Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS LXXVIII

“It all goes up in files, flies, files…’
NKdeE 2006

Heel de wereld loopt in taal verloren,
al het leven wemelt dan en zoekt
vergeefs haar plaats, ’t wil zichzelf bekoren,
maar de tijd heeft het ter dood geboekt
en ook dat boekwerk wordt straks opgedoekt.
  Alles van waarde wordt brol. Stroom. Stof. Geeft
zich prijs, verwordt tot een het dat niet leeft.
LAIS neemt het in ’t duister spelende op,
stemt de klank, streelt het licht dat naar haar streeft:
’t lijfje luistert, is, en dan houdt het op.

invoertekst (2012)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema: ababbccdcd.

de uitvoer van LAIS is invoer voor een nog op te zetten AI dizain-programma.

dv 2019 – asemische lezing van LAIS LXXVIII

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.