Categorieën
LAIS

dageraad

Nog eerder schiet de maan los uit haar baan
Of brandt de zon in zwarte sintels uit
Dan dat dit licht van ons wordt uit gedaan:
Het vaste stralen van ons aards besluit
Dat jou & mij in hemelen verbindt,
Een eenheid die geen einde kent of vindt,
Een schoonheid die de wrede tijd ontspringt,
& Daar van liefde onbedwongen zingt,
De zwarte ruimte in haar grondtoon dwingt,
& Diep in ons haar lied, die klaarte vindt.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.