Categorieën
LAIS, 449 dizains lyriek

LAIS CLVI

Schrikbarend sluit het lot de schemering

Schrikbarend sluit het lot de schemering
 gans dof en lusteloos het nachtvel in
 en aan het grauw van die ontluistering
 voegt zij nog wreed naar waarheid toe de zin,
 dat alles weerloos sterven moet daarin.
   Er rest ternauwernood herinnering:
 haar beeld verwrongen in zijn woekering.
   Zij wringt zich daarin om en om en vrij
 en scheukt zich los van zijn verbittering.
 Niet zij, maar 't niets, haar nacht komt dichterbij.

invoertekst (2017)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP