Categorieën
journal intime Kathedraalse Leer Proza

journal intime #104

jt104 – oppression tentaculaire d’une espèce de magie civique – DIENAAR

‘Waanzin’ is niet zomaar een woord.
Waanzin is een recursieve functie in de taal en niet alleen omwille van de etymologie van het woord.

Een bewijsvoering daarvan (je kan er evenveel van bedenken als er godsbewijzen bestaan) gaat ongeveer als volgt (ik heb een slechte dag):

als, zoals sommigen beweren, er een god is, een God dus, en, in het licht van zijn Zijn, er een eeuwigdurende Orde van het Woord bestaat, en als dan de woorden van die Orde op elk moment in dienst staan van de waarheid van het Ding die deelachtig is aan de Waarheid Gods, en van de Orde van de Dingen van die Waarheid,

dan en alleen dan is er een onderscheid te maken
tussen de waanzin van Van Gogh en de waanzin van Artaud en de waanzin van de Einstein en de waanzin van Hitler en de waanzin van Jezus en de waanzin van Boeddha en de waanzin van Nietzsche en de waanzin van Koningin Fabiola en de waanzin van Eddy Merckx en de waanzin van Prince en de waanzin van Kahlo en de waanzin van Jodorowsky en de waanzin van Maradonna en de waanzin van Hermans en de waanzin van Job en de waanzin van Churchill en de waanzin van Ghandi en de waanzin van Trump en de waanzin van de Koningen der Belgen Leopold I, II en III en de waanzin van Willem van Swaanenburg en de waanzin van Kuifje en de waanzin van Michelangelo en de waanzin van Freud en de waanzin van Dante en de waanzin van Song en de waanzin van Mohammed en de waanzin van Réquichot en de waanzin van Barthes en de waanzin van William Butler Yeats en de waanzin van Shakira en de waanzin van Nero en de waanzin van Achterberg en de waanzin van Celan en de waanzin van Velimir Chlebnikov en de waanzin van Plato en de waanzin van Lismont en de waanzin van Yeats en de waanzin van Li en de waanzin van Kabila en de waanzin van de waanzin in de waanzin van Lacan en de waanzin van Plath en de waanzin van Reich en de waanzin van Mowgli en de waanzin van Allende en de waanzin van Jelinek en de waanzin van Sun Ra en de waanzin van Newton en de waanzin van William Blake en de waanzin van Pisan en de waanzin van de waanzin in de eeuwig durende waanzin van God, Almachtige Schepper van de Orde der Dingen waaronder ook de geneesheren en de meer dan gemiddeld engelachtige Verpleegsters en uw waanzin en de mijne.

In alle andere gevallen zullen we voor ieder van die gevallen apart en voor onszelf zonder enige betrouwbare hulp of beschikbaar criterium moeten uitmaken wat er al dan niet acceptabel is qua humaan gedrag 1vervang hier best de voorbeelden door uw favoriete of meest verachtte ‘zotten’ uit de geschiedenis, dan werkt het beter.

De facto wordt er enkel voor de laatste twee gevallen, mensen zoals u en ik dus, voortdurend een dwingend en ingrijpend onderscheid gemaakt op louter ideologisch bepaalde grond of op de willekeur van de heersende machten, al dan niet humaan ingericht en gecontroleerd.

Je kan dus beter op je tellen passen als je ten gevolge van intense vreugde of onuitsprekelijk verdriet gekke dingen wil gaan doen.
Het kan iedereen overkomen, en je merkt het pas als het al veel te laat is om er nog wat aan te doen.

Op deze (of soortgelijke) wijze creëert ‘waanzin’ bij mentaal lijdenden voortdurend gedragsbepalende angst om als waanzinnige beoordeeld te worden, waardoor zij hun lijden met behulp van de meest uitzinnige fantasieën willen ontkennen.

Franz Kafka wees daar al op, maar iedereen weet hoe psychisch labiel die wel niet was.

rev.dv@CGR

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

  • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
  • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
  • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
  • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
    • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
    • teken je de geste
  • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d
This website uses the awesome plugin.