Categorieën
lyriek

ontheven

“Il n’y a pas d’ existence. Rien n’existe, Rien est, Tout est Tati”

Dmitri Vasilovich Archenko
, dites “Le Lyonais” (1530-1584),
auteur van talloze teloor gegane poetisch-filosofische traktaten gewijd
aan de hermetische leer van de goddelijke Tati, de messiaanse dochter
van het Al wiens komst de wereld zou ontdoen van de Sluier van het Zijn (Maya) en
de mensheid verlossen van het juk van de Usur (=’nijd, winstbejag, kapitaal’).

toutestati

Tati’s ter tijd verstilde schittering
Wordt lichaam, lach & straal van tastbaar licht:
Zijn is slechts een veiligheid, verhindering,
Haar schoonheid tot aanschouwbaarheid verdicht,
Het ware in ’t stramien van recht & plicht.
  Ik leg haar schouders bloot, haar zucht is mijn
Ontstaan, ik kus & drink haar lijf als wijn:
Wij zijn tot strelen in elkaar vergaan,
Wij zijn het naakt waarin ik nu verdwijn,
Vergaan, ontheven uit dit aards bestaan.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.