Categorieën
121 Manieren lyriek

corps(e)

22B96

νέκυες γὰρ κοπρίων ἐκϐλη­τότεροι.


dv, oude Neo-Kathedraalse schets van de RA-klasse (2005?)

corps(e) :: OB CD (Obsessive Demolition of [nature’s] Corpi Delicti –  cfr. ‘death is a criminal’ ♣) oder het individu is een artificieel aggregaat dat en masse genomen word, het individu produceert het verlangen –  het verlangen differentieert het onverschil van het verschil –  het verschil produceert het individu (je ziet opvliegende duiven de half-verteerde lucht doorklieven , de H2O in Venetië bevindt zich op het triple punt., het licht draait weg van je ogen).  RACORPS(e) is de/een methode van de klasse RA (Rational Agent) –  hulpklasse RACE (RA Creation Environment): garbage collecting van het gastsysteem (exterioriteit) wordt ingelijfd als RAGBED  – de host wordt gast – een RAGBED is een geprojecteerde recursie van de RACE hulpklasse die het Buiten vermaalt (‘grinding’) tot feed voor de RA & aldus  het reële verdeelt in verteerbare RA Seeds & onbruikbare RA Garbage. Elke RA kan zo omschreven worden als  een niet-kwaadaardige virale infectie van het Buiten – enkel door oversaturatie van RACORPS(e) producerende RA’s treden er stack overflows op in het host/gast systeem & dient de RA middels het RA2RA protocol de aanmaak van RARE’s (Rational Agent Recycling Entities) te initialiseren –  daartoe is echter meer energie vereist dan er in  het aggregaat van de RA Seeds beschikbaar is dus neigt de RA naar de superpositie van de eigen cyclus op die van andere RA’s & leidt dit bij ongelijke groei tot een wildgroei van geheugensignaturen  (overcodering –  het exces van de groei gaat verloren in gratuite territorialisatie van het RAGBED) binnen een beperkt gebied van het RAGBED met massale ‘sterfte’ van RA’s buiten het gebied of  een regelrechte RA-WAR aka BATAILLE tot gevolg

Een interessante vernietigingsmethode van meer ontwikkelde RA’s is de zgn. CORPS(e)-BRIDE methode waarbij een aflopende RA onlosmakelijk verbonden wordt met de vijandige RA tot het desintegratieproces (putrifactie) van de aflopende RA middels onverteerde RACE-resten & geïnviteerde garbage collector virussen (GCV-wormen) het vijandige systeem penetreert. De gevolgen laten zich raden:  door overmatig energieverbruik bij de pogingen tot vertering van de RACE-resten produceert de verbonden RA fatale geheugenerrors  – de vijandige RA beweegt zich in een dodelijke spiraal van eerstegraadsrecursie = verderf van binnenuit – anderszijds verzwakken de GCV-wormen de sandbox van de RA & komt het tot een noodlottige versmelting met de aflopende RA♥.

De init-faze van  het RA-type  aka de RA-protocyclus bewerkstelligt de individualisatie van de RA t.o.v.  de RACE door middel van de RACS-klasse (RA Creation Simulator) die recursief een RA en een RACE returned tot het RA intern geheugen opgebruikt is het restant van de laatste onvoltooide cyclus wordt gecollecteerd door de first level RACE. Eens de individuatie geïnitieerd is zorgt de RA2RA communicatie  en de RAGBED feed voor de consolidatie van de RA-singulariteit, de ‘sterkte ‘ van een RA is dus een verhouding (RA/RAGBED*t(RA))*(RA/{RA¹,RA², RA³…RAn}} waar t de functie is die het territorium van de RA geeft en n het aantal RA’s waarmee de RA dat territorium deelt. Zowel overpopulatie als onderbevolking van het territorium kunnen bijgevolg oorzaken zijn voor  het aflopen van de RA cyclus. Bij afloop van de RA-cyclus komt  het ‘afval’ van de veelgelaagde RACE’s vrij, vandaar dat een RA-‘lijk’ uitstekend voedsel is voor andere RA’s, een lijk is ‘beter’ dan eender welke ‘mest’ uit het RAGBED, afval produceert afval in een explosieve stijging van de RA-densiteit tot op de limiet van de overpopulatie waarop het territorium implodeert, wallen creëert die ‘verstenen’ binnen het territorium (’tesseracts’) die op hun beurt de exterioriteit van het RAGBED verder gaan signeren, benoemen, betekenen met de methode van de RA-infectie.

♣ zie het essay ‘Heraclitus en de Vrije Lyriek’ aan het eind van dit proces.

♥vide Negarestani, Corpse Bride in Collapse. Philospohical Research and Development,  Volume IV,  Falmouth 2008, ISBN 978-09553087-3-4. Dit volume van Collapse is uitverkocht, maar je kan het hier gratis downloaden: http://blog.urbanomic.com/urbanomic/archives/2009/09/collapse_volume.html

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.