Categorieën
LAIS

obliterati

Gehaat zijn wij, bewakers van de grens:
U wou ons weg, & vond daarbij gehoor
Langs beide zijden, want geheel de mens
Sloot zich rond u, een samenklank in koor.
Een dit, een dat, geheel verbrijzeld spoor
Van alles wat u wist & meer dan dat:
De waarheid die het naakte leven had.
Beschaamd & als een schande vergeten
Zwijmel ik als één van ons door uw stad:
Gehaat zijn wij, ter aarde gesmeten.

LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.