Categorieën
lyriek

schim

Ziet: de almacht loopt in jou verlorenrelief_relife_filere_refil_fileer
’t Reine loopt in hemelsblauw te dromen
Melk loopt uit in bloed, iets  wordt geboren:
Het hele feit was nooit echt in te tomen
(Schim zijn wij voor alles wat moet komen).
Jij bent vandaag  de dag, een nieuw beleid
Ik onderga, ik zie geen onderscheid
Ik weet mijzelf  in jou geheel verloren
Elk woord van ’t schone is in jou bereid
Jij bent het slot,  ik ben vergeefs geboren.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.