Categorieën
LAIS

bare life (barre liefde)

Ontdaan zijn wij, van liefde, leed & luister
Geen keel omhalst nog klank van onze naam
Geen licht valt in de val  van dit duister
Dat ons als vel omvliest, bindt het lichaam
In de ban van uw dodelijke blaam.
  Ik draag de warme doeken naar u toe,
Ik ben het bloed, het bloeden dat ik doe,
Het is ontzet uit alles wat ik was.
  Ik ben vergeten wie ik was, is, hoe
Ontdaan ik leef van u, uw strakke pas.

LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.