Categorieën
LAIS

lapsus

Ik ben maar een iets in het licht van mij,
Verschijning van volkomenheid, omen,
Stem om een stem te vullen, dichter bij
De zon die mij brandt kan je niet komen,
Onbesproken doel van ieders dromen.
Ik neem jou als een instrument ter hand
Jouw handen zijn de haarden waar ik brand,
Ik neem de dag alsof tijd lichaam was,
Jij bent een korrel in mijn boek van zand,
& Spreekt mij uit alsof ik alles was.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.