Categorieën
lyriek

aan de kwade wijven

letstalk

O kwade wijven vol van nijd & spijt
Hoe wrang uw tongen rollen in hun hol!
Hoe haast het wijzen van uw haat zo leidt
Dat u zich in uw gal verslikt & bol
Uw rode koppen draaien als een tol,
Wijl zweren verwijten te barsten staan
In uw verkilde schoot, tekort gedaan
Door hem wiens pen u nu ter dood benijdt,
Omdat hij u in ’t beven  koud liet staan
& Tot verrukking nu een ander leidt.

 
 
DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.