Categorieën
LAIS

volledig

It is your clothes that carry me away
My fill of beauty, stripped to the bone.
It is your lack of me that makes my day
Your movements so close to my own,
A dance in a palace that i do not own.
  There’s too much silk on your skin in my dreams
It makes me untidy, i linger on seams.
I know i should untie thee, wait for yes,
While no is the answer, maybe a means:
All i need just now is for you to undress.

LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.