Categorieën
LAIS

omkering

” Je kunt zelfs zeggen dat de productie van een biopolitiek lichaam het oorspronkelijke werk van de soevereine macht is”
Giorgio Agambem. Homo sacer, ISBN 9053528296, p.12

Mijn naakte leven trillend in uw macht
Wordt heerschappij & dode soeverein
Over het lillen, de fragiele pracht
Van heel uw  land, het lichaam van uw zijn
& Zo verga ik in een hels festijn,
Doorsta de weelde van uw weigering.
“Fier is mijn neen”, zegt ook haar weigering,
Totdat ik zoen de bloem van uw geheim:
Zij wordt dan licht, uw mantra die ik zing,
Dat ik vervloei in u, in haar verdwijn.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.