Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #19

afgesleten rolt het wel de berg af

19 – afgesleten rolt het wel de berg af

hexigram 61中孚 (zhōng fú) –  “Innerlijke Waarheid”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

het is iets. een situatie, een persoon, jij zelf…

hoe complex en hoekig en met zichzelf verveeld en verkrampt het ook vast zit in angsten en behoeftigheden: het slijt af en door het afslijten wordt het rond en ooit komt de dag dat het minste zuchtje het de berg doet afrollen.

niets bestaat, alles is gebeuren, en het gebeuren is een val. als verweer en als troost bij de verschrikkingen van dit universum, hebben wij mensen enkel de rede en de ander. ‘vrijheid’ is er niet. elke vorm van ‘vrijheid’ is een tijdelijke illusie die wij zelf creëren vanuit onze behoeftigheid.

het echte is niet alleen onkenbaar maar vooral ook onleefbaar. het onuitspreekbare wil je niet horen.

maar zelfs in de verzachtende constructies die wij ‘realiteit’ noemen dienen we te beseffen: er is geen ontsnappen aan de ondergang, de mens is op de keper beschouwd zelf een geavanceerd destructieprogramma, een kwaal, een virus, een speerpunt van het Rot. je kan met rot geen rot bestrijden, enkel versnellen, en dat is wat wij voortdurend doen met de nijd en de hebzucht in ons behoeftige handelen.

de rede gebiedt ons tot de ander. de rede gebiedt ons af te zien van zelfzucht en nijd, dat voelen we ook, dat gevoelen is de motor van de Vrije Lyriek.

alles gebeurt hoe dan ook van zelf. hoe pijnlijk het je wil ervaren bepaal je zelf. hoe minder je handelen wil, hoe meer ruimte je hebt voor de ander.
als je ruimte hebt voor de ander kan je de ander die ruimte geven. als je geeft, krijg je zelf meer ruimte.

space is the place (Sun Ra).

geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

scève

Moins ne pourroit & la foy, & l’hommage, 
Que nous lyer a son obeissance: 
Si contre tort, & tout public dommage 
Nous ne vouions le Coeur, & la puissance. 
Donc au Vassal fut grand’ mescongnoissance 
Quand plus, que soy, faingnant sa France aymer, 
Osa en vain, & sans honte s’armer. 
Mais celle part, comme on dit, la greigneur, 
Deceut celuy, qui pour trop s’estimer 
Vint contre soy, son pays, son Seigneur. 

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Geef een reactie