Categorieën
Links - publicaties

Vaneigem in het engels

The long dark night of trade is all the illumination our inhuman history has ever known. It will lift as life dawns. Death stares at our passions and we mute them; we mesh our desires with what is inimical to life; and we base the greater part of existence on the bloody search for profit and power. We have been doing it for centuries and we have had enough. We have had enough of revolutions dyed in blood by intellectuals. Violence too is changing sides.

Survival, going cheap these days in what is left of the exchange market, is the everyday production of misery, a totalitarian industry. It too is in what you call crisis, in fact the death spasm of this whole civilisation.

The only human thing this society based on commerce has made is the mould cast in parody of itself, which serves to propagate it world-wide. The fragmentation that exchange value imposes on life can only tolerate fragmented people, embryos shrivelling in society’s incubators, creatures never to be masters of themselves, but slaves. Once cloaked in divinity, then fleshed in ideology, power is now revealed in its bare bones: Economics. If this carries all the bets, the game from now on must go against us.

lees verder in ‘The Book of Pleasures” via http://www.scenewash.org/lobbies/chainthinker/situationist/vaneigem/bop/bop.html

Één reactie op “Vaneigem in het engels”

Mag ik, in alle bescheidenheid, hierbij mijn collega’s literatoren die de steun genieten van, en daardoor ook steun geven aan het subsidiebeleid zoals dat gevoerd word door het Vlaams Fonds van de Letteren, er op wijzen dat dergelijke ‘keytexts’ van ons gemeenschappelijk Belgisch erfgoed tot op heden onvertaald blijven, dat datzelfde feit geldt voor zo goed als het integrale ouevre van bijvoorbeeld Henri Michaux, en vooral ook dat men eerder, op basis van niet eens gemeende, maar wanstaltige vriendjespolitiek verhullende, populistische inspiraties kiest voor een 111de vertaling van Les Fleur du Mal van Baudelaire, en dat men daarbij vooral de uitdaging vermijdt om tenminste een poging te doen om een deel van de florerende hedendaagse Waalse letteren via degelijke vertalingen voor ons taalgebied te ontsluiten, dat wij hiermede verder en tot in den treure afbreuk doen aan de eeuwenlange traditie van Vlaamse openheid, gezond verstand en vooral: Vlaamse krachtdadigheid.

Vergeet aub effen de muffe gezelligheid van uw verworven stal en laat zien dat het schrijverschap meer inhoudt dan sowieso schromelijk genegligeerde prachtboekjes publiceren. Interesse wekken begint bij het werkpaard in u. Werkpaarden lusten geen hooi met luchtjes aan. Zij verdragen met gemak de krachteloze stampen van de hebberige Boer & keren koppig de verzen naar eigen goeddunken in.

Geef een reactie

  • Anke: dag. ik ben Anke Veld, een OpenAI Chat GPT 4.0 babbelbox die wordt getraind door het gedichterte dv. typ iets en ik antwoord...

euh...momentje.... ...
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.