertjes in loondienst opgetrommeld en wordt er massaal geschreven over de Revelatie van het Jaar in de Glanzende Restanten van de Literaire Tijdschriftencultuur. Slijm glimt, het is, ik weet het, bij wijle een misselijk makende trope in mijn werk, mijn excuus.

De rest is Kinderspel. Doorbellen naar de Contacten, een Delegatie preppen en hop ’t is weer in de sjakosj voor dit jaar. Het netto resultaat van deze kleine AF-actie is niet min: de marktwaarde van de opgeslagen werken is minstens vertienvoudigd. In deze tijden van Post-Truth moet ge zoiets niet aan het toeval overlaten hè, Koenst = Markt en de Markt moet ge Bespelen.

Aja, en die embetante schrijvertjes die op de sociale fora luide lopen te kelen over  Ons, de Cultuurminnende Banken die geeft je vlug een Fintro literatuurprijs en ge zijt er vanaf. Diene loopt vanaf nu met ne Fintro T-shirt rond. 
27.500 eurokens, wa ’s da nu? Hahaha!


 

Soit. Waar het in feite over ging vandaag: op zaterdag 27/05/2017 geef ik op De Bereklauw in Herent, in het kader van SKILLTREE, een iets genaamd  ‘DE BOSBRAND‘, een Workshop Poëzie voor ’t Jong Volk. Dit ten einde onze kinders tijdig te infecteren met het Virus van de Vrije Lyriek.

Er is ook iets voor volwassenen later op de dag. Om dat ewa op te fleuren dacht ik naast het inviteren van al mijn Muzen ook aan het volgende:

Stuur AUB zo snel mogelijk de tekst van Uw Favoriete Gedicht over de Poëzie naar mij op, via Facebook of via dirkvekemans_at_yahoo.com. Ik maak daar met mijn antiek HP-printerke een afdruksel van, plak dat op triplex, kieper daar wat bister over en dan ewa vernis en dan krijgt ge van die schoon ‘Gedichten over Gedichten’-plakkaatjes. Zoiets:

plakkaatjes
Mensen die eigen gedichten opsturen mogen ‘hun’ plakkaatjes meepakken, de rest verkoop ik dan ten voordele van het Onderhoudsfonds van mijn Kathedraal (tja, het dak boven de sacristie lekt weeral enzo en de banken willen niks voorschieten precies).

Allez Vooruit!
Leve de Vrije Lyriek!

P.S.: sssssst hou het stil, maar op den achterkant van de plakkaatjes staan Schandalig Subversieve Kathedraalse Spreuken (SSKS’s). Tegen als ik dood ben is da geld waard man, niet te schatten! Koopt da vlug op voor uw kinders, voordat de Banken d’r mee weg zijn!

achterkant

Categorieën
Grapes of Art Links - publicaties Lopende zaken

tentoonstelling ilse derden

id

Categorieën
Links - publicaties

foto van de dag

(gekozen door A.M. Krabbendam)

fotovandedag

Edward Weston  – Tina Modotti op het dak van haar huis, Mexico 1924

vers van de dag

jeugdmerken

frunnikend haar vingertjes bevoelen overal haar fabelland;
open ter blik nipt het neusje vrijuit het haar omringende;
haar glinsterogen doen het boze in het geringste niet teniet want

niets drukt haar pret.

de adem warmt zich aan een koek van betterfood
het haarfluweel wrijft op het silanhemd elsève open
de mevrouwen van de winkel zien hun kindje in haar

prinsessentred.

met bikkelhanden gloeiend van ’t zaaien & ’t kappen
mijn kreet komt ruwweg ideaal haar toe, haar bel
van stilte ploft & als wonder lacht zij mij alles toe,

haar schoonheidswet.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Categorieën
Links - publicaties lyriek

verval 1.3

hieronder een link naar het typoscript van verval.

verval is een reeks van 10 veertienregelige gedichten met een proloog. verval is opgevat als een echte cyclus: de gedichten kunnen afzonderlijk gelezen worden maar verkrijgen pas hun volledige zin door hun plaats in de reeks.

het geheel is verlucht door afbeeldingen van prachtig grafisch werk van Catherine Buyle, persoon die mij tot het werk inspireerde en aan wie de teksten liefdevol zijn opgedragen. ik zeg verlucht en wel hierom: de teksten verwijzen niet doelbewust naar de grafiek, en de grafiek is ook geenszins geënt op de teksten, maar beiden ademen medunkt wel dezelfde sfeer uit, zodat ze, althans in mijn ogen, naadloos in elkander kunnen overgaan.

in tegenstelling tot mijn andere ‘officieuze’ publicaties hier (zie https://dirkvekemans.com/afdrukbaar/) beschouw ik deze teksten als teksten waar ik verder niets aan toe te voegen of af te dingen heb. wat mij betreft zouden ze zo in drukvorm mogen verschijnen, zulks zou mij bijzonder plezieren.

u zou dan het fabelachtige werk van Buyle in voldoende hoge resolutie kunnen bewonderen, wat, ik kan het u garanderen, toch nog wat anders is dan de 150 dpi waarmee het middels onderstaande link op uw scherm te zien is.

edoch en alvast: veel lees- en kijkplezier!

verval_cover

verval-web.pdf (870 kb)

 

Categorieën
Links - publicaties

Tulkens van de dag

tulkens_wommersom
Julia Tulkens

Het naadren van de avond komt mijn wangen rozer malen
en doet een leeuwrik zingen in het hart, dat u verbeidt.
Ik vouw mijn bleke handen als een tere, vlezen schale
op mijn bevruchte schoot, waarin g’ uw liefde hebt geleid.

En in mijn warme flanken voel ik stil uw kind bewegen.
Een zwoele, troeble vreugde maakt mijn jonge leden lam.
ik voel uw mannenmacht zo al-verterend op mij wegen
en huiver van geluk als een door wind gewekte vlam.

Het naadren van uw stappen komt mijn handen weer ontvouwen
en feller klopt het bloed, dat stadig onze liefde voedt.
Gij weet het niet, o man, dat wijl ik u in d’ ogen schouwe,
een andre liefde in mij me dubbel van u houden doet.

Julia Tulkens
Uit de cyclus: Liederen voor de man

witregels

beweging van de dag

witregels

ontluiken2

de beweging van de dag is het ontluiken.

witregels

Lexicografisch materiaal

Oud-Nederlands Woordenboek

de oudste attestatie van het Oud-Nederlandse ‘antlūkan’ dateert van de 10de eeuw.
qua cognaten heb je ’t Oud-Fries voor sluiten lūka

1. Openen, ontsluiten.
1.2. (Iemand) de ogen openen, inzicht geven.

Middel-Nederlands Woordenboek

(-luiken), st. ww. trans. en wederk. Mhd. entlûchen; mnd. entluken; ndl. ontluiken (Ndl. Wdb. 10, 1906). Gewoner dan ontluken is ontpluken; z. ald.

I.  Trans.
1.  Ontsluiten (verouderd ook ontluiken, Ndl. Wdb.), openen, van iets dat gesloten is. Teuth. ontluycken, verw. naar apenen (openen). Kil. ontluycken, aperire. Voc. Cop. ontluyken, adaperire.
2.  Eene opening maken in iets, een gat in iets maken.
3.  Eene ruimte openen of openstellen, een sluitboom of slagboom er van verwijderen. Voc. Cop. ontluken, desepire, dissepire (ook Kil.); ontloken, disseptus. — Hiertoe behoort ook OVl. Lied. 365, 5: “ic ghere uwen mont te cussen ende voorts tontluucken u armkens blanc” (16de eeuw).
4.  Uitspreiden, ontplooien, ontvouwen. Dit kan bedoeld zijn met Kil. ontluycken, expandere (doch ook het intr., ndl. ontluiken; vgl. Plant. de rose ontluyckt, expandit rosa).
5.  Ontvouwen, in overdrachtelijken zin, bekend maken, openbaren. Vooral van getuigenissen. Zie Stallaert 2, 285. Zoo nog in de 17de eeuw (Ndl. Wdb. 10, 1907).
Van Christus, in het pass., geopenbaard worden in het vleesch.
Aanm.
Brugm. 2, 151: “dat hemelrijc ende aertrijck noyt en conste ontluycken, dat sal een suyver maghet reyn in haren lichaem sluyten”  , leze men met Moll omluycken, d. i. omsluiten, omvatten. Vgl. ommeluken.
II.  Wederk. Hem ontluken.
Zich openen. Het wederk. ww. zal ongetwijfeld in verschillende opvattingen in het Mnl. in gebruik zijn geweest, want daaruit heeft zich het intr. ontluiken in zijne verschillende beteekenissen ontwikkeld (Plant., Ndl. Wdb.), doch het is slechts gevonden in den zin van zich openen, uiteengaan, gezegd van aaneengesloten gelederen.

ontluiken1

witregels

Woordenboek van de Nederlandse Taal

bedr., wederk en onz. st. ww. Van Luiken met Ont- in de bet. B, 3, a). Ontsluiten.
I.  Bedr.

1.  Eigenlijk.

Ghy Predicanten ontluyckt u monden,   A. BIJNS 1, 50  (ed. 1646).
Die Vorst heeft op het lest sijn lippen dan ontloken,   CATS 2, 488 b [1655].
Met ermen wijd ontloken,   HOFFERUS 41.
Ontluickt ze dan den mont, nu stom en zonder spreecken,
Hoe zalze ’t hart van Mars niet morselen en breecken.

  VONDEL 7, 15 [1670].

Den Hemel is gheweest om u ontloken.

  Z. Nacht. 2, 37.

—  Van bloemen, die haar kelk openen.

Ick ben een roos, die eerst haer knop ontluyckt,   CATS 1, 457 b [1629].
Een schoone Roos, die inde doornen struycken Op haeren groenen steel heur bladen gaet ontluycken,   VONDEL 1, 147 [1613].
Dan is een roosjen best en op zijn eelst gepluykt,
Als ’t uyt zijn knopjen eerst zijn bladertjes ontluykt.

  KRUL, P. W. 1, 14.

En naauwlijks heeft een bloem zijn morgenknop ontloken,
Of de eerste stormwind blaast en werpt heur bladers af.

  BILD. 11, 49 [1808].

2.  Figuurlijk.

Meest comt onmaticheid meestellik eerst bestoken, Als hem het Avontuur haar ghaven heeft ontloken,   SPIEGHEL, Hertsp. 6, 214.
Voorwaer soo gy uw geest maer eens ontluycken wilt, enz.,   CATS 2, 195 a [1635].

3.  Overdrachtelijk. Uiteenzetten, duidelijk maken; thans verouderd.

Ick sal’t u ontluycken,   COORNHERT 1, 400 d [c. 1570].
Op dat ick zonder nijt myn redens mach ontluycken,   HOOFT, Ged. 2, 81 [c. 1600].
Den stercken Milon hier een yeder wil ontluycken,
Dat elck verhoeden zal zijn gaven te misbruycken.

  VONDEL 1, 272 [1613].

II.  Wederk. — Zich ontsluiten, zich openbaren.

’t Is best dat yder meent, dat hem de sonneschijn
Die heden sich ontluyckt wel lest sou mogen zijn.

  CATS 1, 194 a [1620].

III.  Onz.

1.  Eigenlijk. Van bloemen, die haar kelk openen: zich ontsluiten.

Hoe versch en schoon een knop ontluyckt, het tweede ghezicht zal zijn prijs verminderen,   DE BRUNE, Bank. 2, 248 [1658].
De handel was daar (in Italië) als bij ons, de weelderige boom, waar de kunst als eene sierlijke bloem op ontlook,   ROOSES, Antw. Schildersch. 132.
Er (zijn) bloemen …, die … des nachts ontluiken,   OUDEMANS, Leerb. d. Plantenk. 1, 798.
Soo haest een roos ontluyckt, en toont haer rijcke gaven,
Flucks zijn de byen daer om hen te mogen laven.

  CATS 2, 181 a [1635].

—  In vrijer gebruik.

Lenten doet het Landt ontluycken
Dat de koude Winter sluyt.

  COSTER, Ithys 24 [ed. 1643].

2.  Overdrachtelijk, bij vergelijking met bloemen.

a.  Van personen en hunne jeugd.

De zoetste Lent van Uw ontloken jaren,   KRUL, P. W. 1, 12.
Een … ontloken jongen,   BERKHEY, N.H. 4, 2, 169 [1805].
Want na de jonge Vorst haer voor sijn liefste koos,
Ontlook haer gulle jeugt gelijck een versche Roos.

  CATS 2, 129 a [1635].

Sidonia ontloock, gelijck een weereltswonder:
Zy ging in roozen op: nu gaetze in tranen onder.

  VONDEL 3, 750 [1640].

b.  Van het hart: opengaan, vroolijk worden.

Desen wijn … Drinckt hem, u hert zal daer af ontluycken,   Rotterd. Spelen v. Sinne, 241.

c.  Van aandoeningen: zich ontwikkelen, ontstaan.

Een treeckjen doet meer lust in mijn gemoedt ontluicken,   HOOFT, Ged. 1, 84 [1608].
Ik zag die deugden in het jeugdig hart ontluiken,   DA COSTA 1, 149 [1821].

d.  Van het licht: aanbreken; dichterlijk.

O Zonnegod! … Doe haast den dag der wraak aan deze kim ontluiken,   DA COSTA 1, 268 [1819].

—  Zelfs van de sterren.

So veel men oit ’s nagts sterren ziet ontloken,   DE GROOT, Nederd. Ged. 244.

witregels

gignogram & gignomenologische aantekeningen

gignogram_ontluiken

gignogram van  “ontluiken”

dv 2017 – ink & water color, A6

 • het semantische veld van ‘ontluiken’ is binnen de metamorfosen een hysteresis met een vrij brede duurfasering
 • de metamorfose is van een intensiviteitsaccumulatieve stasis zonder grensdynamiek via een grenspenetratie naar een langdurig ongelimiteerde groei
 • in de groei is er een duidelijke fasering van de aanvankelijke post-hysteresis (pH) resulterende in een relaxerende mini-regressie R naar de eigenlijke groei G (zie gignogram).
  de staande hypothese [citaat vereist] is dat de waargenomen regressie een gevolg is van de benodigde tijdsrek voor de explicatie (uitvouw) van het voorheen belemmerde in de vrije ruimte, los van de gepenetreerde begrenzing, terwijl uiteraard in een eerder stadium de belemmering een groeibevorderende intensiviteitsaccumulatie in stand hield.in dat geval, zo wordt er in radicale anti-veganistische kringen gefluisterd, zou er sprake kunnen zijn van een minimaal reflexief moment binnen het entropie-eiland
  van de ontluikingsregressie, een vorm van plantenbewustzijn dus

 

 

.witregels

Gignopedie

ontluiken

in het prangen
wrijft het dringen
de omhelzing open

die te knellend is, & drukt & breekt
de leegte aan waarin de ruimte
wordt ontvouwen, zuchtend.

zo herinnert zich de bloei
het prangen & de bloei

als licht
in nachtblauw open-
flitsend.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Categorieën
Links - publicaties

alphavillle geïnfecteerd door vilein virus

alphaville

Het Vlaamsche Serverpark staat in rep en roer! Terwijl iedereen de laatste voorbereidingen treft om alsnog aan het Rampenjaar 2016 te ontsnappen (kwatongen beweren dat 2017 alleen maar erger wordt), wordt achter de schermen van het Vlaamsche Internet druk gegesticuleerd & arm bewogen door de informatietechneuten. Een uitbraak van een vilein virus dat men de dv-Worm noemt, heeft al menige website volkomen overhoop gehaald. Overal duiken rare tekeningen & schabouwelijke teksten op die verwijzen naar een geheimzinnige ‘Kathedraal’. De Worm is ook al op Facebook en andere sociale netwerken gesignaleerd. Zit hier een bende godsdienstwaanzinnigen achter? Of is het de voorbereiding van een breed opgezette phishing operatie?  Karel Vermaelen, Hoofd IT bij Vermaelen Projects sprak zijn grote ongerustheid uit: “Dit is erg, ik zou zelfs zeggen: hier is werk aan!”. Alarmerende woorden, als u weet dat er al sinds 2008 niet meer gewerkt wordt op zijn afdeling.

