Categorieën
LAIS

angelisch-diabolische dialoog (1)

hForHelp

angelica

Hoe miserabel is dit mirakel?
Slaapdoos, stoefdoos, een levenloze roos
Bier wordt wijn wordt bier als  bij parabel:
De duivel opende Pandora’s doos
Hij vond de lage engel die hij koos
Gebroken vleugels, pijn van het landen.
Oh wonder der woordloze verbanden
Duivel en engel in deez’ aardse hel
Laat ons samen in’t Heilig Vuur branden
Genot beknot tot miserabel spel.

diabolo

De ellende is ons wonderbaarlijk
De erotiek brengt ons bij het raadsel
Het mysterie wordt lust onbedaarlijk
De waarheid is veelvoud, elke zaadcel
Is van liefde het hernieuwde maaksel.
Oh Engel die ter aard gevallen is
Ik streel jou waar de band gebroken is
Met hemels die ik haat, waarvan jij praat
Dat schone waar de lust verbannen is:
‘k Geef parels vuur voor tranen die je laat.

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

 

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.