Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek

LAIS CLXXVI

Want het had een stem gehoord die avond
die de dag aan eeuwigheid deed klinken.
Niets nieuws was het dat zijn gehoor daar vond
want het hoorde zich in haar weerklinken:
teder strelen dat in hen bezinken
wou en niets nog van hen vragen, stilstand
wou in dagen, een einde hand in hand.
Want het had geboorte zien gebeuren,
witte kern van de immense brand:
liefde die de liefde doet gebeuren.

invoertekst (2013)

LAIS is de geschiedenis van een verwording. Het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. Een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

dv 2019 – asemische lezing van LAIS CLXXVI

Geef een reactie