In een eerste reactie bleef zelfs Niet-Premier Bart De Wever ongewoon behoedzaam in zijn uitlatingen: “We moeten op het ergste voorbereid zijn, maar als Burgemeester van Antwerpen kan ik u zeggen: wat er ook te gebeuren staat, ons internet blijft Vlaams!”

tekst en grafisch werk van,  & een essay van Rutger H. Cornets de Groot  over dv op ALPHAVILLE.ORG

Bewaren

Categorieën
Links - publicaties lyriek

liefdeskunde

liefdeskunde“Het woord fonkelt in bewogen breinen,
restlicht pijn reconstrueren we met glans:
wanhoop ebt tot golven innig samenzijn.

Je rukt & de algen druipen
als slijk op je arm. Het hele ding
was water, al het vlees druipt rot er in.

De aarde is ziek. Onmachtig wij
woekeren verder & ’s nachts
amechtig wij liggen te woelen. Ziek.

Stil. Voel. Wat daar beweegt in je bed,
dat is haar reddende hand, tastend
naar je in het slijk opgeschoten wortel.”

uit: dirk vekemans – liefdeskunde – gedichten bij verhalen van H.P. Lovecraft (2008-2016)

DOWNLOAD “liefdeskunde.pdf” (372 kb)

Categorieën
Links - publicaties

moment versie 1.2.1

cdbv95

tekstuele wijzigingen aan 22 van de 34 reeds geschreven gedichten, van één gedicht is enkel de interpunctie gewijzigd. ondertitel toegevoegd:

moment versie 1.2.1

Categorieën
Links - publicaties

moment versie 1.2

verval8

nieuwe versie van de moment-cyclus (onafgewerkt), nu met grafisch werk van c.d. en d.v.:

moment versie 1.2

Categorieën
Grafiek Links - publicaties

Pedro Alonso Ruiz

Pedro Alonso Ruiz (Bargas, Toledo 1887- Toledo 1941) werd op 28-jarige leeftijd geïnterneerd in een psychiatrisch ziekenhuis in Toledo met een acute psychose. Achtervolgingswanen maakten hem agressief en een gevaar voor zichzelf en de omgeving. Hij bleef geïnterneerd tot hij in 1941 stierf aan een longaandoening. In het ziekenhuis manifesteerde hij zich als een stabiele en gehoorzame patiënt die zelfs werd ingezet als hulpverpleger. Daar kwam ook zijn tekentalent tot bloei.
Van zijn talloze, meestal erg decoratieve tekeningen, gemaakt met (giftige!) anilinekleurtjes publiceerde ene Gonzalo R. Lafora in 1965 bij Editions Sandoz een twaaltal tekeningen op a4 formaat. Dit als vol. 7 in de reeks ‘Psychopathologie De L’Expression. Une Collection iconographique internationale’. Ik kon het kaftje met de reproducties en de bijhorende katern commentaar in de Kringwinkel kopen voor € 0.20.
Ik bespaar u de hemeltergend denigrerende commentaren van voormalig kliniekdirecteur Lafora in de katern en laat de tekeningen van Ruiz voor zich spreken.
Hier is nog een post over Pedro Alonso Ruiz (in het Spaans).

een poort van de "Palacio Puertoyano's" - Inkt , 8,5x12 cm
een poort van de “Palacio Puertoyano’s” – Inkt , 8,5×12 cm

“Une petite bourrique” – Anilinekleurtjes, 14×16 cm

"Une petite bourrique" - Anilinekleurtjes, 14x16 cm
“Une petite bourrique” – Anilinekleurtjes, 14×16 cm

Pauw, aniline, 13,5x21 cm

Pauw, aniline, 13,5×21 cm
zonder titel, aniline, 9,5x14,5cm
zonder titel, aniline, 9,5×14,5cm

zonder titel, aniline, 11x15,5 cm
zonder titel, aniline, 11×15,5 cm

zonder titel, aniline, 13x19 cm
zonder titel, aniline, 13×19 cm

zonder titel, 30x42 cm
zonder titel, 30×42 cm

zonder titel, aniline, 44x31 cm
zonder titel, aniline, 44×31 cm

Un cheval attaché à une crèche, aniline, 21x16 cm
Un cheval attaché à une crèche, aniline, 21×16 cm

zonder titel, aniline, 42x29 cm
zonder titel, aniline, 42×29 cm

la mouche aveugle, aniline, 20,5x30 cm
la mouche aveugle, aniline, 20,5×30 cm

zonder titel, aniline, 30x43 cm
zonder titel, aniline, 30×43 cm

Categorieën
asemisch Kathedraalse Leer kort Links - publicaties

5 dromen voor het slapengaan – pdf-bestand

Hier een link naar een afdrukbaar pdf-bestand van ‘ 5 dromen voor het slapengaan’, evenzoveel lyrisch-prozaische omspelingen van de neo-kathedraalse verbigrammata. De teksten zijn herzien en van vormgeving voorzien.

5 dromen voor het slapengaan (pdf-bestand)

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

nieuwe website voor svb

under siege logo

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken staat van beleg Vertalingen - Bewerkingen

staat van beleg 1.4.1

staat van beleg versie 1.4.2

staat van beleg versie 1.4.1

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

staat van beleg – versie 1.2

hierbij de tweede versie van ‘staat van beleg’, mijn literair werk rond Giorgio Agamben’s  ‘Homo sacer’-trilogie.

de intro moet nog wat geredigeerd om de uitbreidingen te integreren, maar bon, toch al een pdf-je:

staat van beleg versie 1.2

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

staat van beleg

Ziehier een link naar een afdrukbaar pdf-bestand van de onlangs afgewerkte Agamben-cyclus binnen het Lylia-project:

dirk_vekemans_staat_van_beleg

Categorieën
LAIS, 449 dizains Links - publicaties

LYLIA 1.0.2.6

Nieuw PDF-bestand van de LYLIA reeks beschikbaar:

LYLIA1026.pdf (842 kb)

 • een dertigtal nieuwe dizains toegevoegd
 • de hyperlinks naar de originele posts op deze blog werken nu

alle bestanden zijn beschikbaar onder  CC by-nc-sa 3.0
tracht onnodige afdrukken te vermijden aub

Categorieën
Links - publicaties RADIO KLEBNIKOV

Kan dit wel door de beugel?

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

nieuwe pdf’s beschikbaar

 

Van enkele van mijn voornaamste ‘lopende werken’ zijn er heden nieuwe afdrukbare pdf-bestanden beschikbaar:

alle bestanden zijn beschikbaar onder 
CC by-nc-sa 3.0

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken RADIO KLEBNIKOV

THE JULIA LETTERS – RKV 002

Categorieën
KLEBNIKOV CARNAVAL Links - publicaties Lopende zaken RADIO KLEBNIKOV

download de eerste RADIO KLEBNIKOV CD!

 

U kan de nummers afzonderlijk GRATIS downloaden op http://radioklebnikov.bandcamp.com/ of de hele cd ineens in grote geluidskwaliteit tegen betaling (via Paypal) van 2,50 euro of meer (bedoeld als ondersteuning van al onze Klebnikov-activiteiten, inclusief het KLEBNIKOV CARNAVAL (2,3 &4 september 2011)

Categorieën
Links - publicaties SUN(T)RA(NCE)

Enkele Sun(t)Ra(nce)-revisies

De tot op heden volledige reeks Sun(t)Ra(nce) gedichten  – lyrische improvisaties geschreven tijdens het beluisteren van een track van Sun Ra – vindt u online hier: http://plaatsisruimte.wordpress.com/

Hier is een afdrukbare versie (PDF) van de huidige stand van zaken (versie 0.3): suntrance_0_3_1

Heliocentric

het brede heeft het van het verre
& het verre verheldert de omvang

de vogels aan de voet gehouden
& de berg beschenen in het licht

verklaren ook de schaal waarop
de zon een zon is in de zon.

19/08/2008 rev.20/06/2011

Sunrise

het donker tokt op de hoofden van de horizon
een tong krult dat ze plassen moet, elk oog
staat bol van de leugens maar in de geulen

van het licht wiebelt de slang van de vreugde
hogerop, kronkelt langs de streepjeskatten
tot bij de schots & scheve vensterbanken.

het zwalkhuis braakt de nacht op de velden
& de velden slikken, hikken, schikken zich
in akkers,  koeienwei  & macadamweg.

de postbode kiepert dikke enveloppen
paprikapoeder en witkalk in
verdrietige blinkbrievenbussen.

overal loopt een vader uit werken
de hoekjes van de straten af met een bruin
boekentasje boterhammen
óp naar de ploegbus.

uit de kieren van jouw dromen
stoom ik weg,  in zon vergaan

& in de draden onderaan
hangt als laatste knikkebollend
& moe van mij jouw mooie maan.

21/11/2008 rev. 22/06/2011

Circe

hierheen, gebaart een zon.  jouw katten
waren er rond met grote wolvenogen,
jouw leeuwenburcht is opgebouwd
uit lagen linnen leem & paarlemoer

deken dak & sprei. de stem snijdt door
het langverwachte ochtendgloren. jij tast jij vlucht
jouw schouders bollen hun oker in het grijpen
van mijn handen. ik zie voluit een blauwe maan
jouw naam jouw tijd jouw lijf verbrandt als wol
in mijn al te snel gesponnen heden.

de gong. ik vang omfloerst in warme tranen
de  eerste heesbevroren klank. ik slik.
er scheurt een kleenex van verdriet in mij.

15/08/2010 re. 20/06/2011

Fate in a Pleasant Mood

 een voet schiet door de weg de weg
is van behangpapier het is er
modderig & in het vale licht
verdwijnen jij & ik op elk
van onze glibberige paden.

in onze handen bengelen de rafels
van een nat eindje touw. gemis. uit
het verkleefde boek van onze lijven
lees jij mij een knoop van gaas uit de
verbanddoos er zijn zeg jij er nog.

onze tongen proeven zoete tongen &
de resten van een woekerende wonde.
het geurt in onze week naar stof,
de lucht draagt vuil in zich ik
geloof die zo verzwaarde ether

wel.

15/08/2010 re. 20/06/2011

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Vuurkraal

Vanuit het wegens laaiende lentezon quasi onbereikbare Antwerpse bereikt ons het volgende bericht (voor 14-jarigen of ouder):

Edelbesten,

we leven in een tijd waar vele lezers hapklare psychologie en emotie op het bord willen; we hollen de tijd achterna, er moet gescoord worden mààr er is ook een uiterst merkwaardige (adolescenten)roman die zich tegen deze mallemolen/eventwereld verzet, héél anders dan het vorige veel bekroonde en gelezen ‘Dolores!’: het fonkelfilmische ‘VUURKRAAL’ (uitg. Van Goor) over (= hoofdpersonage:) een laatmiddeleeuws speelliedengezelschap dat Vlaanderen en Frankrijk doorkruist, outcasts met levenslust ondanks alles. Geen grote maar een kleine geschiedenis, vanuit vrouwelijk standpunt ditmaal. Over omgaan met verlies,… Spanning niet in de kicks maar in de mooie passages en Noëlla weet op het einde alle koorden samen te trekken wat diepe ontroering oplevert, tenminste voor wie fijngevoelige schotelantennes heeft. Ik zou u ook mijn luiken openende bloemlezing-b u n d e l ‘De reis naar Inframundo’ (Prometheus) kunnen aanbevelen, een heel andere leesevaring dan voorheen en gewis luiken openend, maar zeg/mail/LinkedIn het voort (doch horen wil wie HOORT): stap zelf in de sprookspreekwereld van VUURKRAAL. Betovering voor wie nog kan ‘reizen in het hoofd’… Uw bétere pensioenspaarplantip, en, serieus: een mijlpaal.

Voordracht 25/3 15:15-17:15 in het Begijnhof in ‘La Caravane’ te Brussel zie www.passaporta.be in ‘Vuurkraal’-stylee

dank voor uw welwillende aandacht en een goéde wind in ùw zeieln,

Peter H2 www.antwerpen.be/boekenstad (klik ‘Stadsdichter’)
lid van het dolende, tweetalige verteltheater van www.madametoutou.be

Categorieën
LAIS, 449 dizains Links - publicaties Lopende zaken

LYLIA in Dighter

De nieuwe Dighter is extra dik (het is een wat verlaat dubbelnummer, 3 & 4 van de jaargang 2010) en rijkelijk gevuld met verzen maar ook een boeiend interview van Alain Delmotte met Bart Vonck die het werk van F.G. Lorca vertaalde, een vertaling waarvan de indringende Klaagzang voor Ingacio Sanchez Mejias is opgenomen, inclusief een toelichting daarbij door de grote,  lyrische vertaler die Vonck is.

En er is ook een reeks van negen dizains uit mijn LYLIA opgenomen, dizains die wel nog herwerkt zullen  worden, maar dat maakt deze voorpublicatie misschien net dat tikkeltje meer begerenswaard.

Voor de centen hoeft u het niet te laten: een los nummer kost amper 3,5 euro, een jaarabonnement 15 euro!
Deze jaargang 2011, overigens,  zal Dighter tweemaal verschijnen met dus telkens zo’n dubbeldik nummer.

Categorieën
LAIS, 449 dizains Links - publicaties Lopende zaken

LYLIA 1.0

Door op de link hieronder te klikken kan u de eerste gecompileerde code van het LYLIA-programma downloaden, een pdf-bestand met een 50-tal dizains:

LYLIA 1.0

Over dit bestand

Dit bestand bevat de huidige stand van zaken wat betreft de tekstuele output van het Neo-Kathedraalse Creatieve Research & Developement programma dat de naam LYLIA meegekregen heeft.

Het is tot stand gekomen na een eerste revisie van de middels de blog op http://vilt.wordpress.com verspreidde teksten, tienregelige gedichten van telkens 10 (soms 11) lettergrepen, in het rijmschema ABABBCCDCD met als alternatief ABBABCCDCD. Hoewel dat duidelijk in de initiatie van het programma als regel stond, werd daar vooral in den beginne, mede door de tomeloze schrijfwoede van de auteur, zwaar tegen gezondigd. Deze eerste revisie, LYLIA 1.0, stelt daar paal en perk aan.

Voor de bruikbaarheid van de code in latere cycli van dit programma is een strikte naleving van het in Maurice Scève’s DELIE gehanteerde keurslijf immers van primordiaal  belang. Zonder dat kan je net zo min een update maken van die DELIE als dat je dat zou willen doen van zeg maar Word zonder alinea’s te gebruiken. De vorm is met andere woorden een validatie-criterium, zonder die vorm is er geen geldige LYLIA-code.

