Categorieën
lyriek

LAIS LXXIII

Wij dwalen rond, in het zwart, daar schuilen wij:
nare schaduwen, van gevoel ontdaan.
De tijd viel stil en zonder eind zijn wij
erger dan dood, een wreed, zinloos bestaan,
nergens vandaan, nergens nog heen te gaan.
  Van het al is slechts verdriet gebleven
maar het sterven is ons niet gegeven.
Dolend verplaatsen wij tonen in wind,
lucht is damp, het geheel om het even.
Ouder dan god zijn wij, bang als een kind.

invoertekst (2011)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.