Categorieën
lyriek

het verbigrammenboekje

verbigrammenboekjeziehier het verbigrammenboekje. enfin, de cover ervan. de rest zit in de pdf die kan je downloaden door op de link te klikken. hieronder.

er bestaan, blijkbaar, 5 verbigrammata. in het verbigrammenboekje worden ze netjes opgelijst  met per verbigram: een  grafische voorstelling, een transliteratie in nkdee-schoonschrift & een engelstalige omschrijving van wat hun inhoud zou kunnen zijn, een betekenis die evenwel onderhevig is aan plotse verschuivingen in het eroderende semantische veld waarin ze tot stand kwamen (elke stasis is illusoir).

binnen de neo-kathedraalse leefwereld worden deze verbigrammata gebruikt door de kathedraal-auteur als ritueel reinigingsmiddel. door de declamatie ervan (declamatie=het geconcentreerd uitschrijven van steeds weer dezelfde nkdee-schoonschrift representatie van 1 verbigram tot een blad papier van ong. A4 grootte ermede gevuld is). het declameren gebeurt in chinese inkt. het kladblaadje waarmee na het dippen van de pen in de inkt het verglijden van de inkt op het papier getest wordt vooraleer de declamatie verdergezet wordt, is samen met de declamatie zelf deel van het geproduceerde creatieve afval. de kladblaadjes verschijnen later.

al dit afval wordt terdege gecatalogiseerd & middels deze blog gepubliceerd zodat het nkdee R&D proces naar behoren wordt gedocumenteerd, zodat het gerecycleerd kan worden. de tijd bestaat niet, gebruik hem wel.

 

GA NAAR HIERONDER

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.