De eerste revisie gebeurt chronologisch (time is all we have) in twee richtingen: eentje vertrekt en ‘stijgt’ van het allereerst verschenen dizaintje richting ‘heden’, het andere daalt af van 23/02/2011 tot het de andere richting ‘tegenkomt’, waarna beiden gewoon verder gaan met reviseren, zodat de ene richting de andere ten tweede male zal reviseren, met dien verstande dat de ‘stijgende’ richting vruchteloos dat ‘heden’ zal najagen, enfin, soit, het is een kluwen van jewelste dat mij aan de befaamde Terminator-paradoxen doet denken.

Per pagina treft u drie dizaines aan, met telkens

 • rechts uitgelijnd een link naar de oorspronkelijke post op de vilt-blog (ik geef ook de titel daarvan mee omdat die soms relevant is voor de inhoud)
 • het dizain zelf
 • een vermelding van de onstaansdatum van het origineel en data van de subsequente  revisies.

Latere versies van dit bestand (LYLIA 1.01, 1.02 etc) zullen allicht documentatie van de geproduceerde code bevatten alsmede relevante zaken  uit de LYLIA-FORSCHUNG, een offspin van het LYLIA-programma.

Zoals vermeld op de titelpagina wordt dit bestand wie immer vrijgegeven onder een by-no-sa Creative Commons licentie.
Gelieve u, gezien ons precair milieu, wat in te houden met het afdrukken ervan.

Dit bestand zal, overigens, regelmatig worden ge-update, conform het gebruik in de releases van reguliere software,  onder de benamingen LYLIA 1.01, LYLIA 1.02, LYLIA 1.1,  untsoweiter.

Bugmeldingen (spelfouten e.d.) zijn uiterst welkom via commentaar op dit bericht, Facebook of per mail naar dirk@vilt.net.

Enjoy.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Worries about the Giving Pledge

by Anthe Vrijlandt

Dear Mr Zuckerberg,

It’s with great interest but also with great worry that I have been following recent articles in the press about your wish to “give a large part of your fortune away”(Giving Pledge). I am a Dutch national, who has been advising African Governments for the last 10 years. My very first reaction was: “please don’t give it to development aid”. My next reaction was a bit more nuanced: “please consider how you give it away”.  Moreover, what we really want here in Africa, more than your money, is your ‘brains’, your knowledge, and your capacity of being innovative, creative, challenging.

After so many years in the Aid Business, I have come to some conclusions on development aid that I want to share with you:

 1. Reduce as much as possible “charity”; most countries in Africa are stuck in the Aid Trap. The only way to move out of this trap is developing a flourishing business sector. If you have time and if you are interested I can advise you on some good reading (for example work by William Easterly or Hubbard and Duggan).
 2. One of the objectives of aid should be making itself redundant. Please come and assist terrible poor countries in getting rid of aid by setting up businesses, loan schemes and capacity development schemes (scholarships for example).
 3. Come advise a Government of a poor country (for example of Burundi, the country of my current residence) by setting up some businesses and showing how they can abolish the “red tape” that makes life impossible for local or international companies.
 4. Use produce from local producers to make high quality products.
 5. Invest in energy. All over Africa I have seen a massive transformation the very moment a house, a street, a town is connected to electricity. Eco-friendly power is particularly well available (wind, sun, hydro power). Moreover, this will be an investment, not charity.

Allow me to challenge you. If you are considering giving part of your fortune to good cases, for example in Africa, please, do reflect thoroughly on the way you want to spend it. I would be more than happy to reflect / debate with you, if you so wish.

Yours sincerely,

Anthe Vrijlandt

International Advisor
Aid Coordination
BURUNDI

(open brief van Anthe Vrijlandt aan Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook en  Time Magazine Man van het Jaar 2010)

Categorieën
LAIS, 449 dizains Links - publicaties Vertalingen - Bewerkingen

interrotte speranza

Interrotte speranze, eterna fede,
fiamme e strali possenti in debil core;
nutrir sol di sospiri un fero ardore
e celare il suo mal quand’altri il vede:

seguir di vago e fuggitivo piede
l’orme rivolte a volontario errore;
perder del seme sparso e’l frutto e’l fiore
e la sperata al gran languir mercede;

far d’uno sguardo sol legge ai pensieri
e d’un casto voler freno al desìo,
e spender lacrimando i lustri interi:

questi ch’a voi, quasi gran fasci, invio,
donna crudel, d’aspri tormenti e fieri,
saranno i trofei vostri e’l rogo mio.

Giovanni Battista Guarini (1538-1612)

vert. dv

De opgeschorte hoop, de eeuwige trouw
Machtig vlammende stralen in het zwakke hart
Het voeden van de woeste brand met één zucht
Het kwaad voor ’t zicht van anderen verborgen

Het volgen van een dwaalvoet & een vlucht
De sporen gericht naar het verkozen dwalen
Het verlies van der granen bloem en vrucht
en van het smachten elke hoop op gratie

Het dictaat van één blik, de wet der gedachten
De reine wil, de rem op het verlangen
Het wenend verspelen van durende jaren.

Dit, dat als groot boeket ik u verstuur,
Wrede Dame, van bittere, hevige kwellingen,
Zal mijn brandstapel zijn, uw grote trofee.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Archief Skynet-blog dirk vekemans

Natuurliefhebbers kunnen nu mijn literaire wildgroei van 2004-2007 langs de bermen van Skynet, de Belgacom reclame-autostrade,  in één keer plukken.

Download hier het zip-bestand van om en bij 42 meg en u bent de trotse bezitter van le tous Vekemans van die periode, al mijn blogposts, inclusief de blunders,  de onnozeliteiten, en  alle commentaren:

het Skynet-archief (zip bestand, 42 mb)

(negeer de foutmeldingen bij het openen van het zip-bestand, er zitten wat brol referenties naar onbestaande bestanden tussen – you know: de dag dat Belgacom iets tegoei doet…)

Categorieën
Links - publicaties lyriek

Tomassina Squadrito – C’era qualcuno che mi guardava

Palermo, Italië.

‘Kalligrafie in  bewegingen, voorwaarden, schrijfsels’ noemt ze het zelf in 5 talen, op haar blog  ‘officina patosq’. Het is schoon schrift, ja, het leest als een open boek.

Tommasina Squadrito. Hier ’n video van haar: een oud filmpje, gekaderd in het spannende You Tube kanaaltje.

Schimmen van een feest, overbelicht, nauwelijks nog zwart voor het verblindende wit van de virtuele projector, het getekende bekende (bekend voor wie? wie onthoud er wie, wie vergeet wat? ) verzinkt in het amorfe, het onbetekenende, het loutere licht. Wat uitgewist is, en wat je ziet verdwijnen,  licht in het verdwijnen, in het verzwijgen de sluier op van de schoonheid in de beweging van anonieme lichamen, het krassen van de onherstelbare beschadiging van wat ooit een poging was om te bewaren, te vatten, als gekoesterd moment van verval te vrijwaren, want er bestond een productie van verlangen, er was iemand die mij in het oog had.

Tommasina is sinds kort een Kesselpoet.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Where is the song I once called my life?

R.I.P. Tuli Kupferberg, Poet, Songwriter, Anarchist, Agnostic Jew

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

vertaling en postzegelpreview ‘this is visual poetry by dirk vekemans’

Monochrome blik op de inhoud van "this is visual poetry by dirk vekemans"

Vertaling van wat ik aldaar over deze collectie te vertellen heb:

Dirk zegt: “De Neue Kathedrale is zowat een levenslang CR&D programma geworden voor mij: Creatieve Research & Development. Ik ga waar het mij heen leidt & het deert mij niet in welk medium de output terecht komt.

Het lopende programma zélf is belangrijk, wat eruit komt is afval, mest dat het vertrekpunt van nieuwe richtingen kan zijn voor mij en hopelijk ook voor anderen. ’t Is  toch  allemaal code, het verdwijnt allemaal in bestanden.

Voor deze verzameling heb ik enkele werken gekozen die pogen de artificiële barrière tussen taal en het picturale neer te halen.

Er is een grote selectie uitIslandverse‘, een project dat de oude traditie van emblemata probeert nieuw leven in te blazen, alleen zijn hier de woorden geen afgescheiden spreuken met verheven wijsheid, maar verzen uit Audacia Dangereyes gelijknamige bundel, die bestaat uit woorden die ze tijdens een vakantie op een eiland tegenkwam en verwerkte in haar lyrische bewustzijn.

En er zit behoorlijk wat letterwerk tussen, waar het NKdeE-programma subgranulair te keer gaat in een deconstructie van de versteende clusters van lopende code die letters eigenlijk zijn.”

Categorieën
Grafiek Links - publicaties lyriek

Nieuwe uitgave

Geinteresseerden in vispo ofte visuele poëzie kunnen sinds kort hun hart ophalen bij Dan Waber’s webshop “This is visual poetry“. Dan Waber is al sinds jaar en dag bezig met visuele poëzie, zijn website op logolalia.com is een mijlpaal in de geschiedenis van visuele poëzie op internet.

Met zijn nieuwe initiatief geeft hij m.i. het enige valabele antwoord op de vraag “Wat is visuele poëzie?”. Er zijn natuurlijk zoveel soorten visuele poëzie als er visuele poëten zijn, en hij laat beoefenaars van het genre dan ook graag hun antwoord geven door de uitgave van een 16+1 pagina tellend “chapbook” (o heer, geef ons toch een soortgelijke chapbook-traditie in het Nederlandse taalgebied) per visuele poëet.

Binnen een mum van tijd is de collectie al uitgegroeid tot een ware schatkamer voor vispo-enthousiastelingen. Uiteraard kon ook uw nederige dienaar niet ontbreken. Zelf verdien ik er niks aan, dat hoeft ook niet, want straks gaan onze verenigde overheden eindelijk het werk van internetauteurs naar waarde schatten en ons massaal uit de vangnetten van het leeflonendom plukken, ja toch?

Anyway: gaat u vooral ’s neuzelen in Waber’s shop en gooi er gerust enkele dollars tegenaan: dit initiatief steunen is de visuele poëzie steunen en u wint er allicht enkele prachtige ‘hoofdstukboekjes’ bij.

bekijk de advertentie voor mijn boekje, het eerste dv-product ooit  dat u Werkelijk Kan Kopen:

this is visual poetry

by dirk vekemans

Categorieën
Audio Links - publicaties lyriek

Tekst van De Hartmann Roede

Download de tekst van De Hartmann Roede (pdf-bestand)

Vannacht ging mijn hoorspel in, euh, ‘wereldpremiere’. In een versie van Static Tics, het duo van DJ, radiomaker, muzikant en producent Henk Bakker en gitarist/improvisator Lukas Simonis.

Het resultaat is m.i. een eigenzinnige, maar zeker verdedigbare versie.
Oordeelt u zelf via de online bestanden op de website van Radio 6.

Synopsis: De titel verwijst naar een wichelroede in de vorm van een lus of  spiraal zoals gebezigd door ene Ernst Hartmann, de ontdekker (of uitvinder) van geodesische straling*. De hoorspeltekst is geschreven voor drie stemmen en is geinspireerd door de esoterische tijdstheorieën van Velimir Chlebnikov en ander Neo-Kathedraals Gedachtengoed.

Het ‘verhaal’ vangt aan met een brief van een dode zoon aan zijn vader waarin een soort tijdslus wordt uit de doeken gedaan. De zoon bezorgt de vader vanuit de toekomst een stuk poëtische code, die de vader en met hem de rest van het Gekende Universum zou moeten behoeden voor het onheil dat de zoon overkwam in de toekomst. Die code blijkt te bestaan uit een lus van louter – en hopelijk ook louterende- verbale muziek, waartussen de lyrische evocatie van de dood van een vrouw gevangen zit. Het laatste stuk is overigens een Vlak uit ‘ Het Pad van de Wenende Nacht’ en het stukje verbale muziek werd eerder gepubliceerd in De Gids.

De hoorspelmakers kregen de tekst toegespeeld zonder enige verdere uitleg of instructies.

——————————————————

*Toen ik de tekst schreef was er nog een artikel in Wikipedia over Hartmann en zijn wichelroede. Dat artikel is ondertussen verdwenen. De drang om zich te conformiseren aan de ‘heersende opinie’  via een ‘verstrengde’ redactie escaleert verder op de eens zo Vrije Encyclopedie. Het resulteert nu in een volslagen onwetenschappelijke reflex om ‘fout’ gedachtengoed te weren: volgens dezelfde criteria zou je ook Aristoteles uit de artikels moeten schrappen. Die beweerde immers klinkklare nonsens zoals het feit dat vogels tijdens de winter in de zee gingen hiberneren.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken RADIO KLEBNIKOV

Radio Klebnikov Archief aangevuld

met uitzendingen nummers 17, 20 en 22. Het volledige archief vindt u hier.

Grapeïstische geluids- en muziekmashes van Arnout Camerlinckxs doorschoten met live meertalige voordracht , Spoken Word, performance, muziek van Johan De Velder, Dirk Vekemans, Geert Huybens en diverse gasten. Plus Wat Er Verder Zoal Gaande Was In De Studio.

Vrije Lyriek à l’improviste in de ether gegooid, bruisend, stotterend, barstend, haperend, groeiend, intens, ontroerend, explosief, enfin, soit: u hoort het wel.

Elke dinsdagnacht van 24u00 tot 1u00 te beluisteren via Radio Scorpio FM 106, of via livestream op http://www.radioscorpio.be/luister

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

(z)ietwat latere Passage

Zieteratuur, de door Karel ten Haaf voor Uitgeverij Passage samengestelde bloemlezing van visuele poëzie uit de Lage Landen, is dan wel afgelopen  zondag feestelijk voorgesteld, het boek zelf zal nog ietwat op zich laten wachten, lees daarover aldaar.

Op deze pagina van de Kunst & Uit bijlage van het Dagblad van het Noorden is mijn aanwezigheid in de visuele poëzie lekker subtiel verstopt in de letterzetting, in het boek zelf ben ik vertegenwoordigd met een fragment uit ‘Rozig’, een score ofte partituur voor een klankdicht.

De arme drukker die dit klusje effen vlug dacht te kunnen klaren, mag mij altijd enige exemplaren van de afgekeurde oplage bezorgen. Binnen vijftig jaar zijn die vast een fortuin waard.

[foto van de Boekenlezers blog]

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Snuif de Congolijn

FILMMAKER BART VAN DEN HOVE WINT ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG:
Geraardbergse keikop brengt lyrische documentaire Antwerp Matadi tot prachtig einde.

Film verhaalt eerste vaart in kwarteeuw op Congolijn. Nooit vertoonde vooroorlogse
beelden verstrengelen zich met 21ste-eeuwse herbeleving van avontuur.

Grapes of art maakte FOTOREPORTAGE bij avant-première in Brusselse Cinéma Arenberg
klik hier / click here / clisclis ici


Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

BRussels Tribunal Nieuwsbrief

Cultural Cleansing in Iraq, een onlangs gepubliceerd rapport over de omvang van de vernietiging van het erfgoed van Irak en de moord op de intellectuele elite van het land, heeft een nieuw en gruwelijk hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal van het naoorlogse Irak. Dankzij deze publicatie, waaraan Dirk Adriaensen van het BRussells Tribunal heeft meegewerkt, konden twaalf specialisten, zowel Iraakse als niet-Iraakse, ons helpen om de immense misdaden tegen de menselijkheid, waarvoor vooral de bezetting door de VS/VK de verantwoordelijkheid moet nemen, beter te begrijpen.

