Categorieën
lyriek

zucht

ishtar

voor m.g.

Zo woest ik  word van verlangen & gij
Uzelf niet bent & ver van mij, & dat
Wij wij zijn & dat ik u vind zo diep in mij
& Dat ik niet meer slaap & drink & wat
Gij mij verwijt  niet is, dit is, of dat:
Zo zonder woorden wil ik  overgaan
In u & niet meer hoeven te bestaan
Zo ledig wil ik wonen in uw huid
Zo stram & strak wil ik in u bestaan,
Zo louter klank, die zucht is ons geluid.

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.