Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #471

22B8

471 – al vrijende bevrijden wij de ziel

hexagram 58  (duì) – “Openheid”

invoer

Harusmuze #174 – wij beminnen één en dezelfde in velen

commentaar

nergens komt onze verkramptheid in het Zijn, de Dingen en onze nijdige verknochtheid aan het illusoire ‘ik’ zo pijnlijk en schaamtevol bloot te liggen als in onze houding inzake onze seksualiteit. vooral mannen, nog steeds, helaas, maar ook, en evenzeer helaas, steeds meer vrouwen excelleren in het onder mekaar reduceren van onze belangrijkste biologische en spirituele taak als levend wezen, onze voortplanting, en alles wat daarmee verband houdt of geheel los van het biologische als verrijkende ervaring kan worden genoten, tot een ‘prestatie’ van het ik, terwijl zowel het louter sensuele intermenselijke contact, het lijfelijk genieten van elkaar, de tedere intimiteit, als het gehele, hopelijk veelgangige, menu van de copulatie met haar veelsoortige bereidingswijzen, al die pluriforme activiteiten net gekenmerkt zijn door een gedeeltelijk of algeheel verlies van de verstikkende gevangenis van het ego.

onze seksualiteit bevrijdt ons in de sensuele verslingering van het ego met alle grotshit en thuisscenario’s en trauma’s en relatiekweddels en familiedrama’s en politiek en wat-al-niet…

wanneer de mens niet meer strelen kan zonder te willen bezitten, wanneer de hand enkel kan nemen nog, en niet zichzelf aan de ander aanbieden als een kwetsbare bloem, is de mens overgeleverd aan de ergste destructieve nijd die groeit als zwarte netten van tumoren in zijn innerlijke krochten waar ’t gebrek aan liefde nijpt en aan de wildgroei van grauwe wratten op de honger van zijn huid.

onze lichamen, vooral in wijze, onderlinge aanwending in een sfeer van intiem vertrouwen, maar ook in de meest brute solitaire betrachting, vormen de perfecte medicatie voor de waanzin van het Zijn en werken ideaal als tegengif voor de stugge psychose van het ik.

men doet er goed aan, zegt de Harusmuze, om de bevrijdende streling bij zichzelf en de ander te oefenen zodat men de beweging kan overbrengen in het geheel van de lichamelijke en spirituele expressie, van in het meest subtiele gebaar tot in het meest brute talige denken, om zodoende een soort van universele sensualiteit te cultiveren, wèg van de nijdige trekken van het bezit, een liefkozing van het al, een overgave aan de universualiteit van de wereldziel.

geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling 1alle teksten van de NKdeE worden in lussen van herschrijfprogramma’s opgenomen. zo’n revisie/herschrijving noemen we in de Gignomenologie een Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

Noten[+]

Geef een reactie