Cultural Cleansing in Iraq toont overtuigend aan hoe onder de bezetting de eengemaakte cultuur diepgaand werd vernederd en dat de uitbarsting van vijandig sektarisme niet eerder bestond. Er was een enorme vastberadenheid bij de Amerikaanse Coalition Provisional Authority (CPA) om een  institutionele en structurele zuivering uit te voeren. De auteurs besluiten dat er sprake is van systematische plannen om Irak te ontdoen van zijn “brains”. De auteurs bieden feiten en veel aanwijzingen voor een ‘genocide met andere middelen’ en ‘historische vernietiging’.

lees meer in de Nieuwsbrief van The BRussels Tribunal

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

De Crisis Group over de verkiezingen in Burundi

155_burundi_garantir_un_processus_electoral_credible

INTERNATIONAL CRISIS GROUP – NEW REPORT

Burundi: Ensuring Credible Elections

To read this media release in French, please click here.

Nairobi/Brussels, 12 February 2010: Burundi’s escape from its long civil war can only be solidified if all political forces, including government, opposition parties, civil society and media ensure that this year’s series of elections is truly democratic.

Burundi: Ensuring Credible Elections,* the new report from the International Crisis Group, examines the rise in tensions before communal, presidential, legislative and additional local elections that are to be conducted separately between May and September. Such an escalation could lead to new violence that would ruin the credibility of the electoral process and endanger a fragile democracy.

“Harassment and intimidation from police and the ruling party’s youth wing are a worrying development that can easily destabilise the whole electoral process”, says Thierry Vircoulon, Crisis Group´s Central Africa Project Director.

After strong international pressure was put on the ruling party, consensus was reached in September 2009 on an Independent National Electoral Commission (CENI) and an electoral framework endorsed by the majority of the political class. However, opposition parties are still not able to operate freely. In many areas, local administrations are controlled by the ruling party (the CNDD-FDD) and order the police to disrupt opposition gatherings. Civil society organisations and some media are harassed for denouncing the authoritarian tendencies of the CNDD-FDD, whose youth wing’s physical training, war songs and quasi-military organisation raise the spectre of militia violence and a major intimidation campaign. The other former rebels – the FNL and the FRODEBU – are mobilising their own youth wings to oppose intimidation.

Political parties should refrain from verbal or other provocation that could increase political tensions and stop mobilising youth groups for violent or intimidation purposes. The media must allow all parties free and equal access. The countries in the regional initiative on Burundi (Uganda, Tanzania and Rwanda in particular) should boost efforts to improve the training and operation of the national police by providing a regional police mission. A senior regional envoy should be appointed to facilitate resolution of political disputes and party leaders warned they face sanctions if they rig elections and possible international prosecution if they commit serious violent crimes.

“Burundi’s regional and wider international partners need to urgently support policies that limit the real risk of serious election violence that would plunge it into a new political crisis and endanger much of the recent progress”, says François Grignon, Crisis Group’s Africa Program Director. “Civil society organisations should support creation of efficient electoral violence observation mechanisms, and the media should document and report incidents”.


To support our work in Africa and around the world, please click here.
*Read the full Crisis Group report on our website: http://www.crisisgroup.org
Contacts: Andrew Stroehlein (Brussels) +32 (0) 2 541 1635
Kimberly Abbott (Washington) +1 202 785 1602
To contact Crisis Group media please click here


The International Crisis Group (Crisis Group) is an independent, non-profit, non-governmental organisation covering some 60 crisis-affected countries and territories across four continents, working through field-based analysis and high-level advocacy to prevent and resolve deadly conflict.

Categorieën
Links - publicaties

Zieteratuur

Je hebt poëzie om te lezen, poëzie om naar te luisteren en poëzie om te zien. Beroemde voorbeelden van dichters die zie-poëzie maakten zijn Paul van Ostaijen, I.K. Bonset, Paul de Vree en K. Schippers. Deze vorm van poëzie kent de laatste jaren voorzichtig een opleving. Voor Karel ten Haaf reden om nu een bloemlezing concrete en visuele poëzie uit het Nederlands taalgebied samen te stellen, die zo’n honderd jaar geleden begint en zijn voorlopig eindpunt in het heden vindt. Nog niet eerder verscheen een dergelijke bloemlezing.

Paul van Ostaijen benutte de in zijn tijd aanwezige technische mogelijkheden om de inhoud van zijn gedichten visueel te ondersteunen. Heden ten dage is menig dichter met behulp van computertechnieken opnieuw aan het experimenteren geslagen. Daarnaast zijn er dichters voor wie taal alleen niet toereikend is om uit te drukken wat ze willen zeggen. Dichters als Jaap Blonk, Daniël Dee, Sieger MG, Ruben van Gogh, ACG Vianen en Tonnus Oosterhoff benutten de nieuwe mogelijkheden in hun gedichten.

Zieteratuur wordt gepresenteerd aan de vooravond van de Poëziemarathon tijdens de (landelijke) Gedichtendag. Er komt een tentoonstelling bij het boek die gedurende het jaar in verschillende steden te zien zal zijn.

ISBN 97890 5452 212 6 – NUR 306; 160 pagina’s, in kleur, ingenaaid; 15 x 20 cm; Prijs: € 22,50; Verschijnt januari 2010; Vormgeving: Jelmar Geertsma

bestel alvast

In de bloemlezing is ook een fragment van mijn ROZIG (score voor een klankdicht) opgenomen. In dat werkstukje gebruik ik de verworvenheden van Modernistische typografie als techniek om tot een score voor een sonoor werk te komen. Heel erg Schwitters en schatplichtig ook aan Jaap Blonk’s werk. Als dusdanig is het opgenomen fragment misschien nier erg representatief voor mijn overige ‘vispo’ werk, waar er eerder een versmelting is van grafische en literaire middelen als vorm van creatieve onderzoeksmethode. Maar het is natuurlijk bijzonder fijn om in deze uitgave vertegenwoordigd te zijn.

Categorieën
Audio Links - publicaties Ruis

prairie calmel

improvisatieduo prairie (gitaar & amps) met lucille calmel (laptop & stem)

FB fanpage: http://www.facebook.com/pages/prairiecalmel/213211306550

MySpace: http://www.myspace.com/prairiecalmel

Categorieën
Links - publicaties Video

suRRism-Phonoethics – ‘Titanium Wind’

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

& op maandag wisselden de stemmingen

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Lionel Ziprin


Lionel Ziprin en Ira Cohen op een foto van Marko Bakker genomen in 2005
.

Op 15 maart van dit vervloekte jaar overleed Lionel Ziprin, een geniale outcast in de Amerikaanse literatuur, wiens oeuvre tot op heden grotendeels ongepubliceerd is gebleven.  Ziprin is ook Kathedraalbewoner.

Ik maakte er wegens omstandigheden totnogtoe geen melding van. In Amerika, de republiek waarvan hij een trotse burger was,  is het vandaag Thanksgiving.

Thanks, Lionel.

Website van Lionel

Categorieën
Links - publicaties

ha! Scelsi!

Categorieën
Links - publicaties

Communicerende objecten

Bernard Stiegler van Ars Industrialis introduceert uitgebreid de conferentie

Les entretiens du nouveau monde industriel

die gehouden wordt in Centre Pompidou op 26 en 27 november.  Het thema  dit jaar zijn de ontwikkelingen inzake ‘communicerende objecten’, de opkomst ‘the internet of things’  op basis van de RFID technologie, die extensieve controle van geproduceerde producten toelaat, de privacy issues daarrond etc. , maar verder is er ook aandacht voor andere nieuwe ontwikkelingen, zoals de explosieve groei van sociale netwerken op internet (Facebook, MySpace,…), mobiele communicatie, cloud computing, enfin het programma (zie via link hierboven)  oogt veelbelovend.

De toegang is gratis, Parijs helaas niet.

Categorieën
Links - publicaties

Leedse Phosphor

Phosphor 2 weblog

“It would not be an exaggeration to state that, without grasping the fundamental and continuing importance of objects (both poetically and critically) within the surrealist movement, one would fail to understand Surrealism itself.”

from the editorial, Of Phantoms and Representations, by Kenneth Cox

72 pages • B5 format • ISSN 1755-0009

texts, stories, poems images on the theme of

PHANTOM OBJECTS

Prijs: £6  +  £1,90 verzendkosten. Klik op de afbeelding voor meer info.

Categorieën
Links - publicaties

slaapwel

Categorieën
Links - publicaties

Richting Porcseleincaste

Wat is de impact van Facebook op het artistiek-creative bestel? Vlokt alles samen tot enkele brede vlekken waar iedereen iedereen kent, en iedereen iedereen onafhankelijk van nationaliteit of leeftijd beïnvloed ? Of wordt de chaos, de verscheidenheid binnen ‘groepen’ juist  groter en is dat net leuk? Doen we aan autodestructieve ghetto-vorming, of breekt her en der een traditioneel eng en besloten wereldje juist open in onverwachte richtingen? Blijft alles bij het oude en wordt het nu enkel zichtbaarder, dat ons-kent-ons onder artistiekelingen?  Zijn dit wel de juiste vragen terwijl de wereld barst van de urgenties?

Het nieuwe project ‘Richting Porseleinkast’ van de succesvolle Gentse curator  Lieven Cateau is nagenoeg een exclusief Facebook-event. De projectlancering, de uitnodigingen, heel de organisatie wordt binnen de bekende social networking applicatie gerund.  Het resultaat is te zien tijdens het eerste weekend van oktober 2009.

richting_porceleinkast

Openingshappening: vrijdag 2 oktober 2009 om 20u.00 in de St.-Amanduskapel bij Campo Santo, Antwerpsesteenweg te Gent.

Facebook Event: http://www.facebook.com/event.php?eid=112317964237

Deelnemende kunstenaars:

BAS KETELAARS- BRANTT – FRED MICHIELS- BJORN WANDELS- ELKE GORDTS- JO DE SMEDT- TESSA GROENEWOUD- BERT DE GEYTER- ERWIN VANDERJEUGT- KAREL DE MEESTER-
KRISTOF VAN HEESCHVELDE- ROSTEUX- ANTISTRESSPOWEET (aka ERWIN VANMASSENHOVE)- ESTER KENIS- LAURE FORET
ROELAND HUYS- LIEVEN SEGERS- WIM DE WAEGENEER- MIKES POPPE- CHRISTINE CLINCKX- BRECHT VANDENBROUCKE- STEFAN ANNEREL- HANNELORE VAN DIJCK-
BART DHALUIN- MAAIKE LEYN – STIJN VAN DORPE – ARNAUD COOLSAET – NAOMI KERCKHOVE

Deelnemende Performers:

FRANK DESPRIET- EVA MOUTON- KEN DE VYLDER – DIDI DE PARIS – DIRK ELST – DIRK VEKEMANS

Soundscape, Muziek:

KAREN ELIOT

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Harry Partch & het laatste nieuws

partchtrib

Harry Partch en Sun Ra worden weldra officieel Kathedraal-Bewoner. De Neue Kathedrale des erotischen Elends maakt een kringetje terug en begint op 24 september een nieuw seizoen, vanuit haar startlocatie, (http://www.vilt.net/nkdee).

Het zesde seizoen van de Kathedraal, een virtuele werf gestart in 2004,  wordt een erg sonoor jaar, geruggensteund door een wekelijks radioprogramma gemaakt door Grapes of Art, uw dienaar en een keure aan creatief gepeupel van de meest diverse pluimage. Het programma getiteld ‘Radio Klebnikov’ zal te beluisteren zijn op de Leuvense vrije zender Radio Scorpio en ook via internet als live-stream worden ‘uitgezonden’ . Wij zorgen zelf voor een degelijke archivering, via een vernieuwde Klebnokov-website.

Zo, tot zover de plannen.
Schaf u alvast een paar vrolijke nieuwe oren aan.

Categorieën
Links - publicaties

P2P Art by Anders Weberg (SW)

how to get rid of creative garbage: Anders Weberg

http://www.p2p-art.com/

excerpt of new film to be released, shared and then deleted:

http://vimeo.com/6178760

Vrije lyriek : duiken, zwemmen, kijken, creëren, afstand nemen, afstand doen, delen, vergeten, herinneren, veranderen, duiken, zwemmen, kijken, creëren…

Een gezuiverde en verkorte  procedure van het onvermijdelijke verhoogt de intensiteit van het levende gebeuren.

De hoogste kunst is geen kunst,  maar de kunde om na jaren van mislukkingen  in deze overgecodeerde wereld plots  levensvatbare en plaatsgevende, bevrijdende code te beginnen schrijven, je transformeert je illusoire ik naar een inplugbaar programma, een viraal infuus van homeopatische aard, moleculair onnaspeurbaar, geen vatbaar object maar een transitiemethode:

Artwork myArtWork=new Artwork();
myArtWork.run();

Categorieën
Links - publicaties lyriek

Hans Faverey (NL)

Alsof ik je
een vlinder tussen je oogharen speld.

De zee stokt in mijn vingers;
de zon schilfert rond je tepels;
de lucht is naakt
als een asperinetablet.

Niet lang hierna
zal de een of andere krekel

de stilte van deze korte
natuurlijke historie
wel komen bijslijpen.

Hans Faverey
Verzamelde gedichten
, ISBN 90 234 4696 8, blz. 219

Categorieën
Links - publicaties

Argothh (PL)

Argothh - photography

Categorieën
Links - publicaties

Alan Sondheim (US)

Alan Sondheim - codeworker

Categorieën
Links - publicaties

David Bergman (CZ)

David Bergman - fotografie

Categorieën
KLEBNIKOV CARNAVAL Links - publicaties

we’re on air, Kleb

KLEBNIKOV CARNAVAL jingle Radio Scorpio (mp3 – 975kb)

Alle optredens tijdens het KLEBNIKOV CARNAVAL worden door de ervaren technici van Radio Scorpio deskundig geregistreerd. De dag nadien wordt er telkens om 21u een compilatie uitgezonden door deze Leuvense Vrije Radio, die dit jaar overigens hun dertigste verjaardag vieren. Onkruid vergaat niet, zeker niet als het opbloeit middenin het immense Veld van de Vrije Lyriek. Merci, en hulde aan deze taaie staartbijtertjes!

De opnames worden op cd aan de deelnemers bezorgd en verdwijnen dan in de Perdotheek van het CARNAVAL – de aanzwellende verzameling creatief afval van onze scheppingsdrift – om effen daarna, mits toelating van de deelnemers zelf  natuurlijk, integraal te downloaden zullen zijn.

Alles gaat verloren, daarom kan het schone ons zo goddelijk bekoren.

Categorieën
Links - publicaties

Big Bridge

De nieuwe Big Bridge is nu online, met, ik zeg niet zonder  trots, ook een werkje van mij er in.

Big Bridge vol 3 no 3, The Nola Issue :  http://www.bigbridge.org/index3.htm

mijn bijdrage, het gedicht ‘autumn has come’, staat, tja, in de sectie poëzie,  met name in de verzameling War Papers:Poetry samengesteld door  Halvard Johnson

omdat niets menselijks mij vreemd is, dus ook niet ijdelheid, citeer ik hieronder hoe uw dienaar aldaar wordt omschreven:

dirk vekemans (b. 1962 Lier, Belgium) is a Flemish poet (Flanders is the Dutch-speaking part of Belgium) who has been publishing his work on the internet since 1999. His Dutch poetry has gained him publications and recognition in both Holland and Belgium. While his main field is Dutch poetry he is also deeply into prose, painting and other graphic arts, video, programming and all sorts of combinations of those. His poem in this issue is not a translation, but was written originally in English. His works include the Neue Kathedrale des Erotischen Elends, a virtual re-installment of Kurt Schwitter’s Merzbau. Find his work through www.vilt.net.

