Categorieën
LAIS, 449 dizains

dageraad

Nog eerder schiet de maan los uit haar baan
Of brandt de zon in zwarte sintels uit
Dan dat dit licht van ons wordt uit gedaan:
Het vaste stralen van ons aards besluit
Dat jou & mij in hemelen verbindt,
Een eenheid die geen einde kent of vindt,
Een schoonheid die de wrede tijd ontspringt,
& Daar van liefde onbedwongen zingt,
De zwarte ruimte in haar grondtoon dwingt,
& Diep in ons haar lied, die klaarte vindt.

Geef een reactie