Categorieën
Grafiek velfabet

Continuiteit

Een mens heeft dat nodig in haar leven.

Een minimum aan toch…

In vreze van het naderende einde van het erg inspirerende WK voetbal &,  eilaas, bij gebrek, nog steeds, aan centen (doneer! koop een schilderij!, sigaretten, drank, vrouw, haard & lijfelijk vertier, heeft de zich lyrisch-evaderende kliedermachine dv, zelfaangesteld stadsdichter van Kessel-Lo,  de Vlaamschen Trots en Blanke Toorts van Brabant in Deze Bange Dagen van Donkernis, heden besloten om de reeks van zijn roemrijke reeksen Schilderwerken in Kleiner Formaat, uit te breiden met een serie handbereidde pareltjes gewijd aan de schone wielersport zoals men die momenteel via rechtstreeks geconnecteerde ver-beeldapparaten kan volgen, ginds in het verre rijk der Fransozen.

De nieuwe reeks, toepasselijk getiteld “NKdeE – Tour de France 2010”, komt sinds vandaag tot en met 25/07/2010 tot stand (sur place) via een gelijkaardig eidoch ietwat verschillend procedé: voornoemde kliedermachine dv zal, in de mate van het mogelijke, tijdens de levende uitzendingen van de ritten dezer befaamde rittenwedstrijd een aquarelleken produceren, daarbij dankbaar gebruikmakende van 1 woord dat hem in de commentaren van de nijpend enthousiaste VRT-commentatoren om diverse, ondoorgrondelijke  redenen van hoog-lyrischen aard is opgevallen.

Zo weerklonk vandaag (ondertussen zit dit schrijfsel  al ruim 12 minuten in het morgen van gisteren) tot tweemaal toe het woord ‘zegen’ in de ratelstroom der gracieuze kettingslagbesprekers, met name in de uitdrukking : ‘het zal voor X of Y allicht een zegen zijn dat…’.  Wat er dan precies een zegen zou zijn,  is dv naar verluidt alreeds ontgaan daar de spiritusdampen, afkomstig  van de liters bootvernis uitgesmeerd in zijn Vogelsluis (een waarlijk chef-d’oeuvre van naar het doen der dichter immense omvang! te bezichtigen tijdens KLEBNIKOV CARNAVAL 2010, beperkte Editie -3 t.e.m. 5 september 2010! Smidsestraat 31, 3010 Kessel-Lo!),  zijn korte termijn-geheugen behoorlijk hebben aangetast, & dat was wegens dichterlijk drankmisbruik al danig gerafeld & van zwartsels doorschoten!

Anyway (iemand zei mij laatst dat ik teveel Fransozenpraat in mijn betogen mengelde), het tot de verbeelding sprekende verkozen woord krijgt gedurende het ritverslag van de stomme verbeelding diep in dv een voorbeeldig antwoord in de vorm van een middels potlood en waterverf geconstrueerde 2D projectie van zichzelven, gespeld en getekend in de voor trouwe lichtbakkijkertjes bekende Neo-Kathedraalse Antropomorfe Letters (Neo-KALieten, of ook: Velfabet) . Elk werkje zal uitgevoerd worden op vrij licht ende dun tekenpapier van beige tint – hetzelfde papier als dat van de WK-reeks, het laat de aquarellist nagenoeg geen Ruimte voor Fouten – en vervolgens op een triplex plaatje gekleefd worden. De afmetingen bedragen 26 op 8,8 cm & den auteur heeft deze maal ge-opteerd voor het behouden der kliedering in  een niet-gevernistte staat (o.v.).

Deze werkjes kunnen verkregen worden door het doneren, via Paypal of via gewone overschrijving, van een somme gelds aan dv en de zijnen gelijk of hoger aan het hiertoe ingestelde, minimale bedrag van 20 Europese Eenheidsmunten, – open het aanlokkelijke donatie-bestand op de ViLT-server voor meer bijzonderheden.

Om de wielerkoorts alvast bij u te doen kiem schieten, hier alvast een scan van het nog niet geheel gefinishte eerste plakkaatje, gemaakt tijdens de derde rit Wanze – Arenberg Porte du Hainaut.


dv 2010, Water Color on paper, pasted on triplex wood, 26x 8,8 cm

p.s.: het gerucht bereikt mij zopas dat deze reeks toch ook een vernissage zouden ondergaan, dit om de Afwasbaarheid der Werken te vrijwaren.
Dv voert in zijn argumentatie ook aan dat 1. “de scans zonder laag bootvernis in de verste verte niet de rijkdom der kleurschakering weergeven” en 2. “de afgewerkte plaatjes mits terdege gevernist uiterst nuttig kunnen zijn als onderlegger voor diverse etenswaren  & meer bepaald  exquise serveringswijze van een kleine smos met kaas en hesp zoals, in de betere dagen vóór het verbod op het verstrekken van vaste, niet-verpakte levensmiddelen in zaken waar geen rookverbod van toepassing is, men in Taverne Ensor op de Diestse Steenweg pleegde op te dienen”.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.