Categorieën
gedicht van de dag LAÏS 0 lyriek

LAIS CVI

Gehaat is het, verdreven naar de grens:

Gehaat is het, verdreven naar de grens:
men wil het weg, en vindt daarbij gehoor
langs beide zijden, want iedere mens
sluit aan bij hen, spreekt monotoon in koor.
Eens dit, nu dat, ’t geheel verbrijzeld spoor
van alles wat men wist, werd enkel dat
de waarheid slechts het naakte leven had.
“Beslist werd het, laat ons ’t nu vergeten!”
Het trekt een pad van rot doorheen de stad:
haten moet men dit vreemde geweten.

invoertekst (2012)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

dv2019 – asemische lezing van LAIS CVI

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.