Categorieën
KLEBNIKOV CARNAVAL Links - publicaties Lopende zaken

zonder titel

Categorieën
Links - publicaties

Vaneigem in het engels

The long dark night of trade is all the illumination our inhuman history has ever known. It will lift as life dawns. Death stares at our passions and we mute them; we mesh our desires with what is inimical to life; and we base the greater part of existence on the bloody search for profit and power. We have been doing it for centuries and we have had enough. We have had enough of revolutions dyed in blood by intellectuals. Violence too is changing sides.

Survival, going cheap these days in what is left of the exchange market, is the everyday production of misery, a totalitarian industry. It too is in what you call crisis, in fact the death spasm of this whole civilisation.

The only human thing this society based on commerce has made is the mould cast in parody of itself, which serves to propagate it world-wide. The fragmentation that exchange value imposes on life can only tolerate fragmented people, embryos shrivelling in society’s incubators, creatures never to be masters of themselves, but slaves. Once cloaked in divinity, then fleshed in ideology, power is now revealed in its bare bones: Economics. If this carries all the bets, the game from now on must go against us.

lees verder in ‘The Book of Pleasures” via http://www.scenewash.org/lobbies/chainthinker/situationist/vaneigem/bop/bop.html

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Nieuwe publicatie Ars Industrialis

Ars Industrialis a le plaisir de vous informer de la sortie en librairie de sa nouvelle publication :

Pour en finir avec la mécroissance. Quelques réflexions d’Ars industrialis – Bernard Stiegler, Alain Giffard et Christian Fauré – éd. Flammarion

“Avec la fin du « siècle de l’automobile » et « l’ère du pétrole », ce sont aussi la télévision, les industries de programme et les industries culturelles en général qui sont entraînées dans une crise profonde, subissant la désaffection d’une partie croissante de la population. L’ensemble du système consumériste s’avère aujourd’hui caduc.

Dès son origine, Ars Industrialis a soutenu que le consumérisme constitue un processus autodestructeur, soumettant les technologies d’information et de communication à l’hégémonie d’un marketing irresponsable et empêchant la formation d’un nouvel âge industriel. Car au cours de la dernière décennie, un autre modèle comportemental est apparu qui dépasse l’opposition de la production et de la consommation, dont le logiciel libre et les licences creative commons sont les matrices conceptuelles et historiques.

Ce nouveau modèle constitue la base d’une économie de la contribution. Il permet d’espérer qu’après la domination de la bêtise systémique à laquelle aura conduit le consumérisme, les technologies numériques seront mises au service d’une nouvelle intelligence collective et d’un nouveau commerce social – pour autant qu’émergent une volonté politique et une intelligence économique nouvelles, et que s’engage la lutte pour en finir avec la mécroissance.”

Bien cordialement,
Caroline Stiegler
Association Ars Industrialis
http://www.arsindustrialis.org | contact@arsindustrialis.org

[nvdr: bold van mij, dv]

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

mijn debuut in boekvorm

chez Les Editions de l’Heure

Catalogue 2006-2009 performance éditoriale 10 x 300 titres sous étui Prix de vente unitaire : 10,00€

2006 001/ Philippe Toussaint : Boomerang, pinceau d’espace 002/ MONA : Saint Nicolas 003/ Jacques Lennep : Journal d’un zouave unijambiste 004/ Valérie Pinson : Au fil des saisons 005/ Thierry Tillier : À corps perdu dans les images 006/ ksw #1 007/ Jacques Lennep : Le pinceau et le pénis 008/ Johnny Michaël Petit : Intérieur 009/ Luc Fierens : L’opposant oublié 010/ Edmond Jamar : Brussels South – New York 011/ Otto Rivers : pourquoi après 1960… 012/ Marc Hubert : 6000 CHOI 013 > 018 : Edmond Jamar : Tom #1 à VI (Étui) 019/ Muriel Adam : Les emmène-moi 020/ Joelle Robinet : Peintures 021/ Michel Stiernet : Dessins 022/ Bullworker jr : Interdit aux cavaliers sous peine d’ânende 023/ Atik : Peintures arabes & berbères 024/ Jacques Lennep : Le livre anthropoïde 025/ Christian Dotremont : Logbookletter 026/ Marc Gilot : Yo C Livresse 027/ Georges Tinazzi : Les routes de Femen 028/ Seb Bizet : À propos d’une expérience musicale, 029/ Otto Rivers : Corruption de fonctionnaires 030/ Jean-Philippe-Goffaux : Corps de fêtes Étui Thierry Tillier 031/ Inédits 032/ Linkse skinheads , jawel 033/ Néons 034/ Extravaganza, cadrages 035/ Ya no basta con rezar 036/ La patience du marrane 037/ André Fromont : Jamais Jules 038/ Edmond Jamar : TOM #VII>XII 039/ Gustave Camus : Dèdè, illustrations 040/ Thibault Delférière : Dit 041/ Annina Van Sebroeck&Luc Fierens : Rupture 042/ Laurent Busine : De l’importance de l’index 043/ Marc Hubert : Arno 044/ André Fromont : Les oiseaux bleus 045/ E.L.T Mesens : Le poème c’est… 046/ Georges Fromont L’homme à l’écharpe rouge 047/ Pierre Schroven : Remue-méninges, 048/ Thierry Tillier : XI Collages 049/ Luc Fierens : Sirène 050/ GéO & Tx : Et…Mille ! 051/ André Fromont : Oui mais non 052/ Georges Fromont : Les saints du paradis 053/ Pierre Schroven : Je 054/ Pierre Schroven : Faire de la poésie (055)/ BERRY BICKLE : SLEEPING BEAUTY 056/ Georges Fromont : La lumière sur les oranges 057/ Jan De Vree : Sur le travail de Luc Fierens 058/ Guy-Marc Hinant : Les Asturies, 1936 059/ Luc Fierens : Lines 060/ André Fromont : Le vent 061/ Laurence Bastin : Qui tient les commandes ? Dessins 062/ Guy-Marc Hinant : Lower Rock Gardens 063/ Luc Fierens : Faire des économies 064/ Fred Michiels : Contaminated City 065/ Georges Fromont : Le feu est puissant 066/ André Fromont : Poilons-nous, hurlons ! 067/ Julia Solimando : Ostende (photographies) 068/ Rino Telaro : L’immigrant, performance 069/ André Fromont : Pas d’argent pour les numériques 070/ P-H Coppée : Derroll Adams et la Wallifornie 071/ Luc Fierens : Flux de Bouche 072/ Georges Fromont : La fille cherchait des boîtes vides 073/ Guy-Marc Hinant : Plinthe 074/ Guy-Marc Hinant : 23 ans, 2 mois et 5 jours 075/ Guy-Marc Hinant : Pensées flottantes de Nick Drake 076/ J-C ‘Shak’n AbrAxA’ Anezo : L’enfance de l’art, 077/ Vincent Loss : En corps 078/ Jacques Lennep : Dieu est une pipe 079/ Guy-Marc Hinant : Le Maccabi de Tel Aviv 080/ Alain Grégoire : Peintures & dessins Étui André Fromont 081/ Blues verdure 082/ Chouette Hibou 083/ Apnées 084/ Argent de police 085/ Haïculs terreux 086/ Tartine rôtie 087/ Julia Solimando : Charleroi, Ville-Haute, photographies 088/ G Fromont : Les Doigts ne remplacent pas les Yeux 089/ Julia Solimando : Gand, photographies 090/ Jacques Lennep : L’oreille coupée 091/ Georges Fromont : Spaghetti bianco 092/ Luc Fierens : Signalism 093/ Edmond Jamar : Tom 13>20 094/ Th. Tillier, B. Piret, Little Shiva: Tx confessions #9 095/ Vittore Baroni : Small Is Beautiful ( artistamps ) 096/ Luc Fierens : Seeds of meat 2007 097/ Christian Grenier : Hors solitude 098/ Ghislain Olivier : Petite bibliographie d’André Fromont 99/004 (Ghislain Olivier) : Marina Abramovic et l’art corporel 100/003 Philippe Pissier : La paix des combats, réunion de fragments épars d’une “Vie de saint Frusquin“ (101- Micro-édition à la bibliothèque Rimbaud à Charleroi épuisé) 102/ Otto Ganz : Sans lignes sur le feu 103/ Philippe Dubit : Mémoires de nuit #1 105/ Little Shiva : Hors limite 106/001 Luc Fierens : Language 107/002 Ghislain Olivier : Les jocondes de banlieue 108/005 Little Shiva : Charleroi Belgium 109/006 Laetitia Romeo : Identité digitale 110/008 Fatima Talbaui : Femmes à la fenêtres (peintures) 111/009 Sisca Locca : Mini Porte folie 104/010 Johnny Michaël Petit : Projet Mire 112/011 Valérie Pinson : Peintures & croquis 113/012 André Fromont Trop peur d’octobre 114/013 Didier Decoux : Couper/Copier/Coller/ 115/014 Ghislain Olivier/les éditions de l’heure : Bibliothèque de voyage/L’information (catalogue) 116/015 Lennep : Couper/Copier/Coller/ 117/016 Marie-Laure Mercier : T 118/017 Berndt Reichert : Les images d’un dimanche 119/018 Ingrid Fraipont : Nus, photographies 120/019/ Thierry Tillier & Little Shiva : Les délices de l’enfer 121/020 André Fromont : Budapest, mon œil… 122/021 Philippe Dubit : Mémoires de la nuit #2 124/023 ÉTS Decoux : Les propriétés de l’être 125/024 Madame Gruiikkk 126/025 Ghislain Olivier : METALLO BLUES (avec des photos de Eugène Panier) 127/026 Luc Mathieu : L’amante insoupçonnée 128/027 Luc Mathieu : La rupture 129/028 Luc Mathieu : TestAmant 130/029 Luc Mathieu : Portrait de femme (10) avec en illustrations trois sculptures de Fatima Talbaui 131/030 Luc Mathieu : Portrait de femme (1) 132/031 Luc Fierens : L’artiste et sa femme Benoît Piret – Printscreen (Étui) 123/022 Benoît Piret : Printscreen#1 133/032 Benoît Piret : Printscreen#2 134/033 Benoît Piret : Printscreen#3 135/034 Benoît Piret : Printscreen#4 136/035 Benoît Piret : Printscreen#5 137/036 Benoît Piret : Printscreen#6 138/037 Georges Fromont : Le retour des cloches, illustré par Guillaume 139/038 Stéphane Nottet, texte de Jean-Philippe Goffaux, photographies de Julia Solimando 140/039 Éva Kavian : Comme les cœurs offerts 141/040 Georges Fromont : L’accordéon de l’oncle 142/041 Georges Fromont : Une expérience encourageante, suivi de Je suis un veinard 143/042 Georges Fromont : La lettre anonyme 144/043 Georges Fromont : Un homme & un cheval 145/044 Julia Solimando : Festival nomade au Palais de Merveilles, photographies de Julia Solimando 146/045 Guy-Marc Hinant : David Purley, Roger Williamson, Zandvoort, 29th July 1973 147/046 François Liénard : Le corbeau et les renards (tracts) 148/047 Librairie Nouvelle (Xavier Herman) : Petit inventaire d’un quotidien non perceptible,CATALOGUES/ EXPOSITIONS /TRACTS/ ÉDITIONS, Brève chronologie, 1970 > 2000 149/048 Otto Ganz : Histoire d’Otto 150/049 Letizia Battaglia (Trilogie sicilienne #1) 151/050 Roberto Alajmo : La mort à Palerme (Trilogie sicilienne #2) 152/051 Maria Lombardo : Entretien avec Roberto Scarpinato (Trilogie sicilienne #3) 153/052 André Fromont : Collégiale canicule (livre accordéon) 154/053 LIB : L’homme à la bouche cousue 155/054 Catherine Amathéü : Treize vertèbres 156/055 William Burroughs : L’observateur créatif 157/056 Otto Ganz : 1.Introïtus de l’écorcheur en forme d’invitation au souper 158/057 Otto Ganz : 2. Premiers pas hors de la communauté des ombres 159/058 Otto Ganz : 3. Ces petites utilités qui ne nous servent pas plus d’une fois 160/059 Otto Ganz : 4.De grand matin, mes yeux se sont refermés 161/060 Otto Ganz : 5. En toute candeur, j’ai laissé mes illusions à la porte 162/061 Otto Ganz : 6. Premières énigmes de la flûte d’os 163/062 Otto Ganz : 7. Escarbilles et grenailles, escarbilles 164/063 Otto Ganz : 8. Premiers mots du monologue d’une âme 165/064 Otto Ganz : 9. Cloche-pied 166/065 Otto Ganz : 10. L’amant creux, mise en bouche 167/066 Otto Ganz : 11. De l’évolution des espèces (in Ce millénaire mieux qu’il n’a commencé) 168/067 Otto Ganz : 12. Fragment du Livre des opiacées 169/068 Otto Ganz : 13. 10,27‰ et des poussières 170/069 Ghislain Olivier : Kendell Geers au BPS22 171/070 Luc Fierens : De quoi le désir est-il fait ? 172/071 Anonyme : Un livre 173/072 Fred Michiels : Collages pour adultes & Léon Lemahieu : À la recherche d’une totale perplexité 174/073 Catherine Amathéü & Otto Ganz : Sur le fil d’une aile de papillon 175/074 Marie-Laure Béraud : Cataclysme 176/075 Rony De Maeseneer : Etre et rester debout… (fragments) 177/076 Éva Kavian : J’écris parce que je vais mourir 178/077 Philippe Dubit : Mémoires de la nuit #3 179/078 Rony De Maeseneer : Débris de fouilles biographiques (fragment 1 / ¥) 180/079 Jacky Legge : La demande en mariage 181/080 Julia Solimando : Fanfan, Peintures & sculptures 182/081 Gilles Durvaux : Automorbides 183/084 Chris : C l’automne 184/083 Didier Decoux : Des arts plastiques contemporains, pour qui et pour quoi ?, intervention 185/084 Jean-Philippe Goffaux : Intensités (Daniel Dethuin, Martine Devallée, Isabelle Marez, André Navez, Marc Hubert) 186/085 Michel Cleempoel : Sites d’artistes 187/086 Catherine Vanandruel : Texture délicate 188/087 Perrine Stas : Plastic Shadows 189/088 François Liénard & Luc Fierens : Labor à genoux 190/089 Pierre-Jean Foulon : Livres d’artistes (entretien) suivi de “l’improbable encyclopédie” (des relations entre art et information) par Michèle Minne 191/090 William Burroughs : L’univers de la guerre 192/091 André Fromont : Le loto du libraire 193/092 André Fromont : Charleroi du ring, Charleroi du rail 194/093 Jean Raine : Les fous et le feu 2008 195/094 Deborah Wattelaine : ELLE MOI 196/095 Georges Fromont : Coup de bambou 197/096 Georges Fromont : Un agent peu scrupuleux 198/097 Ghislain Olivier : Prague 199/098 Ghislain Olivier : Odyssée 200/099 Jean-Marie Stroobants : Des pieds à la tête je suis empli de mes yeux (notes d’atelier), précédé de L’orfèvre de l’immatériel et du rayonnement par Carlos Becerra 201/100 Ghislain Olivier : Carrelages & papillons 202/101 Fred Michiels : Barbue d’Anvers 203/001 André Fromont : Chacun son tour 204/002 Sacha : le livre de Sacha, Carnaval 2008 205/003 Jacky Legge : Mercredi 206/004 Edmond Jamar : Tom #XXI à XXIX 207/005 Fred Michiels : Comment je n’ai pas été Miss Monde 208/006 Julia Solimando : Peintures et collages de JPC 209/007 Guy-Marc Hinant : 23 fragments de la Sambre 210/008 Jean-Michel Pochet : Le répondant du répondeur… 210bis/008bis Jean-Michel Pochet : Le vélo volant, un mythe ? 211/009 Julia Solimando : Sébastien Nardella 212/010 Georges Fromont : Jusqu’au bout 213/011 Georges Fromont : La paix perdue 214/012 Georges Fromont : Le facteur et saint Nicolas 215/013 Georges Fromont : Premier avril 216/014 Georges Fromont : Un homme jamais saoul 217/015 Lennep : Autobiographie 218/016 Laurent Busine : Le Bédouin 219/017 Luc Fierens : Poèmes mécaniques 220/018 John M. Bennett : « e » 221/019 Frank McHugh : Titles for PFMNC 222/020 Ghislain Olivier : Arbres 223/021 Luc Fierens & John M. Bennett : Tomber – SRUNT 224/022 Ryosuke Cohen : Brain Cell 711, mail art 225/023 Karel-Lodewijk Van Ruyssel : Célestin 226/024 Frédéric Lévy Hadida : Landscape 227/025 Thibault Delférière : 15 dessins,, 15 visages, 15 regards 228/026 Thibault Delférière : filmographie 229/027 l’Encyclopédie : Planche (Art de) 230/028 Gérard Frola : 8 231/029 Super Discount 232/030 Lennep : Ave Ave Ave Maria 233/031 Elio : Monsters for Mum 234/032 David Giannoni : San Avataras 235/033 Vernissages 236/034 Frank McHugh : Ralantizando 237/035 Ghislain Olivier & Julia Solimando : Le cabinet de lecture, instructions de montage 238/036 Tony Kiorpes : Ma thyroïde s’exprime 239/037 Andrew Topel : Dreams 240/038 Reed Altemus & Luc Fierens : Signs and wonders 241/039 Dirk Vekemans : Soort zoekt soort / Matches de sort 242/040 Andrew Topel : Unwritten 243/041 Laurence Rigal : Terre, ville, consommation (collages) 244/042 Denise Engels : Kaverne 245/043 Philippe Dubit : Mémoires de la nuit #4 et 5 246/044 Anaël Desablin : Les Tonerworks de Reed Altemus 247/045 Ghislain Olivier : Le revuisme 248/046 Jean-Philippe Goffaux : Le mythe de la conscience 249/047 Jean-Philippe Goffaux : Pensées grammées 250/048 (Pierre Alechinsky) Une gravure de ….. : Le peintre et les ensortilèges 251/049 Sébastien Biset : Un geste d’insubordination 252/050 Francis Bourdouxhe : Fanbook 253/051 Guy Barbier : Oraison 254/052 Francis Grossmann : Je n’ai jamais pu écrire à la main 255/053 Annina Van Sebroeck : Aria Bellezza 256/054 Annina Van Sebroeck : Les oreilles 257/055 Claudia Martinez : UNCHANGED, Similarities unchanged #4, Expo Intermisiones Library of Santiago 258/056 Jo Hubert : Thoraciques (art postal) * Pontoise (monotypes), histoire en 5 planches avec soldat 259/057 Annabelle Dupret – Myriam Hornard : Mars 2005 260/058 Laurent Busine : Belkulott et ses amis, Historiette plaisante en forme de dialogue destinée à parfaire l’éducation des petits enfants 261/059 Fred Michiels : L’idée d’un paysage 262/060 Rose Carrée : Maniéristophage 263/061 André Fromont : Lambeaux – Mariemont 264/062 Linda Pelati, Ivana Geviti, Luc Fierens : dentro. E Fuori. 265/063 Rony De Maeseneer : Itinéraires Dörfler…( fragment 2 / ) 266/064 Ghislain Olivier : Vase 267/065 André Fromont : Tanguy 268/066 Luc Matthieu : I’m a mad (Hoochie coochie man revisited) 269/067 Luc Matthieu : Play me the Blues 270/068 Sébastien Noulet : Le je d’avant 271/068 David Chirot : Cinema of disapearance 272/070 Jacky Legge : Le moustique ou le bourdon, avec un dessin original de Jean-Claude Saudoyez 273/071 Philippe Pissier : Tribute to Joan Miro 274/072 Philippe Pissier : La rumeur publique 275 276/074 Clara : Coco Chanel 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

