Categorieën
Schoonschrift

NKdeE Schoonschrift -ʃ

“ʃ als in sjaal”

dv 2010, NKdeE Schoonschrift, bister op papier, vóór het uitknippen

De ʃ is, zoals de s, de e en nog wel wat andere klassen, een klasse met uitgesproken diepgang,  & ontleent heel veel van haar elegantie daaraan. Beginnende Schoonschrijvers verkijken zich wel ’s op die diepte, het feit dat de ʃ haar krullen ook op de z-as, haaks op de bladspiegel, dus in de diepte van het tijdruimteschuiven,  maakt. Dat resulteert dan in een nogal plompe ʃ, zoals u hierboven kan zien. Een gerijpte, voldragen  ʃ incorporeert die diepte in al haar sonoriteit. Het taalvreemde karakter van de ʃ, aan het Nederlands dan, verhoogt verder de moeilijkheidsgraad van het articuleren van deze klasse.

3 eshen klaar om gevernist te worden in de Schoonschriftfabriek

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.