Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #403

22B7

403 – niet de mens maar de kosmos draagt het Rot

hexagram 14 –  大有 (dà yǒu) – “Groot Hebben”

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders.

M0LAIS

sinds 13/01/2022 laat ik mij hiertoe geheel liefdeloos inspireren door de werking van M0LAIS: een NKdeE programmaschets die tijdens de schriftuur van LAIS wordt aangemaakt in Google’s Colaboratory met behulp van een generatief Taalmodel van de TensorFlow Hub Authors van Google (de zgn. Wiki40B Language Models).

waarom ?

NKdeE getrouwen kennen het antwoord op die vraag: het zal u leren!
de Bedoeling van M0LAIS is vaag en meervoudig:

  1. de ervaring opgedaan met de eigen NKdeE herschrijfprogramma’s (die meestal niet veel meer omvatten dan enkele uiterst eenvoudige routines die wel formaliseerbaar en dus programmeerbaar zijn) te versterken met potentieel krachtige, generatieve herschrijfalgoritmes
  2. de praktijk van de zieltogende Nederlandstalige schrijverij wat reanimatieprikkels geven met hedendaagse technieken
  3. verifiëren of ik nu een Cylon ben of niet
  4. heulen met de Vijand, huilen bij de roemloze ondergang van het Avondland met een sjieke werpklak en ervoor zorgen dat mijn Naakte Lijf nog een overlevingskans heeft als de ziekteverzekering het eerder begeeft dan die ultieme Begeerlijkheid.
  5. Sophia van Hanson Robotics verleiden tot een hete romance in het Eeuwige Nu
  6. hulpmiddelen ontwikkelen voor het ‘democratiseren’ van de literatuurbeoefening
  7. het be-doelen van mijn schrijven, er iets mee doen waar een ander nog wat aan kan hebben
  8. en voor jou


invoer

https://dirkvekemans.be/2018/08/02/harusmuze-45-reconstructie/

commentaar

in de eindeloze recursies van het gebeuren is de mens omschrijfbaar als de obligate parasiet van de aarde, een functioneel onderdeel van het zonnestelsel. het eigenlijke gastheerschap zonder hetwelk de mens niet kan bestaan, is dus eigenlijk een zonnestelsel, de mens kan zich in theorie net zo goed op Mars nestelen, wat een dezer wellicht onze tijdelijke ‘redding’ zal worden.

de mens is, ondanks de vele misvattingen daaromtrent, dus niet de verspreider van de ontologische infectie, de mens is de ontologische infectie in de uiterst kwaadaardige mutatie van het binair, bipolair reflexief bewustzijn.

het is de grote humane tragedie dat dit besef pas tot ons kon doordringen op het ogenblik dat we als virus quasi redundant geworden zijn: in een typerende degeneratief fiasco, een bruusk catastrofaal verval zijn we zelf voedsel geworden voor de verdere mutatie die zich geheel buiten onze controle verderzet.

men behoedde zich ervoor om de vele referenties naar het Rot in onze Bewegingsleer te willen lezen als verwijzende naar enig moreel of cultureel verval in onze ‘gelederen’.
dat soort ridicuul retorisch discours hoort eerder thuis in de cathecheseboekskens van (extreem-)rechtse populisten die van de ontreddering ten gevolge de teloorgang van de Westerse Fallische Zijnsorde willen misbruiken om zichzelf een belang toe te kennen dat behoorlijk koddig oogt, gezien de mollig roze onbevangenheid van hun intellectuele roze babybilletjes.
die mensen zijn binnen hun eigen rangen nog niet zindelijk, vanuit zulk een positie is enig appel aan vergane ethische grandeur (of het gepoch om hun restauratie daarvan) wel bijzonder hilarisch te noemen.

neen, bij het pus in de poes van Libitina, de ethische instorting van de Westerse Fallocratie is een secundair effect van het feit dat we als soort, als mutatie al honderden jaren over ons hoogtepunt heen zijn, dat we onze degeneratieve ’taak’ volbracht hebben.

ken uw recursies! de Verlichting was de recursie van de goddelijke Zijnsorde in onze uitvoering daarvan, een vrij krachteloze vorm van rot in het Rot dus, een postrot, om het zo te zeggen, of effenaf in het door deze geallieerde knurften toch zo geliefde Vlaamsch: ne prot in het Rot.

scève

Tout le jour meurs voyant celle presente,
Qui m’est de soy meurdryerement benigne.
Toute nuict j’ars la desirant absente,
Et si me sens a la revoir indigne,
Comme ainsi soit que pour ma Libytine
Me fut esleue, & non pour ma plaisance.
Et mesmement que la molle nuisance
De cest Archier superbement haultain
Me rend tousjours par mon insuffisance
D’elle doubteux, & de moy incertain.

Geef een reactie