Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

sweat dreams are made of this

ik en u. wij. wat mij reeds een schijn was in het licht,
brandt mij nu dagelijks het netvlies op. u draait mij om
in mij tot schaamte, weg van u, maar wij beiden
verdoezelen kwijlende een historisch falen

dat ons allen treft. u spreekt maar zonder recht. u
lacht maar in uw lach vertrekt uw angst zich tot een nu
dat u niet durft, niet kan, niet dragen wil. de goden
die u zich massaal in sweatshops bij elkaar laat naaien

dobbelen om wie er nu het grootste dodental zal halen.
er is geen tijd of plaats of plek waar u nog kruipen kan:
dit nu duurt niet, u kan het zijn ervan niet meer betalen.

u spant uw uitspraak strak als loodlijn op het ijle
en denkt daarbij in snelbouwtaal redemptie
op te kunnen bouwen. niet. u en ik: wij moorden.

dv, Bujumbura, Burundi 18/04/2009 

bujuslum
dv 2018 – “bujumbura sloppen” – A5

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.