Categorieën
gedicht van de dag LAÏS lyriek

LAIS CVI

Gehaat is het, verdreven naar de grens:

Gehaat is het, verdreven naar de grens:
men wil het weg, en vindt daarbij gehoor
langs beide zijden, want iedere mens
sluit aan bij hen, spreekt monotoon in koor.
Eens dit, nu dat, ’t geheel verbrijzeld spoor
van alles wat men wist, werd enkel dat
de waarheid slechts het naakte leven had.
“Beslist werd het, laat ons ’t nu vergeten!”
Het trekt een pad van rot doorheen de stad:
haten moet men dit vreemde geweten.

invoertekst (2012)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

dv2019 – asemische lezing van LAIS CVI

Geef een reactie