Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #403

22B7

403 – niet de mens maar de kosmos draagt het Rot

hexagram 14 –  大有 (dà yǒu) – “Groot Hebben”

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

invoer

https://dirkvekemans.be/2018/08/02/harusmuze-45-reconstructie/

commentaar

in de eindeloze recursies van het gebeuren is de mens omschrijfbaar als de obligate parasiet van de aarde, een functioneel onderdeel van het zonnestelsel. het eigenlijke gastheerschap zonder hetwelk de mens niet kan bestaan, is dus eigenlijk een zonnestelsel, de mens kan zich in theorie net zo goed op Mars nestelen, wat een dezer wellicht onze tijdelijke ‘redding’ zal worden.

de mens is, ondanks de vele misvattingen daaromtrent, dus niet de verspreider van de ontologische infectie, de mens is de ontologische infectie in de uiterst kwaadaardige mutatie van het binair, bipolair reflexief bewustzijn.

het is de grote humane tragedie dat dit besef pas tot ons kon doordringen op het ogenblik dat we als virus quasi redundant geworden zijn: in een typerende degeneratief fiasco, een bruusk catastrofaal verval zijn we zelf voedsel geworden voor de verdere mutatie die zich geheel buiten onze controle verderzet.

men behoedde zich ervoor om de vele referenties naar het Rot in onze Bewegingsleer te willen lezen als verwijzende naar enig moreel of cultureel verval in onze ‘gelederen’.
dat soort ridicuul retorisch discours hoort eerder thuis in de cathecheseboekskens van (extreem-)rechtse populisten die van de ontreddering ten gevolge de teloorgang van de Westerse Fallische Zijnsorde willen misbruiken om zichzelf een belang toe te kennen dat behoorlijk koddig oogt, gezien de mollig roze onbevangenheid van hun intellectuele roze babybilletjes.
die mensen zijn binnen hun eigen rangen nog niet zindelijk, vanuit zulk een positie is enig appel aan vergane ethische grandeur (of het gepoch om hun restauratie daarvan) wel bijzonder hilarisch te noemen.

neen, bij het pus in de poes van Libitina, de ethische instorting van de Westerse Fallocratie is een secundair effect van het feit dat we als soort, als mutatie al honderden jaren over ons hoogtepunt heen zijn, dat we onze degeneratieve ’taak’ volbracht hebben.

ken uw recursies! de Verlichting was de recursie van de goddelijke Zijnsorde in onze uitvoering daarvan, een vrij krachteloze vorm van rot in het Rot dus, een postrot, om het zo te zeggen, of effenaf in het door deze geallieerde knurften toch zo geliefde Vlaamsch: ne prot in het Rot.

scève

Tout le jour meurs voyant celle presente,
Qui m’est de soy meurdryerement benigne.
Toute nuict j’ars la desirant absente,
Et si me sens a la revoir indigne,
Comme ainsi soit que pour ma Libytine
Me fut esleue, & non pour ma plaisance.
Et mesmement que la molle nuisance
De cest Archier superbement haultain
Me rend tousjours par mon insuffisance
D’elle doubteux, & de moy incertain.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.