Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS lyriek

LAIS CLXXV

Haar adem is zijn lucht, haar stem zijn al

Haar adem is zijn lucht, haar stem zijn al
terwijl het niets is en tot hier beperkt.
Haar enkels zijn het reeds bekend als mal
voor het omgevormde niets dat zij merkt:
het voelt zich in de slavernij gesterkt.
Het wil het git dat in zijn handen trilt,
het wil de ziel die ziel in ziel verspilt,
het zal haar als zichzelf in haar beminnen.
Zij is wat elke zanger zingt en wilt:
antwoord op de vraag in al zijn zinnen.

invoertekst (2013)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP