Categorieën
LAIS lyriek

komeet

Onaflaatbaar brokkel ik in slierten
Af rond u, nu u met de duur van vuur
De nachten splijt & het ongedierte
Nijd & Spijt & Eenzaamheid & elk uur
Met uw aanwezigheid verdrijft, elk zuur
Verzoet, ’t gemoed van bitterheid ontdoet
& Kolkt van lust & leven in mijn bloed.
  Ik daal in zwermen sintels gloeiend neer
Ik los mij lavend’ in u op, uw goed
Bevrijdt mij van de tijd, ik sterf niet meer.

 

LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.