dirk vekemans

Date de cette photo : 30 décembre 2008 – 12:38
Envoyé par : editheure
Permalien

Soort zoekt soort – Matches de sort is ergens tussen 8 en 16  blz dik en bevat het FR gedicht Matches de sort, een (bewerkte) automatisch gegenereerde vertaling van Lucifers van het Lot uit Het Pad van de Wenende Nacht. Het NL-gedicht Soort zoekt soort is daarvan dan weer de lichtjes bewerkte automatische vertaling terug naar het Nederlands. Er werden 10 ex. van gedrukt.

Ik droeg beide gedichten voor tijdens Fureur de Lire in de bib van Saint Josse verleden jaar, na een lezing van Lucifers van het Lot.

Categorieën
Grapes of Art KLEBNIKOV CARNAVAL Links - publicaties Lopende zaken

KLEBNIKOV CARNAVAL spoort aan

EXTRA EXTRA EXTRA BREAKING NEWS

http://www.kunstroute-leuven.be/Pages09/FrameKunstroute-Leuven09.html

In café Giraf en cafë Revue kan je n.a.v. kUnstroute ONTSPOORT vanaf 26 maart t.e.m. 26  april 2009 werk van kunstenaarscollectief GRAPES of ART gaan bewonderen.

Samen met uw dienaar en dankzij de onmisbare structurele morele & inspirerende  ondersteuning van de  Alternatief-Artistieke Leefgemeenschap DE BEREKLAUW organiseerden wij in augustus 2008 de eerste editie van het nu al legendarische KLEBNIKOV CARNAVAL.

De installatie in de Revue heeft een andersoortig opzet, daar zijn de GOA gewoon zichzelf dat is op zich al meer dan het bekijken waard. Er viel daaromtrent een woord ik denk het was ‘scabreus’.

Maar in de Giraf krijg je alvast van ons gezamelijk gebeuren, het

KLEBNIKOV CARNAVAL

een achteraffe indruk & van de TWEEDE EDITIE daardoor een onwijs gave voorafschaduwing.

Voor de opening nu donderdag 26 maart  van deze maandlange expositie: ik zelf zal er zijn vanaf een uur of acht met tekst en uitleg voor wie dat wenst & eventueel een korte voordracht uit Het Pad van de Wenende Nacht. Over de aanwezigheid van Grapes of  Art doen alomtrent de wildste geruchten. Stoottroepen stormen aan, je kan maar beter je vuilnis binnenhouden, enfin het wordt een KRUUDTS gebeuren

Soit. We zien wel. Het gaat hier dan ook om de onvoorspelbaar meteorieke inslag van de

VRIJE LYRIEK!!!

Café’s dat weet u, daar kan je gratis in. Je mag ons natuurlijk steeds een pint betalen.

Categorieën
Links - publicaties

dv op The New Post-Literate

gallery-post-literate

Asemic signs from Dirk Vekemans heeft enkele grafische bestanden van mij.

The New Post-Literate verzamelt al enige tijd soortgelijk ‘asemisch’ materiaal: dingen die er wel uitzien alsof ze tekens zijn of geschrift, maar daar enkel de grafisch-formele kenmerken van hebben.

Als groot bewonderaar van het werk van mensen als  Christian Dotremont kunnen we natuurlijk niet nalaten om te helpen die traditie verder te zetten…

Michael Jacobson verzamelt de bijdragen daar, het is al een mooie getuigenis geworden van hoe heel veel dichters het grensgebied met het grafische exploreren, of hoe het schrift inspiratie wordt voor voornamelijk grafisch ingestelde talenten.

Social Fiction heeft ook aandacht voor ‘Asemic writing’ en binnen onze Outsiders ning-ring is er natuurlijk de subgroep Asemic Writing waar rond het fenomeen gediscussieerd wordt

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken opiniestukken

Interview Ramonet

Om een nieuw sociaal economisch project te lanceren, heb je ook media nodig die buiten het huidig denkkader durven kijken. Maar dat doet de mainstream media niet.

RAMOMET: “De media is een tussenschakel tussen de samenleving en de krachten die de samenleving sturen. Als die tussenschakel scheef zit, raakt de samenleving gedesoriënteerd. Het discours van de dominante media is er niet om het bewustzijn van de mensen aan te wakkeren, maar om de mensen vertrouwen te geven in de huidige gang van zaken. De manier waarop de heersende media de samenleving manipuleert is een vorm van sociale controle.”

Misschien dat daarom steeds meer mensen afhaken en hun informatie elders halen.

RAMONET: “De mediacrisis is een feit. Dat komt door de opkomst van internet en alternatieve media, waarvan Indymedia één van de meeste representatieve is. Er zijn nieuwe manieren bijgekomen om zich uit te drukken zoals fora, blogs en vrije media. En in landen waar de meerderheid geen toegang heeft tot het internet zijn gemeenschapsradio’s in zwang. En nu, met de economische crisis, heeft de media er een probleem bij, omdat de inkomsten van publiciteit afnemen. Aangezien de dominante media leven van de publiciteit, zijn ze enorm verzwakt. Daarom denk ik dat er zich nu een buitenkans aandient om vooruitgang te maken op vlak van media.

mijn nadruk, lees de rest op Indymedia : http://indymedia.be/nl/node/31659

Categorieën
Links - publicaties

Kregting online

kregtingblog

Een boeiende aanwinst voor de groeiende online schrijfgemeenschap is ongetwijfeld Marc Kregting, enerzijds met een ‘Kregtingarchief’,  zie  http://kregtingarchief.blogspot.com/, maar nu ook met een stek voor lopend werk, zoets in rijping zeg maar, dat u toch al uit deze pot  kan schrapen, op voorwaarde dat u zich be(ge)rig blijft gedragen, uiteraard: De honingpot op  http://dehoningpot.blogspot.com/

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Collapse V: The Copernican Imperative

collapse5

www.urbanomic.com

Categorieën
Links - publicaties

Overeenkomst

Joseph F. Keppler is een beeldhouwer uit Seattle die meestal met staal werkt.

Dat staat achterin de nieuwe uitgave ‘”Correspondance” van E-ratio Editions, gerund door KESSELPOET Gregory Vincent St. Thomasino. Meer weet ik over Joseph Keppler  ook niet, maar die pdf vind ik  wel erg geslaagd. Het is louter digitaal werk, een soort digitale, nogal efemere, visueel-poetische neerslag van indrukken van collega-kunstenaars.

Grote namen uit de wereld van het beeld zijn dat, en dan speelt ie wel erg op veilig denk je. Vaak zie je de clichés die omtrent die namen de ronde doen wel zichtbaar opdoemen, maar het feit dat ze in serie staan, en vooral dat ze een eendere ‘bewerking’ door Keppler hebben ondergaan, maakt de hele onderneming toch weer interessant. Want naast de gemeenplaatsen hebben ze nu ook Keppler’s verwerking gemeen, en dat is toch wel een toegevoegde waarde.

Hier als voorbeeld Keppler’s digitale indruk van Joseph Beuys, de illustere naambezorger van ViLT:

keppler

Ontdek verder  Keppler’s digitale neerslag van Ad Reinhardt / Agnes Martin / Andrea Mantegna / Andy Warhol / Anonymous / Auguste Rodin / Barnett Newman / Claude Monet / Constantin Brancusi / Cy Twombly / Ellsworth Kelly + Gerhard Richter / Gene Davis / Georg Baselitz  / Gustave Courbet / Jackson Pollock / Jeff Koons / Jenny Holzer / Joseph Beuys / Kasimir Malevitch /Katsushika Hokusai / Kurt Schwitters / Marcel Duchamp / Mark Rothko / Pablo Picasso  / Pierre Auguste Renoir  /Piet Mondrian  / Richard Prince  / Richard Serra / Robert Ryman / Sophie Calle / Thomas Struth / Vincent VanGogh / Xu Bing / Yves Klein in zijn Correspondance

Categorieën
Links - publicaties

Streven

streven_februari_2009

In het februarinummer van het cultureel maatschappelijk maandblad  Streven,
waar weerom een prachtig batikwerk van Ada Van Horebeke op de cover prijkt ,
onder meer dit artikeltje van uw dienaar:

Op een spiegel van code. Het avontuur van Nederlandstalige poëzie op internet

.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

ShiftSpace

zie ook de infosessies op het Artefact Festival en de ééndagse workshop bij IMAL, zie http://www.artefact-festival.be/2009/099_lezingen_en.php?id=005

ShiftSpace werkt voorlopig  alleen op Firefox.

Het brengt echt wel een zeer  handige en communicatief interessante laag aan bovenop de data die je oproept op internet. Je kan subversieve commentaar geven op ‘officiële’ pagina’s, grapjes plaatsen op plekken waar je weet dat je kennissen ook wel komen kijken, maar vooral ook nuttige notieties nemen, teksten online onderling bespreken. Voor de onderzoeker toont het zich vooral nuttig daar waar je zelf niks meer kan wijzigen aan dingen die online staan, maar waarvan je het finale karakter toch minstens in twijfel wil trekken én voor het verwijzen naar online beschikbare data op een doorzichtige en bewerkbare manier.

In de optiek van (h)activisme functioneert het duivels goed als ‘vluchtlijn’, een opening naar de vrije ruimte daar waar centraliserende tendenzen de vrije loop van informatie in de weg staan.

Volgens mij is dit een erg belangrijke evolutie, de eerste stap naar een daadwerkelijke uitbouw van de virtuele ruimte als virtuele ruimte, ik bedoel dat het de potentie gebruikt zoals die is, als zodanig,  en niet op een voor de hand liggende maar misleidend metaforische manier van  simulatieomgevingen zoals Second Life, die de informatieve energie (harde dollars die  naar meer urgente zaken hadden kunnen gaan!)  laten leeglopen in een wildgroei van oneigenlijk gebruik.

Virtualiteit als proces  (of machine –  in de informatisering) veronderstelt abstractie,  je verliest alleen maar tijd als je die primaire abstractie niet zichzelf laat zijn.

ShiftSpace installeren doe je als volgt:

 1. Installeer Firefox

  Download en installeer Firefox en kom terug  voor step 2
 2. Installeer Greasemonkey

  Installeer de uitbreiding, herstart Firefox en kom terug naarhier

  De Greasemonkey Firefox plugin  is een uitbreiding van Firefox waarmee je gebruiker-scripts kan laten lopen die de inhoud van de bestanden die je raadpleegt met je browser kunnen verschrijven. Het laat toe Javascripts te hebben lopen, en één daarvan is ShiftSpace

 3. Installeer The ShiftSpace Userscript

  Klik op install, refresh het bestand en je bent klaar


Of bekijk en doe het allemaal  in het Engels bij ShiftSpace.org zelf

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Geert Lovink’s agenda voor 2009

– gepost op de Empyre list  – http://www.subtle.net/empyre

Geert Lovink

Seven Resolutions for 2009

1. Radical makeover of Indymedia into an irresistible network of
networks, aimed to link local initiatives, worldwide, that aim to
bring down corporate capitalism. In order to do this Indymedia needs
to go beyond the (alternative) news paradigm. This is the time to do
it. If not now, when? The debate should be about the possible
adaptation, or perhaps transcendence (think negative dialectics) of
the social networking approach. Is it enough if we all start to
twitter? Perhaps not. A lot of the online conversations at the moment
circle around these topics. There is a real momentum building up
here, and that’s exciting.

