Categorieën
LAIS

unless

You do not know how low the price of life
Might get when we’re down to the steep of height.
  You do not know  how low we do & thrive,
How nought is within the sum of our might.
I have made my undoings without pride
I did my time with glory, made it mine.
  I reckon you can’t do that all of the time.
  We, us,  do believe in you,  realm of your flesh
I’ll unfriend myself , this time makes you mine
Your emptiness creates us, nothing less.

LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.