Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS lyriek

LAIS LXXVIII

“It all goes up in files, flies, files…’
NKdeE 2006

Heel de wereld loopt in taal verloren,
al het leven wemelt dan en zoekt
vergeefs haar plaats, ’t wil zichzelf bekoren,
maar de tijd heeft het ter dood geboekt
en ook dat boekwerk wordt straks opgedoekt.
  Alles van waarde wordt brol. Stroom. Stof. Geeft
zich prijs, verwordt tot een het dat niet leeft.
LAIS neemt het in ’t duister spelende op,
stemt de klank, streelt het licht dat naar haar streeft:
’t lijfje luistert, is, en dan houdt het op.

invoertekst (2012)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

dv 2019 – asemische lezing van LAIS LXXVIII

Geef een reactie