Categorieën
LAIS

enge engel

De tijd is burcht, leven gevangenis
Van wat mij doods ontglipt: jouw schittering
Die in jouw zijn is aardse beeltenis
Van goden dromend van verheldering
Licht op licht, & van licht ontsluiering.
Ik schrijf mij dagelijks mijn hemel in
Vol dode woorden & hun glinstering
Zonder boodschap, zonder zin of verhaal:
Er is slechts stem die fluistert een begin
Van jou als engel in mijn hemeltaal.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

%d
This website uses the awesome plugin.