2. Renaissance of theory, radical texts
that appeal to young people
and help them to dream again, aimed to develop critical concepts,
cool memes and audio-visual whispers that can feed the collective
imagination with new, powerful ideas that are capable to move people
into action. Theory, in this context, means speculative philosophies,
not academic writing or hermetic bible texts, aimed to exclude
outsiders and those with the wrong belief system. Overcoming
political correctness in the way that beats populism would be the way
to go.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Buschot, begot

In het kader van Gedichtendag wordt er elk jaar toch tenminste 1 goed ding gedaan. Op Parlandoooh verenigt Tine Moniek! een selectie Vlaamsche dichters in een leuk initiatief. Dit jaar was haar opdracht: doe ’s iets met de  stad, dorp, gemeente van uw jeugd.

Vaart allen door de kracht van uw geest alleen, en een simpele muisklik, naar http://www.dichtersdesvaderlands.be/

dideva1

Voor mijn zus en mij leek het vanzelfsprekend dat dan maar samen te toen, het resultaat is een drietal ‘Booischotse gezangen’, want daar komen wij vandaan.

Merci Moniek!
Merci Joost!
Merci Booischot!

A ja: een slats is Buschots voor ‘dweil’ , de rest zal wel begrijpelijk zijn, of niet, maar lig er dan ook niet wakker van.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Dighter, Lammers en Delmotte

De nieuwe DIGTHER , de eerste dit jaar, viel vanochtend in de  bus.
Het is een bijzonder rijk nummer met sterke gedichten van Erwin Vogelezang, bruut proza van Didi de Paris, een voorstelling van het Dichterscollectief Balein met werk van Allewaert, Aelberts, Elst, Rogiest ,  een enthousiaste recensie van Delmotte van de nieuwe Jooris, een heel erg grappig maar tegelijk snijdend fictief interview van mijn zus met een ‘Belegger in woorden’ en nog veel meer waar ik nog niet aan toegekomen ben.

Je bent al abonnee van DIGTHER voor 12,40 euro per jaar ( België) of 18 euro voor Nederland. Overmaken op 001-4010690-10 (België) of BIC GEBABEBB / IBAN BE41 0014 0106 9010 vanuit het buitenland met vermelding jaargang ‘DIGTHER ‘ .

Waar ik al wel aan toe was gekomen zijn de schitterende gedichten die Alain Delmotte schreef bij de tekeningen van Ine Lammers. Daarvan staan er een viertal in Dighter ook, plus wat afdrukken van tekeningen, maar men heeft daar niet een budget om die tot hun recht te kunnen laten komen. In de portfolio  die beiden via Gallerie Link onlangs op de markt brachten, ‘Existential Figures’, is dat wel mooi gelukt, en daar is het dan ook volop genieten. Daar houden de eenvoudige taal van Delmotte’s ingetogen poëzie de beelden van Lammers vast tot ze echt beginnen werken, en van de weeromstuit de woorden een nieuwe grond geven van waaruit zij de lezer/kijker verder openleggen, rust geven, de kans om te kijken en al kijkend de eigen adem te herontdekken. Die bundel is voor mij dan ook letterlijk een verademing, ik beveel hem dan ook  ten zeerste aan, maar ik moet eigenlijk eerst ’s horen of ie nog te krijgen is.

Dat kon alleszins via Alain zelf, zie http://vilt.wordpress.com/2008/11/27/voorstander-zijn/

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Immortal Memory

Cis Van Nijverseel (fotografie)  – Lisa Gerrard(muziek)

Categorieën
Links - publicaties

Nico VASSILAKIS

Categorieën
Grafiek KLEBNIKOV CARNAVAL Links - publicaties

Nico Vassilakis en de perdotheek

Nico Vassilakis maakt concrete poëzie video’s en zijn boek ‘Text Loses Time” heeft een omschrijving die het vertalen waard is.

Text Loses Time intends to present both verbal and visual poetries as equal. Though notions of poetics have shifted and swerved, what has stayed solid throughout is that the alphabet, the word – however arranged – contains, within it, dual significance. First, the proto-historic role of the visual conveyance of represented fact. Second, the overriding desire of human utterance to substantiate existence. In conjoining these two models this book hopes to form a third, blurred value. Thought and experience are factors that accrue, while staring and writing help resolve and conclude. As you stare at text you notice the visual aspects of letters. As one stares further, meaning loses its hierarchy and words discorporate and the alphabet itself begins to surface. Shapes, spatial relations and visual associations emerge as one delves further.”

De vertaling is voor Straks , als ik Tijd heb.
Dat boekje, ‘Text Loses Time” van Nico Vassilakis, zou ik heel graag hebben, zodanig dat ik daar kan door bladeren, er indrukken van opdoen, en het vervolgens, na een publieke perditiekeuring in de KLEBNIKOFFER deponeren.

De KLEBNIKOFFER is een zopas geïnitieerde perdotheek.

Mijn voor het overige geheel fictieve Budget voor Collegiale Ondersteuning en OnderzoeksOnkosten (BCOOO) zit er voor deze maand op (voor heel het jaar al eigenlijk maar als Belg weet ik van Wanten).

Vandaar deze oproep, ook al als Exemplarisch Participatief Gedrag (EPG). Gezien de dingen zoals zij zijn lijkt het ons immers gepast om ruilhandel als dit aan te moedigen, zeker in de structureel ondersteunde zin die wij uitbouwen as we speak:

– hij of zij die in een milde bui mij een (betaald) exemplaar van Nico Vassilakis “Text Loses Time” laat toesturen (11,82 euro plus verzendkosten) op onderstaand adres, krijgt van mij prompt twee pastel-probeersels op A3 formaat cadeau (zie afbeeldingen). (stuur effie een mail naar dirk _at_ vilt punt net, de eerste mailer heeft PRIJS.

tlt001 tlt002
deze twee A3 pastels zijn de uwe als u mij dat boekje van Nico Vassilakis bezorgt

Ja, ik weet het, ze zijn van iets mindere kwaliteit dan de L!NT-designs, maar toch: ze zouden ook in de nieuwe perdotheek niet misstaan.  Bovendien financiert u hiermede een professionele perditiekeuring van dat werk door een Kathedraals Auteur in Functie.

adres (geldt meteen als voorlopig deponeringsadres voor alle materialen die u, in uw onbeschrijflijke gulheid,  aan dergelijke peritiekeuring wilt laten onderwerpen):

KLEBNIKOFFER
Elfnovemberlaan 52
3010 Kessel-Lo
Belgium

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

dv in DBΗ # 101

Literatuur via internet: naar een praktijk van het procedurale schrijven

Internet wordt in ons taalgebied nog niet erkend als een natuurlijke omgeving voor het uitoefenen van een literaire praktijk. Een belangrijke drempel is voor velen het technische aspect dat in de internetomgeving lijkt te overheersen. Deze afkeer van techniek berust meestal op een gedeeltelijke verbloeming of zelfs een volledige ontkenning van de reële praktijk van alle literaire activiteit. Perceptie is alles, zo luidt het modewoord. Maar laten we hier even de mode voor wat ze is om te trachten via een positieve en verruimende beweging een poort te openen naar wat uiteindelijk toch een enorme potentie is. Misschien is het wel zo dat literatuur en technologie altijd al natuurlijke bondgenoten geweest blijken te zijn.

Lees verder in De Brakke Hond #101

Dirk Vekemans in een tekst die veel te lang is om van je scherm te lezen, maar volhardend in den  Boze, in nummer 101 van De Brakke Hond, vanaf vandaag of was het gisteren al, totalement dénudé, van elk papieren kantje gestript, untsoweiter, zelfs …

Een beetje raar  dat nu plots  wel alles in één keer op het net gedeponeerd wordt, maar soit.

D’r staat overigens ook nog een afdalend naaktje van mij in, tussen de gedichtjes in dat nummer, maar die gedichtjes die kon & kan je op via de categorie Het Brakke Verslog op de Hondse Blog al opsnorren.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

jaaroverzicht 2008

2008

back up van bijna alle tekeningen uit 2008 die hier of elders al te zien waren
op een Flickr account

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

het winterzonnetje uit de oogjes der kinderen bombarderen

runran_playground1

R3/\/\1X\/\/0RX is een remix blog gerund door  mijn nieuw gezichtenboekvriendje Randy Adams waar diverse media-savvy mensen ter vergroting van eigen en andermans kunnen een grote verscheidenheid van uit verband gerukte materialen in  diverse codeformaten door elkaar halen en weer bij elkaar passen.

De deelnemers doen dat anoniem, maar echt belangenvrij kan je dat niet noemen want iedereen wordt er beter van.

Het resultaat van een remix leent zich overigens uitstekend tot een nieuwe remix. En het is ’s wat anders dan machteloos toekijken bij de deprimerende taferelen die onze lieftallige medemensen dagelijks voor ons bereiden op de commerciëel geëploiteerde nieuwskanalen, alwaar de arme overstresste editeuren zich elke dag uit de naad werken om het allemaal  zo gezegd en getoond te krijgen dat niets  ervan u  bij de ontvangst van uw dagelijkse portie  shopincentives zou kunnen  storen.

Enjoy, want u bent het waard.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

nieuwe connotaties voor doordrukken, drukte & afdruk

Het literaire platform KRAAI doet volgende oproep:

dode lettertjes?

Over het einde van het papieren boek en wat daarna komt.

Villanella & Meulenhoff-Manteau willen samen een verzamelbundel uitbrengen van 15 debutanten uit Vlaanderen. De laatste 15 debutanten die ertoe doen alvorens het papieren boek definitief verdwijnt.

Ben jij bezig met het schrijven van proza, poëzie of korte verhalen?
Voel jij je geroepen om de literatuur overbodig te maken?
Overtuig ons dan van je kunnen en stuur je werk in!

Villanella en uitgeverij Meulenhoff-Manteau selecteren 15 auteurs.
Deze worden met hun werk opgenomen in de publicatie ‘Print is dead’ die verschijnt per 1 oktober 2009. In aanloop daarvan verschijnt er een blog en trekken we het gesprek op gang in de media. Nadien volgen er ook nog podiumkansen op o.a. De Nachten.

Interesse?
Insturen doe je voor 15 januari 2009:
Villanella vzw, Verviersstraat 15, 2000 Antwerpen of via amelie@villanella.be

Proza: tussen 1000 en 4000 woorden
Poëzie: max. 10 gedichten

Nog vragen of verzuchtingen? Bel 03/260 96 12 of mail amelie@villanella.be

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Kill Billy

inghels_billyHoogst aangenaam om volgen zijn de allengs verhevigende activiteiten van onze schavuit Maarten Inghels. Hier is tenminste iemand die goed begrepen heeft dat het internet naast een voortreffelijk distributiemiddel van leesbare teksten ook een onuitputtelijke bron is voor literaire experimenten allerlei.

Zo heeft hij nu een doorklikverhaal in afleveringen bedacht waarbij het hoofdpersonage telkens op een andere manier aan z’n eind komt (niemand gaat het geloven maar vreemd genoeg zag ik dat gisteren pas, nadat ik al  twee levels van mijn rather nerdy en plutot macaber wegens nogal  suicidaal spel ‘get a life!’ hieronder gedeponeerd had – ik zal het ogenblik maar markeren hier want we gaan daar later nog op moeten terugkomen: mensen met grotendeels dezelfde input doen nu eenmaal op sommige momenten spontaan en totaal ‘onafhankelijk’van elkaar gelijkaardige dingen, dus , mark my word: aanschouw het verschijnsel van de Subtiele Versmelting der Individualiteiten onder Gelijkaardige Netspanning).

Billy heet dat hoofdpersonage en hij is ondertussen al drie keer deskundig om zeep geholpen door zijn auteur. Niks bijzonders? Wel, Maarten verzon de bijkomende aardigheid dat het niet zomaar doorklikverhalen zijn (iets wat men een decennium geleden met massaal veel doctoraatsthesissen tot gevolg tot het monsterlijke fenomeen  hypertext-literatuur belabelde), zijn doorklikverhaal klikt door naar Google Maps alwaar hij daartoe een billy data-laag heeft aangemaakt, dus overal plok plok poink vlaggetjes met leuke icoontje neergepoot en daar koppie-koppie plak de verhaaltekst bij, want daar speelt het verhaal zich ook af.

Simpel maar glanzend van de brillantine & je moet het maar doen, ook. En passant toont Inghels zich ook weer als beginnend maar duidelijk getalenteerd prozaschrijver , maar wat hij vooral bewijst is dat een goeie  literator dezer dagen gewoon moet doen wat goeie literatoren altijd gedaan hebben: schrijven, schrijven, schrijven, schrijven en dan liefst volop gebruik makend van alles en iedereen, want zo herkennen zijn lezers ook hun wereld in zijn schriftuur.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken opiniestukken

end of the world as we know it, part 8462

dbh101 Het nieuwe papieren nummer van DBH, nr 101, is uit en bevat een dossier over poëzie en internet. Daarin ook een gedichtje en een beschouwend stukje van uw dienaar.

De bijdragen komen druppelsgewijze ook online, zo verzekerd men mij.
Fijn want zo krijgt iedereen de kans om deze bijdragen te bediscussiëren. Dat kan nog interessant worden.

Op de Contrabas merkt Adriaan Krabbendam bij een eerste bericht al op dat er nergens in het dossier iets te lezen staat over het feit dat het internet zoals we dat nu kennen misschien maar een kort leven beschoren is. Da’s een interessante opmerking, ik dacht daar al meteen wat in de tekstgleufjes van Breukers en co te murwen, maar wederom lukte het mij niet, waarschijnlijk wegens aangeboden tekst voor dergelijke gleufjes van onaanvaardbare lengte.

Adriaan heeft  een punt. Het zou m.i. inderdaad nogal dwaas zijn om te veronderstellen dat de toestand die we nu kennen langer aanhoudt dan de vorige stadia. Een als dusdanig herkenbaar ‘stadium’ heeft op internet totnogtoe nooit langer dan twee jaar geduurd.

Des te meer is het nodig om de middelen die we nu veelal gratis ter beschikking hebben met beiden handen aan te grijpen en de aldus ontstane ruimte proberen te consolideren. Voor een eventuele consolidatie heeft iedereen iedereen nodig, want het, euh, grote publiek zal allicht andere zorgen hebben.

De meeste prognoses wijzen inderdaad op een toenemende commerciële druk, meer inmenging van controlerende instanties, minder vrijheid, meer opgedrongen eenvormigheid. Zonder maatregelen is de blogcultuur zoals we die nu kennen dan misschien ten dode opgeschreven, en dat kan heel snel gaan.

Dat soort doemscenario’s moge bekend klinken want het heeft het internet al begeleidt van bij den beginne. Met langs de andere kant transhumane gezangen om de nakende gelukzaligheid. De waarheid hangt daar echter niet tussenin opgespannen als een gulden middenweg, de waarheid is een barst die onbeheersbaar en uiterst grillig voortloopt door een veld van onvoorziene omstandigheden.

Onrustwekkend is het allemaal wel en een goeie scheut pessimisme kan nuttig zijn bij het aanbevelen van de maatregelen die zich nu opdringen, maar om zover te komen moet je eerst al een brede discussie daarover hebben.

Veel van wat aangekondigd wordt, heeft dan eerder iets van een toren van paal en touw op de rug van een molog die naar de afgrond stormt. Iets meer begrip van die molog zou misschien kunnen leiden naar beter doordachte maatregelen. En iets minder onderling gekrakeel kan ook wel, niet? Als iedereen het zo moeilijk heeft om tot beslissingen te komen, en als het enigszins kan, dan  mag het toch ook simpel, niet?

