Categorieën
lyriek

Klebnikov Carnaval 2010

Kessel-Lo, is ’t al zo laat begot

Beste Klebnikoviaanse Carnavaliet,

Ja  zeg het zat hier vol met schoon madammekens en toen moest ik nog naar de voetbal kijken en diene kleine van Kesera zat weer heel den tijd op en af mijne trap te klefferen en toen moest ik nog die vuurshow van de Erik gaan filmen en ik kreeg honger en als ge honger krijgt moet ge toch eten niet dus heb ik mij eerst nog een schotelke paella opgewarmd maar toen begon de voetbal optenieft en daar was wel niet zoveel aan te zien maar da bleef maar duren dus eigenlijk ziede heb ik gewoon genen tijd gehad maar ik wou u toch meegeven dat het KLEBNIKOV CARNAVAL dit jaar in een ‘light’ versie zal doorgaan omdat wel d’een zit met ne nieuwe kleine, den andere krepeert gewoon in t’midden van de planning, d’r hangt er nog ene den helft van den tijd tegen ’t plafond te krabben van misère omdat zijn madam ‘m heeft buitengeshot enfin soit eigenlijk zijn dat allemaal uw zakens niet, het is wat het is en wat ervan is is dat het KC dit jaar doorgaat vrij 3, za 4 en zondag 5 september, niet op de ‘normale’  locatie in het Provinciaal Domein maar hier, içi quoi,  in het Smidsehof, Smidsestraat 31 in het CvhGU, Kessel-Lo dus de vrijdag gaan we gewoon een jazzke laten optreden, en de zaterdag en de zondag krijgt ge dan van alle kanten Vrije Lyriek naar uwe kop gezwierd, iedereen is welkom, iedereen mag er gratis in zowel voor mee te doen als om gewoon te komen luisteren of kijken want we gaan hier ook een tentoonstellingske hebben met video’s ook en heel de nest en volgend jaar doen we het dan gewoon weer in het Prov. Domein, als dat dan nog geen militaire  dropzone en depot voor  biochemische brol geworden is om de islamieten hun keel toe te pitsen of een Bart De Wever plein met een levensgroot x3 Bortsbeeld van de Leider Zelve – sprekende gelijkenis verzorgd door leraars van de Antwerpsche Tekenacademie, afdeling 3x Groter dan Levensechte Portretkunst en Bronzen Busten Die Gij Toch Niet Kunt Betalen en plechtige inwijding opgevrolijkt door de Koninklijke Harmonie van Kampenhout- Sas (“We blazen er wel neffens maar ’t verplaatst toch lucht en als ge ’t nie schoon vindt slagen we gewoon oep a bakkes”), maar nee ze zullen er wel weer een golfterrein van maken dan kunt ge rechtstreeks van uw shopping stroll uptown door de dubbel security gecheckte taxichauffeur naar uw court gebracht worden alwaar een blondje uit een van de Torens van ’t Gat van Leuven uwe club zal vasthouden zodat ge alleen maar moet meeplooien met haar schoon en tenger lijveken ( nie aankomen voor de rest of ge vliegt naar de philipssite).  Bon soit, ’t is maar dat ge’t weet hè, ‘k zal ’t op nen andere keer wel ’s schoon op een fileke voor uwe lichtbak zetten, maar nu is ’t al wat laat en de muggen zitten mijn tenen zowat oep te fretten, plezant is iet anders. & brengt uwen eigen drank en uwen eigen fret  is mee stoem joenk.

Sea u,

den dezen & den andere & die van ginder ook,
allemaal volk van het Uitvoerend Comité ven het KC (UCKC)

UCKC

UCKC

UCKC

UCKC

UCKC

UCKC

UCKC

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.