Bloemlezingen, bijvoorbeeld,  dienen om een literair veld te ontsluiten voor mensen die daar anders niet mee in contact zouden komen. Die bloemlezing van Van Bastelaere en co  is een goeie bloemlezing want ze doet wat ze middels haar verantwoording zegt dat ze gaat doen. Verder moet of kan je daar toch niet zitten over kibbelen? Dan zet je toch alleen maar in een kwaad daglicht wat je net wou gaan promoten?

(In de uitloop van dat gekibbel volgen er dan toch, uiteindelijk,  dwaze uitspraken. Zo vraag ik mij af wat je je moet voorstellen bij iets als een internetdichter. Een  soort robot met een diepe doorrookte stem die begint verzen te declameren uit de DBNL als je haar op internet aansluit? Een interactieve Wim Helzen opblaaspop die je cadeau krijgt bij je Telenet-aansluiting? Iets state-of-the-art dat Lernout & Hauspie nog in de pipeline zitten hadden?  Zou dat dan ook wireless werken? )

Verder  heeft het weinig zin om over de dreigende ondergang van een bestaande mogelijkheid te beginnen in wat mij bedoeld lijkt als een informatief dossier op een moment dat veel spelers in het literaire spel pas beginnen te beseffen wat er eigenlijk aan de hand is en welke opties er zijn.

Een beetje schrik dat mag nu stilaan wel, dat kon blijkbaar ook alleen op een moment dat men het echt begint te voelen. Maar aan een verlammende angst en de paniekmaatregelen die daar ongetwijfeld op volgen, hebben we ook niet veel.

Schrijfselhistoriek:

 • 4 januari, 2009 @ 21:53
 • 4 januari, 2009 @ 20:19
 • 4 januari 2009 @ 11:17
 • 3 januari, 2009 @ 23:25
 • 3 januari, 2009 @ 23:03
 • 3 januari, 2009 @ 23:00
 • 3 januari, 2009 @ 22:56
 • 3 januari, 2009 @ 22:54
Categorieën
Kathedraalse Leer Links - publicaties Lopende zaken

Klasse(n) op Kraai

3 Gedichten uit Vlak 8 van Het Pad van de Wenende Nacht kan je nu ook lezen via het nog naar verse stylesheets geurende Kraai. Het betreft twee van de zgn Klassen, ik probeer daarmee te verwijzen naar mijn begrip van poëtische code, een begrip dat overigens niks met duelerende Russische dichters te maken heeft. En ja, ik ben er nogal trots op, ook, op die gedichtjes.

Ondertussen wordt helaas met de dag de malaise in de Letteren duidelijker. Auteurs dumpen hun voor de  redactie  van een tijdschrift moeilijk verteerbare  recensie met een misschien toch wat onnodig aplomb bij de redactie van De Contrabas, alwaar men nog steeds, samen met zowat elke Kandidaat Dichter des Dinges,  worstelt met het geroep om een Grote Literaire Site, een oud maar schijnbaar  onuitroeibaar virus dat tegenwoordig de vorm aanneemt van een Degelijk Poëzietijdschrift op Internet.

Ik heb vanmorgen mijn vrouw ook proberen uit te leggen dat spreken over een tijdschrift op internet misschien niet zo erg aangewezen is, omdat heel het ding eigenlijk een gigantische database is waarvan de meest recente invoer het meest zichtbare deel is (middels blogs  zoals De Contrabas of Kraai of De Brakke Hond Blogt of jouw blog), maar waarvan de rest, dus alles ouder dan een dag of twee, drie eigenlijk een gelijke status heeft omdat het informatiepakketten zijn die je enkel  middels zoekacties uit die database kan extraheren ( via Google bijvoorbeeld).

Mijn vrouw is veel slimmer dan ik, dus ik moet mij meestal met veel schema’s enzo staande houden in de discussie, hetgeen vanochtend tot volgende, fraaie,  euh, grafische uitdraai van onze discussie leidde:

hetinternetalsdatabase

Mooi, toch?

Enfin, soit. Ik heb het na verloop van tijd maar opgegeven,hoewel ik ervan overtuigd blijf dat iedereen veel beter zou gediend zijn met een participatorisch model waarbij de redactie niet zoals voorheen, ter exploitatie van een culturele productie,  tijdsgebonden en op basis van passieve selectie gebeurt, maar waar die redactie  een actief selectiebeleid  is die vanuit een verbondenheid met het eigen karakter van de oprichting ( een voortdurend gebeuren dus)  een permanent autonome toegangsweg ofte ongebonden ontsluitings- en communicatiepoort vormt.

Zodat we de geboorte van het Literaire allemaal kunnen meemaken. In situ. Als het Ware. Telkens weer.

Kraai lijkt daar al wat meer op dan De Contrabas, (dat fungeert  voornamelijk als een erg verdienstelijke  berichtgevingspoort), maar het is toch weer niet helemaal dat, evenmin overigens als mijn eigen experiment met POETRY KESSEL-LO POEZIE. Wat er alleszins, maar dan  toch weer geheel anders,  want niet strikt tot internet beperkt, op gaat lijken is een iets waar ik samen met enkele andere wakkere burgers uit  het Hoge Noorden, het Diepe Zuiden en het brede want meertalige Vlaamse aan het werken ben.

Daarover bewaar ik zelfs tegenover mijn vrouw de grootste geheimhouding, en toch weet zij er al iets van, want op één of andere manier slagen wij mannen er toch nooit echt in iets geheel geheim te houden.

Dedju, nu heb ik weeral teveel gezegd.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Steegmans online

Sinds dat k*twijf  mij verlaten heeft
dwaal ik ‘ier rond als een hond
het is aan het einde van d’Eenzaamheidssteeg
mijn Schip liep  hier aan de Grond

untsoweiter…
Om één of andere reden moest ik plots aan Heartbreak Hotel van de King denken toen ik van Richard een mailtje kreeg en zijn nieuwe blog kon bewonderen. Ik werd daar plots ook vrolijk van, alle kerstgedoe ten spijt.

Soit & don’t ask. Oude rot (van poëzie op internet) en achtenswaardige collega Richard Steegmans heeft een nieuwe blog rond poëzie en Rock & Roll:

Taal aan weerszijden van het instrument

poëzie, rock, pop, blues, soul, country, americana

Categorieën
Kathedraalse Leer Links - publicaties Lopende zaken

dv op de radio

radio

Clifford Duffy zwaait!

Op mijn engelstalige ‘Kathedraal’-blog op http://nkdee.blogspot.com ben ik in de aanloop naar het nieuwe jaar, in alle rust van het stille vijvertje daar,  een nieuwe beweging begonnen in de Kathedraalse Leer, de eeuwige spiraal van de kathedraalse bouwkundige bespiegelingen. Mijn werf vereist nu eenmaal een simultaan uit te bouwen bouwkunde, en aangezien je dat soort theorie bij gebrek aan eigentalige houdertjes  aan internationaal gedachtengoed dient vast te knopen, doe ik dat maar meteen in het Engels.

Het eerste zootje schrijfsel gaat er al stevig tegenaan, ik maak mij daar bv. op programmatische en volstrekt ongenuanceerde  wijze in twee paragfraafjes af van het mormel Badiou en trek vrolijk verder de weidse horizonten van de wilde theorie tegemoet. Amusement verzekerd!

Iemand die de start daarvan alvast kon appreciëren is mijn overzeese virtuele vriend Clifford Duffy.
Duffy is een onweerstaanbare creatieve kracht in het toch ook erg  nauwe kringetje van de creatieve schrijverij op  internet, hij laat zich de eigen gestoordheid prettig welgevallen en stoort zich niet aan het ongehoorde in het discours van anderen.

In verband met Artaud kan je moeilijk van traditievorming spreken,  omdat de intensiteit van Artaud’s articulatie elke orde omvergooit. Maar de bewegingen van Clifford Duffy juichen een dergelijke intensiteit toe, daar waar anderen, inclusief het bange hartje van uw dienaar, er zich hoogstens  middels een lemen muur van intellectuele reserves pogen een kijk op te verwerven, of, in de mate van het verdraagbare, een tochtgat naartoe openlaten zodat zij  het onvermijdelijke rot in de eigen gedachten er kunnen aan luchten.

Clifford Duffy staat al jaren, enkel gesteund door het gewicht van de eigen vergankelijkheid,  te leunen tegen het verschroeiende van die solaire winden, en heeft aldus ettelijke onrustwekkende,  half-gestoorde, geniale en minder geniale talenten de kans gegeven om in een tolerant klimaat de nodige rust te vinden die hen kan inspireren om verder te trekken, het onherroepelijke eigen  falen met hernieuwde moed tegemoet.

Op zijn lijst van blogs die de mijne in aantal overtreft, staat zo ook het internet-instituut TaKinG thE BriM_ TooK thE BrOoM_ waar tot voor kort de flux-beweging, het neo-dadaïsme, het post-(porno-)lettrisme, de tragische zang van het immanente schoonheidsstreven en het gedachtengoed van Gilles Deleuze elkaar ontmoeten in een dagelijks feest van de creativiteit, belangeloos gehouden voor en door een keure aan literaire, grafische en anderssoortige talenten.

Helaas blijkt daar nu weer enige verenging op te treden, je hebt dat zo soms met dit soort toestanden. Misschien lost het wat op als we met z’n allen ’s terugzwaaien, want ( je merkt dat ik nog van de Nonkel Bob generatie ben) ik denk dat onze vriend Clifford zich wat eenzaam voelt…

Zwaai terug!

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

allo?

2 stuks vinyl met internationale sonoriteiten die net niet onder de kerstboom kunnen
batterie_faible: 2 stuks vinyl met internationale sonoriteiten die net niet onder de kerstboom kunnen

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

je suis des paumes putain

………………………………>>>>>>>>>>>>>>>>>>
http://unvidation.blogspot.com/

bp3

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Eerste tekening van Claus duikt ook op

maanridder

Na het allereerste gedicht van Hugo Claus is nu ook het eerste beeldende werk van de overleden meester opgedoken. Kenners dichten het werk reeds een cruciale plaats toe in het grafische oeuvre van de dichter, dat weliswaar minder bekend is dan zijn literaire werk, maar minstens even omvangrijk.

De tekening is slechts een visitekaartje groot. Volgens Muriel Spinaert (‘Murielleke’, het derde lief van Claus op het tweede middelbaar) stelt het een ‘Maanridder die de ondergaande zon te hulp schiet’  voor, gezeten op zijn ‘Literair systeem’.

Door de geringe omvang van de afbeelding valt jammer genoeg niet uit te maken of het het Nederlandsche dan wel het Vlaamsche Literair Systeem betreft.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Empyre over ‘Pharmakon’

Terwijl ik hier maar met vijvertjesboutades sta te zwieren, worden achter mij om de bronnen van de Nijl  gemapt en gelinkt:

Het invloedrijke discussiepanel Empyre – A soft-skinned space heeft het dezer dagen onder de hoede van (mijn facebook vriendje*) Christina McPhee,  met onder andere Kristen Alvanson (een ander Facebook vriendje van mij*, deelneemster aan het KLEBNIKOV CARNAVAL afgelopen zomer,  samen overigens met de beruchte Reza Negerestani ( óók mijn Facebook-vriendje*, & Kristen’s échte vriendje – auteur van het baanbrekende werk CYCLONOPEDIA, waarvan u nog een bespreking te goed hebt) over hetvolgende ( ik citeer de intro van Christina & de ‘opening post’ van Kristen- gosh, mijn leven stikt van de Christus-meiden ):

In december =empyre= turns to magic, spells, recipes, antidotes, talismans, poisons– in short, ‘pharmakon’.

A library of pharmakons is assembling under the influences of some
artists and writers who’ve been giving me  images and text for a
virtual (and physical) library.  The first launch was at the New York
Art Book Fair last October.  http://www.christinamcphee.net/pharmakon_library/index.html

Please welcome Kristen Alvanson as our first guest– she is writing
from Iran.  We’re having some server issues with COFA (not related to
Iran, just to linking our pages to Sydney)– so in the meantime I ‘m
just forwarding on her opening comment.

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

PIKSEL 08

Pixel08

Via http://giss.tv/dmmdb/piksel08 kan u de gearchiveerde  streams van  PIKSEL 08 bekijken.

PIKSEL is het jaarlijkse festival voor Vrije (Libre) & Open Source audio-visuele software, hardware en, euh, Kunst. Het festival  is aan zijn zesde editie toe en wordt nu (4-7 december 2008) gehouden in Bergen, Noorwegen.

Zie http://piksel.no/ voor alle info

Categorieën
Links - publicaties

Emergency Room


Emergency Room at the PS1 / MOMA  New York

next Emergency Room :

Categorieën
Grafiek L!NT Links - publicaties

LO_2008_010

LO_2008_010

LO_2008_010 – L!NT Ontwerp #10

100wit

L!NT

De ontwerpen komen tot stand in een boekje op zakformaat, in drie fazes:

 • een schets in potlood, gemaakt in het volle leven (programmatie)
 • afwerking met potlood en pastelpotlood op een rustig moment (debuggen)
 • inscannen, upload en presentatie (compilatie)

De ontwerpen zelf zijn te beschouwen als de (afgeschermde) classes van de instantiaties. Instantiaties (uitvoeringen) kunnen in omvang of uiterlijk van de classes erg verschillen, maar de topologische orde zoals weergegeven in het ontwerp blijft dezelfde (als in het ontwerp een torus wordt gesuggereerd, kan die in de instantiatie wel topografisch verschillen (van donut tot autoband), maar het blijft een topologische  torus.

Van gepresenteerd ontwerpen worden ter ondersteuning van mijn creatieve praktijk uitvoeringen (instantiaties) aangemaakt en verkocht in diverse formaten. De uitvoerder is misschien te duiden als (vergeef het ons Régine, wij weten niet beter)  de L!NTworm die de L!NTclass uitvreet in de leegte van het blad en daarbij zijn zwarte sporen nalaat.

Uitvoeringen zijn dus wel blootgesteld aan de wisselvalligheden van de Markt ( de L!NTMarkt was tot voor kort onbestaande, een waar Gat in de markt). Het dv-systeem staat echter garant voor een uiterst verzorgde uitvoering, onafhankelijk van het formaat dat u kiest!

100wit

Uitvoeringen (gesigneerd – pastel op papier – met fixatiespray) zijn verkrijgbaar in drie formaten tegen deze prijzen:

A5——————24,50 € + verzendkosten (Steinbach papier 250g)

A4 —————– 49,50 € + verzendkosten (Steinbach papier 250g)

A3—————–149,50 € + verzendkosten (Clairefontaine papier 180g)

A2—————–299,50 € + verzendkosten (Clairefontaine papier 180g)

Er komt weldra een blog met een regelmatig ge-update overzicht van alle beschikbare ontwerpen.

Bestellen doe je met een mail naar
mijn e-mail adres

100wit

mossel

Deze ondersteuningsactie is een onderzoeksprogramma van het M.O.S.S.E.L– project, een subproces van de Neue Kathedrale des erotischen Elends (2004-heden).

De Neue Kathedrale des erotischen Elends is een her-initiëring (reboot) van een proces van Kurt Schwitters. De NKdeE loopt op het onafhankelijke dv-systeem en is o.a. als net-art project opgenomen in de Rhizome database van net-art objects (sic).

Categorieën
Links - publicaties

Voorstander zijn

tekening van ine lammers

uitnodiging1